2. אם אדם מסתפק בהיצמדות לנוסח המילולי של כתבי הקודש ולכללים המופיעים בהם, מבלי לחפש את הדרך לתאימות עם המשיח, האם הוא יוכל לזכות בחיי נצח?

שו"ת בנושא הבשורה:

01

כתבי הקודש הם עדות לעבודתו של אלוהים. הם הביאו לאנושות תועלת לאין שיעור. מקריאת כתבי הקודש למדנו שאלוהים הוא הבורא של כל הדברים, חזינו במעשיו הנהאדרים והפלאיים של אלוהים, ובכול יכולתו. אם כתבי הקודש הם תיעוד של דברי אלוהים ושל עדויותיהם של בני האדם אודות אלוהים, לא ניתן לזכות בחיי נצח בעקבות קריאת כתבי הקודש. מדוע אם כן לא ניתן למצוא בכתבי הקודש את דרך חיי הנצח?

תשובה:

כשאנו קוראים את כתבי הקודש אנו מגיעים להבנה שאלוהים הוא הבורא של כל הדברים ואנו מתחילים להכיר את מעשיו המופלאים. זה משום שכתבי הקודש מהווים עדות לשני השלבים הראשונים בעבודתו של אלוהים. זהו תיעוד של דברי אלוהים ועבודתו, ושל עדויות האדם במהלך עידן החוק ועידן החסד. לפיכך, כתבי הקודש חשובים מאוד לאמונתנו. חשבו על כך - אלמלא כתבי הקודש, כיצד היה האדם מבין את דברי האלוהים ומכיר את אלוהים? באיזו דרך אחרת היה האדם חוזה במעשיו של אלוהים ומתחיל לפתח אמונת-אמת באלוהים? אם אדם אינו קורא את כתבי הקודש, איזו גישה תהיה לו לעדויות האמת של כל הקדושים מכל הזמנים, שנשמעו לאלוהים? לפיכך, קריאת כתבי הקודש היא חיונית לקיום האמונה, ואף אחד מהמאמינים באלוהים אינו אמור לסטות מכתבי הקודש, בשום מקרה. ניתן לומר שהסוטים מכתבי הקודש אינם יכולים להאמין באלוהים. ניתן למצוא הוכחות לכך בהתנסויותיהם של קדושים בכל הזמנים. איש אינו מעז להכחיש את הערך והמשמעות שיש לקריאת כתבי הקודש בשביל קיום האמונה הלכה למעשה. אם כן, קדושים ואנשי אמונה בכל הזמנים ייחסו חשיבות רבה לקריאת כתבי הקודש. היו כאלה שאף אמרו שקריאת כתבי הקודש והתפילה חיוניות כמו שתי רגליים להליכה - לא ניתן להתקדם בלי אלו ובלי אלו. אך ישוע האדון אמר, "אתם חוקרים את הכתובים, מפני שאתם חושבים שבהם יש לכם חיי נצח, והם מה שמעיד עליי. ואתם לא רוצים לבוא אליי כדי שיהיו לכם חיים" (יוחנן ה' 39-40). אנשים מסויימים שרויים בבלבול, הם חושבים, היות שכתבי הקודש הם תיעוד של דברי אלוהים ועדויות האדם, שקריאת כתבי הקודש אמורה להעניק לאדם חיי נצח! ובכן, מדוע אמר ישוע האדון שלא קיימים חיי נצח בכתבי הקודש? למעשה, זה לא רעיון קשה כל כך. כל עוד אנו מבינים את הסיפור הפנימי ואת מהותם של דברי אלוהים ועבודתו במהלך עידן החוק ועידן החסד, וכן את ההשפעה שהושגה באמצעותם, יהיה לנו פשוט וטבעי להבין מדוע לא ניתן לקבל חיי נצח באמצעות קריאת כתבי הקודש. ראשית, הבה נבחן את עידן החוק. במהלך עידן זה, יהוה עסק בעיקר בפרסום חוקים, הדיברות והצווים שעל האדם להישמע להם. דבריו היו בעיקרם מעין הדרכה לאנושות, שהיתה עדיין בחיתוליה. הוא לימד אותם כיצד לחיות על פני האדמה. בדברים אלו לא דובר בשינוי טבע חייו של האדם. לפיכך דבריו של אלוהים במהלך עידן החוק היו מיועדים בכללותם לגרום לבני האדם להישמע לחוקים ולדיברות. הגם שדברים אלו היו אמת, הם ייצגו את האמת הבסיסית ביותר. במהלך עידן החסד, דבריו ועבודתו של ישוע האדון התמקדו בעבודת הגאולה. הדברים שהוא אמר נגעו לאמת שבגאולה, הוא לימד את בני האדם כי עליהם להתוודות על חטאיהם, לחזור בתשובה ולהימנע מחטא ומעשיית רע. הדברים הללו לימדו את בני האדם גם את הדרך הנכונה להתפלל לאלוהים; הם כללו דרישה מהאדם לאהוב את אלוהים מכל הלב והנשמה, לאהוב את שכנם כפי שהם אוהבים את עצמם, להיות סובלני וסבלני, לסלוח לאחרים שבעים כפול שבע פעמים וכו' כל הדרישות האלו כלולות בדרך החזרה בתשובה. ובכן, באמצעות קריאת כתבי הקודש אנו יכולים להבין רק את עבודתו של אלוהים במהלך עידן החוק ועידן החסד. אנו מתחילים להבין שכל הדברים נבראים בידי אלוהים ולומדים כיצד לחיות על פני האדמה וכיצד לעבוד את אלוהים. אנו מבינים מהו החטא, מיהם אלו שאלוהים מברך ומיהם אלו שאלוהים מקלל. אנו לומדים כיצד להתוודות על חטאינו ולשוב בפני אלוהים. אנו לומדים ענווה, אורך אפיים וסלחנות; אנו יודעים שעלינו לשאת את הצלב כדי לצעוד בעקבות אלוהים. אנו רואים בעצמנו את רחמיו וחמלתו חסרי הגבולות של ישוע האדון. ומבינים שרק אם נתייצב בפני ישוע האדון מתוך אמונה נוכל ליהנות משפע חסדו האלוהי ומהאמת. דבריו ועבודתו של אלוהים במהלך עידן החוק ועידן החסד, כפי שתועדו בכתבי הקודש, היו האמת שאמר אלוהים, בהתאם לתוכנית לגאולת האנושות וצרכי האנושות באותם ימים. בכוחן של אמיתות אלו היה רק לגרום לבני האדם לאמץ לעצמם כמה דפוסי התנהגות טובים ושטחיים, אמיתות אלו לא יכלו כלל לטפל בשורשים שביסוד טבעו החוטא של האדם, לשנות את טבע חייו של האדם ולאפשר לאדם לזכות בטיהור וישועה ולהגיע לידי לשלמות. לפיכך, את הדברים שאמר ישוע אדוננו במהלך עידן החסד ניתן לכנות רק 'הדרך לחזרה בתשובה', ולא 'הדרך לחיי נצח'. אם כן, מהי הדרך לחיי נצח? הדרך לחיי נצח היא דרך האמת, שמאפשרת לאדם לחיות לנצח, כלומר - זוהי הדרך שמאפשרת לאדם להשיל מעליו את הכבלים והמעצורים שבטבעו החוטא, לשנות את טבע חייו, לזכות באמת כדרך חיים, להשתחרר כליל מהשפעתו של השטן ולתאום את המשיח. דרך זו מאפשרת לאדם לדעת את אלוהים, להישמע לו ולירוא אותו, כך שלעולם לא יחטא עוד בהתנגדות לאלוהים או בבגידה בו. רק הדרך שמסוגלת לגרום להשפעה הזאת תוכל להיקרא 'דרך חיי הנצח'. האדם מת עקב החטא. אם האדם משיג את האמת כדרך חיים ומיישב את כל החטאים העוכרים את שלוותו, אלוהים יברך אותו בחיי נצח. לפיכך, רק אם נקבל את ישועת האלוהים באחרית הימים נוכל ליהנות מהדרך לחיי נצח, אותה מעניק אלוהים לאנושות. מתוך התסריט לסרט: מיהו אדוני

