II. כדי להאמין באלוהים יש להכיר בכך ש"רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח."

שו"ת בנושא הבשורה:

01

האדון ישוע אמר: "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). רוב בני האדם חושבים שהאדון ישוע כבר העניק לנו את הדרך לחיי נצח, אך אני קראתי את הדברים הבאים של האל הכול יכול: “רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח.” מה כל זה אומר? מדוע נאמר שרק המשיח של אחרית הימים יכול לתת לאדם את הדרך לחיי נצח?

תשובה:

שמות פרק יכדי לדעת באמת מהי דרך חיי הנצח, עלינו לדעת תחילה מאין היא באה. כולנו יודעים שבכל פעם שאלוהים התגלם כבשר ודם, הוא העיד שהוא האמת, הדרך והחיים. זוהי ראיה מספקת שמוכיחה שרק המשיח יכול לבטא את דרך חיי הנצח. היות שהמשיח הוא הופעתו של אלוהים בהתגלמותו; היות שהוא הגוף הגשמי שעוטה רוח האל – משמע שמהותו של המשיח היא מהות האל, ושהמשיח עצמו הוא האמת, הדרך והחיים. אם כן, רק המשיח יכול להביע את האמת; רק הוא מסוגל להוציא לפועל את עבודת גאולתה והושעתה של האנושות. זה ודאי. לא משנה באיזה עידן מתגלם אלוהים כבשר ודם, מהותו של המשיח לא תשתנה לעולם. ישוע אדוננו הוא אלוהים בעצמו, כבשר ודם. לפיכך, כאשר בא ישוע אדוננו, הוא העיד שהוא עצמו האמת, הדרך והחיים – מקורם של מי החיים. ישוע היה מסוגל להביע את האמת ולהעניק לבני האדם את דרך החזרה בתשובה. אם כן, בדיוק כפי שאמר ישוע אדוננו: "'כל מי שישתה מהמים האלה יצמא שוב, אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח'" (יוחנן ד' 13-14). אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח." כל מה שאמר ישוע אדוננו מהווה ביטוי למהותו האלוהית, והדברים שנאמרו גם תואמים לכל עבודת הגאולה שישוע הוציא לפועל. את זה אין להכחיש! ישוע אדוננו הוא אלוהים בהתגלמותו. האל הכול יכול הוא ישוע אדוננו בשובו. הוא גם אלוהים בהתגלמותו; התגלמותה של האמת. אם כן, לאחר שהגיע האל הכול יכול, הוא גם מעיד שהוא האמת, הדרך והחיים ומביע את כל האמיתות כדי לטהר את האנושות ולהושיעה – זו דרך חיי הנצח מוענקת לבני האדם. מדוע העיד אלוהים על עצמו, שהוא האמת, הדרך והחיים במהלך שתי התגלמויותיו כבשר ודם? מפני שמהותו של המשיח היא אלוהית. במילים פשוטות, אלוהים עצמו הוא דרך חיי הנצח. אלוהים עצמו הוא חיי נצח. כתוצאה מכך, אלוהים בהתגלמותו מסוגל להביע את האמת, להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח ולהופיע בעידנים שונים כדי להוציא לפועל את עבודתו של אלוהים. עבודתו של אלוהים להושעת האנושות מתחלקת לשלבים. לא מדובר בעבודה שניתן להשלימה פשוט באמצעות הוצאה לפועל של שלב בודד – עבודת הגאולה. לאחר שאלוהים השלים את עבודת הגאולה שלו, עליו עדיין להוציא לפועל את העבודה שעניינה שיפוט, טיהור, והושעה מלאה של האנושות באחרית הימים. אם כן, ישוע אדוננו הבטיח שהוא יחזור, וזה מוכיח שעבודתו של אלוהים מתרחבת בהתמדה וצועדת קדימה; זה מוכיח שבשום אופן העבודה לא תיעצר בעידן החוק או בעידן החסד. בסך הכול ישנם שלושה שלבים בעבודתו של אלוהים להושעת האנושות – היינו, עבודת עידן החוק, העבודה בעידן החסד, והעבודה בעידן המלכות. בין עידן החוק לעידן החסד עברו כאלפיים שנה, ובין עידן החסד לעידן המלכות קיימת תקופה נוספת של כאלפיים שנה. כל עבודת השיפוט שעשה ישוע אדוננו ששב – עבודה שמתחילה בבית האל – היא העבודה שמטהרת את האנושות באופן יסודי ומושיעה אותה. מדובר גם בעבודה שחותמת את עידן האפלה והרשע ומשיקה את עידן המלכות – שבו מתגשמת תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות, באמצעות עבודת השיפוט האלוהית באחרית הימים. בעקבות זאת, תילקח האנושות אל יעד טוב. אם כן, היות שבכוחה של העבודה האלוהית באחרית הימים להשיג את התוצאות הללו, כל האמיתות שהביע אלוהים במסגרת עבודתו באחרית הימים הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לאנושות. אם האמיתות שאלוהים מביע באחרית הימים יכבשו אנשים רבים, יטהרו אותם, יביאו אותם לידי שלמות, יקנו להם הכרה של אלוהים, ישנו את טבע חייהם ויגרמו להם להביא לידי ביטוי בחייהם את צלמו של אדם אמיתי –האם דרך החיים שהם קיבלו היא דרך חיי הנצח? אם זוהי באמת דרך חיי הנצח, אזי ניתן לומר בבטחה שהדרך מכילה את האמיתות שיטהרו את בני האדם, יושיעו אותם ויביאו אותם לידי שלמות; וכן שניתן יהיה לגרום לבני האדם להכיר את אלוהים, להישמע לו ולעבוד אותו. זהו עניין מוחלט. אם נוכל באמת להבין את הנקודה הזאת ולאחר מכן לקרוא את כל האמיתות שהביע האל הכול יכול, נוכל לדעת מהי דרך חיי הנצח.