לעיון נוסף

3. מה תהיינה ההשלכות אם אדם רק ייצמד לשמו של יהוה ולשמו של ישוע אדוננו באמונתו, מבלי לקבל את שמו החדש של אדוננו ששב?

במשך אלפי שנים, המאמינים באלוהים האמינו ששמו של אלוהים אינו ניתן לשינוי. הם סברו שההיצמדות לשמו של אלוהים משמעה אמונה בו. אם כן, מדוע היהודים המאמינים, שנצמדים אך ורק לשם יהוה ואינם מקבלים את שמו של ישוע אדוננו, מבוערים ומסולקים מן הדרך? על פי הנבואה שבכתבי הקודש, באחרית הימים יהיה לאלוהים שם חדש: "ואני אכתוב עליו את שם אלוהיי, ואת שמה של עיר אלוהיי, הלא היא ירושלים החדשה, היורדת מהשמיים מאת אלוהיי. ואני אכתוב עליו את שמי החדש" (חזון יוחנן 3: 12). אם ניצמד אך ורק לשמו של ישוע אדוננו ולא נקבל את שמו החדש של אדוננו ששב, מה תהיינה ההשלכות של אמונה מסוג זה באלוהים?

עוד תוכן נהדר:

מקהלת הבשורה

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

סרטי הבשורה

Hebrew Full Movie 2018 | 'אמונה באלוהים' | עלייה על דרך האמונה האמיתית (Hebrew Dubbed)

Hebrew Full Movie 2018 | 'אמונה באלוהים' | עלייה על דרך האמונה האמיתית (Hebrew Dubbed)

מקהלת הבשורה

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

מקהלת הבשורה

Hebrew Worship Music | 'כל האומות עובדות את האל הכול יכול' | The Messiah Has Come (Hebrew Dubbed)

Hebrew Worship Music | 'כל האומות עובדות את האל הכול יכול' | The Messiah Has Come (Hebrew Dubbed)

מקהלת הבשורה

שיר מקהלה | 'האל הכול יכול יושב על כיסא הכבוד שלו'

שיר מקהלה | 'האל הכול יכול יושב על כיסא הכבוד שלו'

סרטי הבשורה

סרט חדש 2018 'כתבי הקודש ואלוהים' | חשיפת היחסים בין אלוהים לבין ספרי הקודש

סרט חדש 2018 'כתבי הקודש ואלוהים' | חשיפת היחסים בין אלוהים לבין ספרי הקודש

סרטונים קשורים