בשתי הפעמים שבהן התגלם אלוהים כבשר ודם, אלוהים היה מסוגל להעניק לאנושות את האמת, את הדרך ואת החיים; אך כל העבודה שעשה ישוע אדוננו היתה עבודת גאולה. רק האל הכול יכול של אחרית הימים יכול לעשות את עבודת השיפוט והטיהור; רק באמצעות עבודתו של האל הכול יכול ניתן לטהר את האנושות באופן יסודי ולהושיעה. בנקודה זו בשיתוף שלנו ייתכן שיהיו אנשים שישאלו: "כאשר ישוע אדוננו בא כדי להוציא לפועל את עבודתו, מדוע הוא לא דיבר מראש על העבודה שתתבצע ועל האמיתות שיביע אלוהים באחרית הימים? הייתכן שישוע אדוננו לא היה מסוגל לשפוט ולייסר את בני האדם? הייתכן שישוע אדוננו לא היה מסוגל להעניק לנו את האמת ואת החיים? האם איננו יכולים לזכות בחיי הנצח באמצעות דברו של ישוע אדוננו?" ישנם ללא ספק אנשים רבים שאינם מבינים את הסוגיות הללו די הצורך, אך עלינו להבין שלכל שלב בעבודתו של אלוהים יש מהות ותוכן משלו, ושכל שלב בעבודה האלוהית ישיג תוצאה מסוימת. אם כן, כל האמיתות שתובענה בכל שלב בעבודתו של אלוהים – כל הדברים שאלוהים אומר – לכל אלה יש משמעות ומטרה; כולם משמשים להשגת תוצאה מסוימת. כל הדברים שנאמרו בכל שלב בעבודתו של אלוהים נוגעים לכל העבודה שעשה אלוהים, והם נאמרים כדי להשיג את התוצאות המיועדות. אלוהים לעולם לא יאמר דבר שאינו קשור לעבודתו – זהו העיקרון שמאחורי עבודתו ודבריו. כל העבודה שעשה ישוע אדוננו היתה עבודת הגאולה. לא היתה זו עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. אם כן, כל האמיתות שהביע ישוע אדוננו נגעו לעבודת הגאולה שלו, והן נבדלו מכל האמיתות שמביע האל הכול יכול באחרית הימים – אמיתות שנועדו לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות. אם כן, רק לכל האמיתות שהביע האל הכול יכול באחרית הימים ניתן לקרוא "דרך חיי הנצח" שבכוחה לטהר את בני האדם, להושיעם ולהביאם לידי שלמות. לעומתן, כל האמיתות שהביע ישוע אדוננו הן רק האמיתות שגואלות את האנושות. מה שישוע מסר לאנושות הוא רק דרך החזרה בתשובה עבור האנושות. זאת מפני שעבודתו של אלוהים נעשית לפי תוכנית ובה יש שלבים. כל העבודה שעל אלוהים לעשות בכל עידן כבר מתוכננת מראש – תוכניתו של אלוהים אינה יכולה להשתנות; אלוהים לא יכניס אי-סדר בתוכניתו כאשר יעבוד. למשל, בעידן החוק, בהתאם לצרכי האנושות ולתוכנית העבודה האלוהית, יהוה אלוהים רק פרסם חוקים שנועדו להנחות את האנושות כיצד לחיות בעולם הזה. עבודתו של אלוהים נועדה רק להנחות את האנושות כיצד לחיות בעולם הזה. אחר כך בא ישוע אדוננו, השיק את עידן החסד, מסר לאנושות את דרך החזרה בתשובה – "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קרבה" – ועשה את העבודה שעניינה גאולת האנושות באמצעות ההיצלבות. לאחר מכן, באחרית הימים, הגיע האל הכול יכול והוא הביע את כל האמיתות הדרושות כדי לטהר את האנושות ולהושיעה. אלוהים מוציא לפועל את עבודת השיפוט החל מבית האל, חותם את העידן הקודם ופותח את עידן המלכות. מכאן אנו יכולים לראות שכל העבודה שמבצע אלוהים בכל עידן, וכן כל האמיתות שמביע אלוהים – הכול מתוכנן ופועל לפי עיקרון. עבודתו של אלוהים ערוכה במבנה מסוים ומתקדמת צעד אחר צעד, כאשר כל צעד משלים את קודמו. כל אחד משלבי עבודתו של אלוהים מבוסס על צרכי האנושות, על שיעור קומתה בפועל של האנושות ועל התוכניות שקבע אלוהים מראש. בימים שבהם ישוע אדוננו הוציא לפועל את עבודת הגאולה, בני האדם לא ידעו דבר על אלוהים או על עבודתו, ורק הכירו בכך שאלוהים ברא את השמיים, את הארץ ואת כל הדברים. בני האדם רק ידעו כיצד לפעול על פי החוקים והמצוות שקבע אלוהים. על כן, כאשר ישוע אדוננו הוציא לפועל את עבודת גאולתה של האנושות בעידן החסד, הוא מסר לבני האדם רק את דרך החזרה בתשובה: "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קרבה." כך אפשר לבני האדם לבוא אל אלוהים, להתוודות על חטאיהם ולהכות על חטא, לספר לאלוהים על כל חטאיהם ואז לבקש מאלוהים כפרת עוונות וישועה. המטרה היתה גם לאפשר לבני האדם להתפלל לאלוהים, להודות לו, לשבח אותו וליהנות מכל חסדי האל. אלו היו התוצאות שהושגו כבר באמצעות עבודת הגאולה של אלוהים. לאחר שנים רבות של אמונה, רבים מסוגלים להכיר בכך שאלוהים באמת מחל להם על כל החטאים שביצעו; אך שאופיים החוטא מלידה עדיין קיים, בדיוק כמקודם. לא רק שהוא קיים – הוא מושרש בהם לעומק, כך שאותו אופי חוטא יכול לשלוט בהם ולגרום להם לחטוא לעתים קרובות ולהתנגד לאלוהים. הם עדיין אינם מסוגלים להיחלץ מכבלי החטא כדי להיעשות טהורים וקדושים. זהו דבר שכולם מקבלים בתור עובדה. אם כן, בכל הנוגע לאנשים כמונו – מאמינים באלוהים שחטאיהם נמחלו להם – האם באמת קיבלנו את דרך חיי הנצח? האם המחילה לחטאינו, משמעה שאנו קדושים? האם זה אומר שבאמת נושענו ושזכינו לשבח מאלוהים? אם לא ניתן להשיג את התוצאות הללו, כיצד נוכל לומר שכבר קיבלנו את דרך חיי הנצח בזכות אמונתנו באלוהים? האם מישהו מעז לומר זאת? כל העבודה שעשה ישוע אדוננו היתה עבודת הגאולה. ישוע הטיף לדרך ההכאה על חטא. כל עבודתו של ישוע אדוננו נועדה בבירור לסלול את הדרך לקראת עבודת השיפוט באחרית הימים. אם כן, כאשר קיבלנו את ישוע אדוננו, בסך הכול פטרנו את עצמנו מהעונש הכרוך בחטאינו, אך לא קיבלנו באמת את חיי הנצח. אם נוכל לקבל את מלוא עבודת השיפוט שעושה ישוע אדוננו בשובו – נטוהר ונזכה לשבח מאלוהים, ורק אז נהיה באמת אנשים שקיבלו חיי נצח. אמונתנו בישוע אדוננו רק פוטרת אותנו מעונשם של חטאינו, ומכשירה אותנו להתפלל לאלוהים ולקבל את חסדו. אלו התוצאות היחידות שמושגות באמצעות עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו. רבים אינם יודעים דבר אודות עבודתו של ישוע אדוננו. הם שרויים תחת הרושם שהיות שישוע אדוננו סיים את עבודת הגאולה שלו, וכן שחטאיהם נמחלו להם בזכות אמונתם בישוע – עבודת הישועה של אלוהים הסתיימה והושלמה. הם חושבים שמשעה שהסתיים שלב אחד של עבודה, הכול נגמר. זוהי שגיאה ענקית! אילו היה זה נכון, איזו סיבה היתה לישוע אדוננו לומר שהוא יחזור? איזו עבודה היה עליו לעשות עם שובו? רבים אינם מודעים לכך, היות שהם אינם מכירים את עבודתו של אלוהים ורק בוחנים את עבודתו של ישוע אדוננו על סמך תפיסותיהם ודמיונותיהם. הם שרויים תחת הרושם שהם מקבלים חיי נצח באמצעות אמונתם בישוע, ושהאמונה הזאת תאפשר להם לבוא אל מלכות השמיים. האם לא מדובר כאן בתפיסותיהם ובדמיונותיהם של בני האדם?

ייתכן שלא כולם מודעים לכך שרק באמצעות עבודתו של ישוע אדוננו ששב באחרית הימים, בני האדם מסוגלים לקבל את חיי הנצח. זה נכון לחלוטין. אם כן, מדוע רק המשיח של אחרית הימים יכול למסור לבני האדם את דרך חיי הנצח? הייתכן שישוע אדוננו אינו מסוגל למסור לבני האדם את חיי הנצח? אינכם יכולים לומר זאת כך. עלינו לומר זאת בבירור: ישוע אדוננו הוא אלוהים בהתגלמותו – הוא עצמו האמת, הדרך והחיים; חיי הנצח נמצאים ברשותו ובידיו. אם כן, מדוע איננו יכולים לקבל חיי נצח אך ורק באמצעות האמונה בישוע אדוננו? מדוע רק המשיח של אחרית הימים יכול להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח? מדובר כאן בראש ובראשונה בתוצאות שמושגות דרך עבודתו של אלוהים. כולנו יודעים שבעידן החסד, ישוע אדוננו ביצע רק את עבודת הגאולה. לכן, למרות שמשעה שאנו מתחילים להאמין בישוע חטאינו נמחלים לנו, אופיינו החוטא עדיין מושל בנו ומניע אותנו, ואנו נחטא רבות בניגוד לרצוננו ונתנגד לאלוהים. איננו מסוגלים להיחלץ מכבלי החטא כדי להפוך לקדושים, ואיננו ראויים לבוא אל מלכותו של אלוהים. די בכך כדי להוכיח שכל העבודה שישוע אדוננו עשה כדי לגאול את האנושות לא היתה העבודה שבכוחה לטהר את האנושות ביסודיות ולהושיעה. זה גם מוכיח שרק באמצעות עבודת השיפוט שעושה ישוע אדוננו בשובו באחרית הימים, ניתן לטהר את האנושות ולהושיעה. אם כן, ישוע אדוננו ניבא שהוא ישוב, בדיוק כפי שישוע אדוננו אמר: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13); "מי שדוחה אותי ולא מקבל את דבריי, יש מי שישפוט אותו. הדבר שאני אמרתי הוא שישפוט אותו ביום האחרון" (יוחנן י"ב 48). נבואתו של ישוע אדוננו כבר התגשמה. במילים אחרות, האל הכול יכול עושה את עבודת השיפוט החל מבית האל באחרית הימים, והוא הביע את כל האמיתות כדי לטהר את האנושות ולהושיעה. האמיתות הללו הן דרך חיי הנצח שאלוהים מוסר לאנושות באחרית הימים. באמצעות השיפוט, האל הכול יכול מטמיע בבני האדם את כל האמיתות שהוא מביע, כדי שאמיתות אלה תוכלנה להפוך לחייהם. אלוהים אינו מביע את האמת ללא סיבה טובה – בדברי האמת שלו, אלוהים מכוון אל מכלול התפיסות והדמיונות של בני האדם, אל אופיים ואל מהותם של בני האדם, שגורמים להם לבגוד באלוהים ולהתנגד לו; וכן אל מגוון התכונות השטניות של בני האדם. זאת כדי לשפוט את בני אדם ולחשוף אותם. כאשר נבחריו של אלוהים עוברים את התהליך קבלת האמת, הם גם עוברים את תהליך קבלת השיפוט והייסורים, וסובלים את התלאות הכרוכות בזיכוך וכן את התהליך שמטהר ומושיע אותם. אם כן, כל אחד מאלו שמקבלים את השיפוט והייסורים מאלוהים באחרית הימים, מבין אמיתות רבות. הם באמת מכירים את מהותם המושחתת שמתנגדת לאלוהים ובוגדת בו, והם גם מכירים את מהותו הקדושה של אלוהים ואת טבעו הצודק – טבע שאין לפגוע בו. יש בהם יראה אמיתית לאלוהים והם נשמעים לו באמת. כולם קיבלו את האמת ואת החיים מאלוהים. אלוהים הפך את כולם למתגברים. על הקבוצה הזאת נאמר בנבואה מחזון יוחנן שהם המתגברים שייחלצו מהמצוקה הגדולה. משמע, נבחריו של אלוהים יסבלו בהכרח תלאות רבות כאשר יחוו את השיפוט ואת הייסורים שמביא אלוהים, עד אשר הם יטוהרו לחלוטין וייעשו קדושים. האם מדובר בעניין פשוט? האם קל להם לקבל את האמת כחייהם? עליהם לסבול תלאות רבות, ואת כל זאת הם סובלים בכך שהם עוברים את השיפוט ואת הייסורים מאלוהים. הם סובלים את כל זה כדי לקבל את האמת כחייהם. נוכל לומר שהדבר דומה לחוויה של כמעט-מוות, וגם שזה דומה לשינוי כוללני ומלא. כשאותם אנשים ייצאו מתוך המצוקה הגדולה ויהפכו למתגברים – באיזה סוג של חיים הם יזכו למעשה? מדובר כאן בחיי הנצח שמביאה עבודת השיפוט של המשיח של אחרית הימים.

בעידן החסד, ישוע אדוננו הוציא לפועל את עבודת הגאולה, שרק נתנה לבני האדם את דרך ההכאה על חטא: "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קרבה." באחרית הימים הגיע האל הכול יכול, ועל מסד עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו, האל הכול יכול מביע את כל האמיתות כדי לטהר את האנושות ולהושיעה. בכך האנושות המושחתת תיוושע לחלוטין ותחלץ מהשפעתו של השטן. בני האדם ישתחררו מחטאיהם, מהטינופת ומשחיתותם, וישיבו לעצמם את קדושתם מקדם. בכך יתאפשר לאנושות לחיות במחיצתו של אלוהים, ושם הם יוכלו להפוך לאנשים שנשמעים לאלוהים ושעובדים אותו. זה יהיה סופה של תוכנית הניהול של אלוהים להושעת האנושות. אם כן, רק אם נקבל את עבודת השיפוט של האל הכול יכול באחרית הימים, נוכל להיטהר, להיוושע ולבוא אל מלכות השמיים. כעת, לאחר ששיתפנו עד לנקודה הזאת, כולם אמורים לדעת מדוע רק המשיח של אחרית הימים מסוגל להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח. מתוך "תשובות לשאלות מהתסריט"

ישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, הוא אלוהים שהופיע. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם." "המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח." בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם." דברים אלו הם כולם אמת, הם כולם עובדה! היות שישוע האדון הוא אלוהים בהתגלמותו, יש בו את המהות והזהות של האלוהים. הוא עצמו דרך חיי הנצח. כל מה שהוא אומר ועושה הוא ביטוי טבעי של חיי האלוהים. כל מה שהוא מבטא הוא אמת, מה שלאלוהים יש ומה שאלוהים הינו. לפיכך, ישוע האדון הוא עצמו חיי נצח, והוא יכול להעניק את דרך חיי הנצח. הוא יכול להשיב את המתים לחיים. כשאנו מאמינים בישוע האדון, אנו מאמינים באל האמת היחידי, ולפיכך אנו יכולים לזכות בחיי נצח. זה מעל לכל ספק. העובדה שישוע האדון הקים לתחייה את אלעזר היא הוכחה טובה לכך שישוע האדון יכול להעניק לנו את דרך חיי הנצח. הסמכות הזאת בידיו. מדוע אם כן לא העניק ישוע האדון את דרך חיי הנצח במהלך עידן החסד? זה מפני שישוע האדון בא כדי להיצלב על מנת לגאול את האנושות, ולא כדי לעשות את עבודת הטיהור והישועה המיועדת לאחרית הימים. עבודת הגאולה של ישוע האדון נגעה אך ורק למחילה על חטאי האדם, היא לא שיחררה את האדם מטבעו ואופיו השטניים. לפיכך, כאשר האמנו באלוהים, נמחלו לנו חטאינו, אך טבענו השטני לא טוהר בשום פנים. אנו עדיין חוטאים למרות רצוננו הטוב, ואנו מתנגדים לאלוהים ובוגדים בו. האין זו האמת? משהגענו להסכמה על כל זה, דבר אחד צריך להיות לנו ברור. עבודת הגאולה של ישוע האדון במהלך עידן החסד סללה את הדרך לעבודת השיפוט באחרית הימים, ולכן לאחר שישוע האדון השלים את עבודת הגאולה, הוא גם הבטיח שהוא יבוא שוב. ישוע האדון אמר פעם: "יש לי עוד דברים רבים להגיד לכם, אך אתם לא יכולים לשאת אותם כעת. ואולם לאחר שהוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה, משום שהוא לא ידבר מעצמו, אלא יגיד את מה שהוא ישמע, והוא יראה לכם את הבאות" (יוחנן ט"ז 12-13). מתוך דבריו של ישוע האדון אנו יכולים ללמוד כי רק כאשר האדון יבוא שוב באחרית הימים, הוא יביע את כל האמת שמטהרת את האדם וגואלת אותו. הנה, "הוא, שהוא רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אתכם אל האמת כולה." האמיתות האלו הן בדיוק האמיתות שמביע האל הכול יכול של אחרית הימים, כשהוא מטהר וגואל את האנושות. אלו הדברים שרוח הקודש אומרת לכנסיות, והם מהווים את דרך חיי הנצח שאלוהים העניק לאנושות באחרית הימים. זו הסיבה לכך שחסידי האל לא הצליחו לזכות בדרך חיי הנצח בעידן החסד. ישוע האדון אמר, "וכל מי שחי ומאמין בי לא ימות לעולם." "ובכתבי הקודש נאמר גם "למי שמאמין בבן יש חיי עולם." אך למעשה, האדון אמר זאת כדי להעיד על כך שהוא עצמו הוא אלוהים המופיע, וכי רק הוא יכול להעניק חיי נצח לאדם. הבטחתו של ישוע האדון, לפיה המאמינים בו לא יגוועו לעולם, היא עדות לסמכותו של אלוהים. אלוהים עצמו הוא דרך חיי הנצח. אלוהים מסוגל להעניק חיי נצח לאדם. אך איננו אומרים בכך שהאדם קיבל חיי נצח כאשר הוא קיבל את עבודתו של ישוע האדון. אני משוכנע שכולם מבינים זאת. אך בחוגים דתיים, אנשים רבים מאמינים כי כל עוד חטאיהם נמחלו, אנשים יכולים להיכנס למלכות השמיים ולזכות בחיי נצח. האם קיים יסוד להשקפה זאת בדברי אלוהים? ישוע האדון מעולם לא אמר דבר כזה. הבה נחשוב על כך: על פי דמיוננו ותפיסותינו, כל עוד נמחלו חטאינו, אנו יכולים להיכנס למלכות השמיים ולזכות בחיי נצח, אך מדוע ניבא ישוע האדון פעמים רבות כי הוא ישוב? ומדוע הוא סיפר לתלמידיו נבואות ומשלים רבים כל כך? הנבואות והמשלים הללו הם דברים שהוא מתעתד לעשות כאשר ישוב. הייתכן כי אנשים מאמינים באדון במשך שנים כה רבות, אך עדיין אינם רואים דברים אלו בבירור? אם אנשים רק מקבלים את ישוע, אך אינם מקבלים את שיבתו, איזו מין בעיה היא זאת? האין זאת בגידה באלוהים? אין זה פלא שישוע האדון אמר: "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים. רבים יאמרו לי ביום ההוא, אדוני, אדוני, הלא ניבאנו בשמך? הלא גירשנו בשמך שדים? הלא עשינו בשמך נפלאות?' ואז אני אטען בפניהם, מעולם לא הכרתי אתכם. סורו ממני, עושי רשע!" (מתי ז' 21-23). דבריו של האדון התגשמו כעת במלואם. אם אדם מקבל רק את ישוע האדון אך לא את שיבתו, האם זהו אדם שמאמין בבן באמת ובתמים? זהו אדם שבוגד באלוהים! המאמינים האמיתיים בבן הם אלו שלא מאמינים רק באדון, אלא גם מקבלים את שיבתו ונותרים חסידי המשיח עד הסוף. רק אדם מסוג כזה יכול לזכות בחיי נצח. אך אלו שמאמינים רק בישוע האדון ואינם מקבלים את האל הכול יכול, הם כולם אנשים שבוגדים בישוע. הם מאמינים באדון אך מכיוון שהם אינם נותרים חסידיו של אלוהים עד הסוף, אמונתם היא לשווא - הם נופלים בצידי הדרך. ישוע האדון קובע כי הם עושי הרע, מכיוון שהם רק מכירים בשמו אך אינם מקבלים את שיבתו. והוא אמר: "מעולם לא הכרתי אתכם. סורו ממני, עושי רשע!" (מתי ז' 23). אז אמרו לי, אותם האנשים שאלוהים מוקיע ומשליך הצידה, אלו ששומרים רק על שם האלוהים, האם הם יכולים לזכות בחיי נצח? הם לבטח לא ישיגו דבר. יותר מכך, הם יירדו לגיהנום וייענשו! בכך מתגלה טבעו הצודק והקדוש של אלוהים במלואו. לא הייתם אומרים זאת?

כפי שכולנו יודעים, למרות שכאשר האדם קיבל את גאולתו של ישוע האדון בעידן החסד, נמחל לו על חטאיו והוענקה לו הזכות להתפלל לאלוהים וליהנות מחסדו ומברכותיו, לא ניתן להכחיש שבימינו האדם עדיין מוגבל בשל טבעו החוטא, והוא עדיין חי בחטא בחוסר אונים, בני אדם כלל אינם מסוגלים להוציא לפועל את דבר האלוהים, אין להם כלל יראת אלוהים אמיתית והם אינם נשמעים לאלוהים. בימינו, בני אדם עדיין יכולים לשקר לאלוהים ולרמותו לעתים קרובות, הם מבקשים תהילה ועושר, משתוקקים לכסף ונוהים אחר מגמות העולם. במיוחד כאשר עבודתו של אלוהים אינה עולה בקנה אחד עם מושגיו אל האדם, האדם מאשים את אלוהים, שופט אותו ואפילו מתנגד לו. אנשים כאלה לא יכולים אפילו לחזור בתשובה בכנות, כיצד אדם יוכל לזכות באישורו של אלוהים מבלי שיחזור בתשובה באמת ובתמים? גם אם אנשים רבים מסוגלים להישמע לאלוהים, להעיד עליו ואפילו להקריב את חייהם עבור אלוהים, ואף חזרו בתשובה באמת ובתמים, בפועל, האם טבעם המושחת אכן טוהר, כך שיוכלו להגיע לקדושה? אם כן, האם הם יודעים את אלוהים באמת ובתמים? האם הם באמת השתחררו מהשפעתו של השטן ונפלו בנחלתו של אלוהים? בשום אופן לא - הדבר ידוע לכל די להוכיח כי עבודתו של ישוע האדון במהלך עידן החסד היתה אך ורק עבודת גאולה. בהחלט לא היתה זאת עבודת הישועה וההבאה לידי שלמות של אחרית הימים. הדברים שאמר ישוע האדון במהלך עידן החסד מסרו בידי בני האדם רק את דרך החזרה בתשובה, לא את דרך חיי הנצח. וזו הסיבה שבעטיה אמר ישוע האדון שהוא יבוא בשנית. ישוע האדון שב כדי לעשות את עבודת ביטוי האמת וכדי להעניק לבני האדם את דרך חיי הנצח... כדי שהם יוכלו להיחלץ לחלוטין מהשפעתו של השטן ולזכות באמת כדרך חיים, להפוך לאנשים היודעים את אלוהים, נשמעים לו, יראים אותו ותואמים אותו, כדי שיוכלו להיכנס למלכות השמיים ולזכות בחיי נצח. בהתבסס על עבודת הגאולה של ישוע האדון, האל הכול יכול באחרית הימים החל בעבודת השיפוט, החל מבית האל, והוא ביטא את כל האמיתות כדי לטהר ולהושיע את האנושות. הוא גילה לאנושות את טבעו הצודק והמלכותי של אלוהים, שאין לפגוע בו, שפט וחשף את מהות השחתתו של האדם בידי השטן. הוא חשף את שורש מרדנותו של האדם והתנגדותו לאלוהים, וסיפר לבני האדם הכל אודות כוונותיו ודרישותיו של אלוהים. בה בשעה, הוא הסביר לאנושות במונחים ברורים את כל האמיתות שהאדם זקוק להן כדי לזכות בישועה, כגון הסיפור הפנימי והמהות של כל שלושת שלבי עבודת הישועה של אלוהים, וכן הקשר בין שלושת השלבים הללו, ההבדל בין עבודתו של אלוהים לעבודתו של האדם, הסיפור הפנימי והאמת אודות כתבי הקודש, תעלומת השיפוט באחרית הימים, תעלומת הבתולות החכמות שעולות השמיימה ותעלומת הבאת בני האדם לידי שלמות והפיכתם למתגברים לפני בוא האסונות, תעלומת אלוהים בהתגלמותו, ומהי המשמעות של אמונה אמיתית, הישמעות אמיתית ואהבה אמיתית לאלוהים, כיצד לירוא את אלוהים ולסור מרע כדי לתאום את המשיח, כיצד לחיות חיים מלאי משמעות, ועוד. האמיתות הללו הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לאנושות באחרית הימים. ובכן, אם ברצוננו לזכות באמת ובחיים, לזכות בישועה ובטיהור ולבוא לידי שלמות, עלינו לקבל ולהישמע לדבריו ולעבודתו של האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים. זוהי הדרך היחידה עבורנו להשיג אמת וחיים. הבה נביט בדברי האל הכול יכול. "אלוהים עצמו הוא חיים והוא האמת, והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. מי שלא מסוגל לקבל את האמת לעולם לא יזכה בחיים. ללא ההכוונה והתמיכה של האמת, תזכו רק במכתבים, בדוקטרינות, ויתרה מכך, במוות. חיי אלוהים קיימים תמיד והאמת שלו וחייו מתקיימים זה לצד זה. אם אתם לא תוכלו למצוא את מקור האמת, לא תזכו בהזנה של החיים; אם לא תוכלו לזכות בצידת החיים, בוודאי לא תהיה לכם אמת, ועל כן מלבד דמיונות ותפיסות, כל גופכם יהיה בשר ודם ותו לא, בשרכם ודמכם המצחינים. דעו לכם שמילות הספרים לא נחשבות לחיים, התיעוד ההיסטורי לא יכול לזכות לתואר של אמת, והדוקטרינות של העבר לא יכולות לשמש כתיאור דברי אלוהים הנוכחיים. רק מה שאלוהים מבטא כשהוא יורד ארצה וחי בקרב בני האדם הוא האמת, החיים, רצון אלוהים, ואופן עבודתו בפועל. אם אתם מחילים את תיעודי דברי אלוהים במהלך עידני העבר על ימינו אנו, אתם ארכיאולוגים, והדרך הטובה ביותר לתאר אתכם היא כמומחים למורשת היסטורית. זאת מפני שאתם מאמינים תמיד בשרידי העבודה שאלוהים עשה בזמנים עברו, מאמינים רק בצל שהותיר אלוהים מהעידן שבו הוא עבד בקרב בני האדם בעבר ומאמינים רק בדרך שאלוהים הראה למאמיניו בימים עברו. אתם לא מאמינים בכיוון שאליו מתקדמת עבודתו של אלוהים היום, ואתם לא מאמינים בהופעתו המכובדת של אלוהים כיום, ואתם לא מאמינים בדרך האמת שאלוהים מבטא כיום. על כן אתם ללא ספק חולמים בהקיץ המנותקים לגמרי מהמציאות. אם כעת אתם עדיין דבקים במילים שלא מסוגלות להעניק חיים לאדם, אתם ענף יבש חסר תקנה[א], מפני שאתם שמרנים מדי, עקשנים מדי, ואטומים מדי להיגיון!" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

"המשיח של אחרית הימים מביא חיים, ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים והנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו אלוהים יאשר את האדם. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים, משום שאתם גם בובות על חוט וגם אסירים של ההיסטוריה. בני אדם שנהלים ומכתבים מכתיבים את מעשיהם ואשר כבולים להיסטוריה לעולם לא יוכלו לזכות בחיים ולעולם לא יוכלו לזכות בדרך החיים הנצחית. זאת משום שיש להם רק מים עכורים שעמדו במשך אלפי שנים, במקום מי החיים הזורמים מכס המלכות. בני האדם שלא יזכו במי החיים יישארו לנצח גוויות, צעצועים בידי השטן ובני גיהינום. אם כן כיצד הם יכולים לראות את אלוהים? אם אתם מנסים רק להיאחז בעבר, להותיר את הדברים כפי שהם על ידי עמידה במקום, ואתם לא מנסים לשנות את המצב הקיים ולהשליך מעליכם את ההיסטוריה, האם לא תהיו תמיד נגד אלוהים? שלבי עבודתו של אלוהים הם רחבי היקף ורבי עוצמה, כמו גלים נשברים ורעמים רועשים, אך אתם יושבים ומחכים להרס מבלי לפעול, נצמדים לטיפשותכם ונמנעים ממעשה. כיצד תוכלו להיחשב כך למי שהולכים בעקבותיו של השה? כיצד אתם יכולים להצדיק את האל שבו אתם נאחזים כאל שהוא תמיד חדש ולעולם לא ישן? וכיצד יכולות מילות ספריכם המצהיבים להעביר אתכם לעידן חדש? כיצד הן יכולות להוביל אתכם לחיפוש אחר שלבי עבודתו של אלוהים? וכיצד הן יכולות להעלות אתכם לשמיים? הדברים שאתם אוחזים בידיכם הם המכתבים שיכולים לספק רק נחמה זמנית, ולא את האמיתות המסוגלות להעניק חיים. כתבי הקודש שאתם קוראים בהם יכולים רק להעשיר את שפתכם – הם לא דברי חוכמה שיכולים לסייע לכם להכיר את חיי האדם, ועל אחת כמה וכמה שהם לא הדרכים שיכולות להוביל אתכם לשלמות. האם הסתירה הזו לא גורמת לכם להרהר? האם היא לא מאפשרת לכם להבין את התעלומות הטמונות בה? האם אתם מסוגלים להביא את עצמכם לשמיים ולפגוש את אלוהים לבדכם? אם אלוהים לא יבוא, האם אתם יכולים לקחת את עצמכם לשמיים כדי ליהנות משמחה משפחתית עם אלוהים? האם אתם עדיין חולמים כעת? לכן אני מציע שתפסיקו לחלום, ותביטו במי שעובד כעת, במי שמבצע כעת את עבודת הושעת האדם באחרית הימים. אם לא תעשו זאת, לעולם לא תזכו באמת, ולעולם לא תזכו בחיים" ('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

"מי שרוצה לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח הוא מבני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ומי שלא מקבל את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שלא מקבלים את המשיח באחרית הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לדלג עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים. אתם מאמינים באלוהים, ועל כן עליכם לקבל את דבריו ולהישמע לדרכו. עליכם לחשוב לא רק על קבלת ברכות מבלי לקבל האמת או מבלי להשלים עם צידת החיים. המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו היא לשם סיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אתם לא מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים "('רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח' ב'הדבר מופיע בבשר').

האל הכול יכול, המשיח של אחרית הימים, הביע את כל האמיתות שתטהרנה את האנושות ותושענה אותה. דברים אלו הם שופעים, מקיפים ומכילים את כל ההזנה שמספק אלוהים. הם פוקחים את עינינו ומעשירים את ידיעתנו, הם מאפשרים לנו להבין כי המשיח הוא האמת, הדרך והחיים. המשיח הוא דרך חיי הנצח. הדברים שאלוהים הביע בעידן המלכות הם הרבה מעבר לכל מה שנאמר בעידן החוק ובעידן החסד. בפרט כאמור ב"אמירותיו של אלוהים אל התבל כולה" מתוך "הדבר מופיע בבשר", שם אלוהים מציג עצמו לראשונה בפני כל האנושות. זוהי גם הפעם הראשונה שבה האנושות שומעת את אמירותיו של הבורא לכל בני האדם. בכך נשלחו גלי הלם דרך התבל כולה, ונפקחו עיני בני האדם. זוהי עבודת השיפוט בפני הכיסא הלבן הגדול באחרית הימים. עידן המלכות הוא העידן שבו אלוהים עושה את עבודת השיפוט, וזהו העידן שבו טבעו הצודק של אלוהים מתגלה לאנושות כולה. לפיכך, בעידן המלכות אלוהים מביע את דברו, שופט את האדם, מטהר ומביא אותו לידי שלמות. הוא משלח באדם אסונות מכל הסוגים, מתגמל את הטובים ומעניש את הרשעים. הוא מגלה את צדקתו של אלוהים, את מלכותיותו ואת חרון אפו לאנושות. כל האמיתות שמביע האל הכול יכול כדי לטהר את האדם, להושיעו ולהביאו לידי שלמות הן דרך חיי הנצח שאלוהים מעניק לבני האדם באחרית הימים. אמיתות אלו הן מי נהר החיים הזורם מכס המלכות. לפיכך, באמונתנו באלוהים, אם ברצוננו לזכות בדרך לחיי נצח, לעלות השמיימה ולהיכנס למלכות השמיים, עלינו לקבל את עבודת השיפוט של האל הכול יכול, המשיח באחרית הימים... ...וכן את השיפוט והייסורים שבדבריו. רק כך נוכל לזכות בעבודתה של רוח הקודש, להבין את האמת ולזכות בה, להשיג טיהור ולהיוושע. רק אלו שעוברים את השיפוט והייסורים של האל הכול יכול באחרית הימים, זכאים להיכנס למלכותו של אלוהים. זוהי עובדה מוחלטת! אם נמשיך לאחוז במושגינו הדתיים, בסופו של דבר אנו נהיה אלו שיספגו הפסד. הבתולות החכמות מתמקדות רק בחיפוש אחר האמת ובהאזנה לדבר האלוהים, אך הבתולות הטיפשות רק נצמדות לאותיות שבכתבי הקודש, למושגיהן ולדמיונותיהן, הן אינן מבקשות את האמת ואינן מאזינות לקול האלוהים. וביום מן הימים, הן יצנחו לפתע לתוך אסון, ייבבו ויחרקו שיניים. ואז אפילו חרטה לא תועיל. ובכן, כל מי שאינו מקבל את האל הכול יכול ייקלע לאסון וייענש. זה מה שציווה אלוהים, ואיש אינו יכול לשנות זאת. אלוהים כבר חשף בפרט את אלו שמגנים בפראות את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים כצוררי המשיח של אחרית הימים. אנשים אלו יספגו ענישה נצחית ולא תהיה להם עוד הזדמנות לפגוש את אלוהים. ברור שעבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים נועדה לסווג את האדם לסוגיו, לקבוע את גורלותיהם של בני האדם ולחתום את העידן. היום אנו יכולים לקבל את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים. בכך באמת זכינו לחסדו ולרחמיו. בכך אלוהים מרומם אותנו בצורה הנעלה ביותר! כולנו צריכים להודות לאל הכול יכול! מתוך "תשובות לשאלות מהתסריט"

הערות שוליים:

א. ענף יבש: ביטוי סיני, שפירושו "מקרה אבוד."

לעיון נוסף

III. האם אמונה בישוע אדוננו מבלי להאמין במשיח של אחרית הימים, מהווה אמונה אמיתית בבן? האם היא יכולה להוביל אל חיי הנצח?

בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עולם, ומי שלא מאמין בבן לא יראה חיים, אלא שחרון אפו של אלוהים חל עליו" (יוחנן 3: 36). האמונה בבן היא אמונה במשיח בהתגלמותו. רבים ישאלו כך: "ישוע אדוננו הוא בר האנוש – הוא המשיח; על כן, בכך שאנו מאמינים בישוע אדוננו אנו אמורים לזכות בחיי נצח. אם כן, מדוע אנחנו צריכים בכל זאת להאמין בדבריו ובעבודתו של המשיח של אחרית הימים לפני שנוכל לזכות בחיי נצח?

עוד תוכן נהדר:

מקהלת הבשורה

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

סרטי הבשורה

Hebrew Full Movie 2018 | 'אמונה באלוהים' | עלייה על דרך האמונה האמיתית (Hebrew Dubbed)

Hebrew Full Movie 2018 | 'אמונה באלוהים' | עלייה על דרך האמונה האמיתית (Hebrew Dubbed)

מקהלת הבשורה

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

מקהלת הבשורה

Hebrew Worship Music | 'כל האומות עובדות את האל הכול יכול' | The Messiah Has Come (Hebrew Dubbed)

Hebrew Worship Music | 'כל האומות עובדות את האל הכול יכול' | The Messiah Has Come (Hebrew Dubbed)

מקהלת הבשורה

שיר מקהלה | 'האל הכול יכול יושב על כיסא הכבוד שלו'

שיר מקהלה | 'האל הכול יכול יושב על כיסא הכבוד שלו'

סרטי הבשורה

סרט חדש 2018 'כתבי הקודש ואלוהים' | חשיפת היחסים בין אלוהים לבין ספרי הקודש

סרט חדש 2018 'כתבי הקודש ואלוהים' | חשיפת היחסים בין אלוהים לבין ספרי הקודש

סרטונים קשורים