3. מה תהיינה ההשלכות אם אדם רק ייצמד לשמו של יהוה ולשמו של ישוע אדוננו באמונתו, מבלי לקבל את שמו החדש של אדוננו ששב?

שו"ת בנושא הבשורה:

01

הדברים כתובים בבירור בכתבי הקודש: "ישוע המשיח נותר זהה אתמול, והיום ולעולמים" (האיגרת אל העברים י"ג 8). אם כן, שמו של אלוהים לא יכול להשתנות! הם טוענים ששמו של ישוע משתנה באחרית הימים. איך את מסבירה את הפסוק הזה?

תשובה:

אחים ואחיות, בכתבי הקודש נכתב: "ישוע המשיח נותר זהה אתמול, והיום ולעולמים" (האיגרת אל העברים י"ג 8). זה מתייחס לכך שטבעו ומהותו של אלוהים הם נצחיים ואינם משתנים. זה לא אומר ששמו לא ישתנה. בואו נביט בדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר: "יש האומרים שאלוהים אינו משתנה. הדבר נכון, אך הוא מתייחס להיעדר השינוי בטבעו ומהותו של אלוהים. שינויים בשמו ובעבודתו אינם מוכיחים שמהותו השתנתה; במלים אחרות, אלוהים תמיד יהיה אלוהים, והדבר הזה לא ישתנה לעולם. אם אתה אומר שעבודתו של אלוהים נשארת תמיד זהה, האם הוא יוכל לסיים את תוכנית הניהול בת ששת אלפי השנים שלו? אתה רק יודע שאלוהים אינו משתנה לעולם, אך האם אתה יודע שאלוהים תמיד חדש ולעולם אינו ישן? אילו עבודתו של אלוהים לא הייתה משתנה לעולם, האם יכול היה להביא את האנושות עד היום? אם אלוהים אינו משתנה, מדוע הוא עשה כבר עבודה של שני עידנים? ...והמלים 'אלוהים אינו משתנה' מתייחסות למה ששייך לאלוהים ומה שאלוהים הינו באופן פנימי. בכל מקרה, אינך יכול להגדיר את עבודת ששת אלפי השנים בנקודה אחת, או להציגה במלים נייחות בלבד. כזו היא טיפשותו של האדם. אלוהים אינו כה פשוט כפי שהאדם מדמיין, ועבודתו לא תיעצר בעידן אחד. לדוגמה, יהוה לא תמיד יהיה שמו של אלוהים; אלוהים עושה את עבודתו גם תחת השם ישוע, שהוא סמל לכך שעבודתו של אלוהים תמיד מתקדמת.

אלוהים תמיד יהיה אלוהים, ולעולם לא יהיה לשטן; השטן תמיד יהיה השטן; ולעולם לא יהיה לאלוהים. חוכמתו של אלוהים, נפלאותו של אלוהים, צדקתו של אלוהים ומלכותיותו של אלוהים לא ישתנו לעולם. מהותו, מה שיש לו ומה שהינו, לא ישתנו לעולם. אולם, עבודתו תמיד מתקדמת, תמיד מעמיקה, כי אלוהים תמיד חדש ולעולם אינו ישן. בכל עידן אלוהים מקבל שם חדש, בכל עידן הוא עושה עבודה חדשה, ובעל עידן הוא מאפשר לברואים לראות את רצונו החדש וטבעו החדש" ('חזון עבודתו של אלוהים (3)' ב'הדבר מופיע בבשר').

מתוך דברי האל הכול יכול אנו יכולים לראות שאלוהים עצמו אינו משתנה. מדובר בטבעו ובמהותו של אלוהים, לא בשמו. גם אם אלוהים עשה עבודות שונות ואימץ לעצמו שמות שונים במהלך עידנים שונים לאורך תהליך הושעת האנושות שהוציא לפועל, מהותו לעולם אינה יכולה להשתנות. אלוהים תמיד יהיה אלוהים. לכן, בין אם שמו יהוה או ישוע, מהותו לעולם אינה משתנה. זהו תמיד אותו האל שעובד. אך באותם ימים, הפרושים ביהדות לא ידעו ששמו של אלוהים משתנה תוך כדי המעבר מעידן לעידן והשינוי שחל בעבודתו. הם האמינו שרק יהוה יכול להיות אלוהיהם ומושיעם, מכיוון שלאורך הדורות הם תמיד סברו שרק יהוה הוא אלוהים, ושאין מושיע אחר מלבד יהוה. כתוצאה מכך, כשאלוהים שינה את שמו ובא לעשות את עבודת הגאולה תחת השם "ישוע", הם גינו והתנגדו לישוע אדוננו בפראות. בסופו של דבר הם צלבו אותו, ובכך ביצעו פשע מתועב וספגו עונש מאלוהים. באותה צורה בדיוק, עכשיו באחרית הימים, אם נתכחש למהותו של אלוהים ונכחיש שזו עבודתו של אל אחד, מכיוון שאלוהים שינה את עבודתו ואת שמו, זו תהיה פזיזות ובורות אנושית. כל שם שאלוהים נטל בכל עידן הוא רב-משמעות, ובכולם טמונה ישועה גדולה לאנושות.

אלוהים הוא תמיד חדש ולעולם אינו ישן. הוא האלוהים שמקיף את כל הדברים. שמותיו הפרטניים של אלוהים אינם יכולים בשום אופן לייצג את מלואו. לכן עם התקדמות העידנים, שמותיו גם ממשיכים להשתנות. האל הכול יכול אומר: "שמו של ישוע נלקח לעבודת הגאולה. אם כך, האם עדיין יתקרא באותו שם כשישוב באחרית הימים? האם עדיין יעשה את עבודת הגאולה? מדוע יהוה וישוע הם אחד, אך מתקראים בשמות שונים בעידנים שונים? האם הסיבה אינה שעבודתם בעידנים אלה שונה? האם שם אחד יכול לייצג את אלוהים בשלמותו? בדרך זו, על אלוהים להיקרא בשם שונה בעידן שונה, עליו להשתמש בשם כדי לשנות את העידן ולייצגו, כי שם אחד אינו יכול לייצג את אלוהים עצמו באופן מלא. וכל שם יכול לייצג רק את טבעו של אלוהים במהלך עידן מסוים ועליו לייצג רק את עבודתו. לפיכך, אלוהים יכול לבחור כל שם המתאים לטבעו, כדי לייצג עידן שלם" ('חזון עבודתו של אלוהים (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'). "האם השם ישוע, 'אלוהים עמנו', יכול לייצג את טבעו של אלוהים בשלמותו? האם הוא יכול לבטא את אלוהים באופן מלא? אם האדם אומר שאלוהים יכול להתקרא רק ישוע, ולא יכול להיות לו שם נוסף מפני שאלוהים אינו יכול לשנות את טבעו, דברים אלה הם חילול הקודש! האם אתה מאמין שהשם ישוע, אלוהים עמנו, יכול לייצג את אלוהים בשלמותו? אלוהים יכול להתקרא בשמות רבים, אך בין השמות הרבים האלה, אין ולו אחד שיכול לסכם בתוכו את כל אשר לאלוהים, אין ולו אחד שיכול לייצג את אלוהים באופן מלא. וכך, יש לאלוהים שמות רבים, אך השמות הרבים האלה אינם יכולים לבטא באופן מלא את טבעו של אלוהים, כי טבעו של אלוהים עשיר מדי, וחורג מעבר לידע של האדם. שפת האדם לא מסוגלת לסכם את אלוהים עד תומו. ...למלה מסויימת אחת או שם מסויים אחד אין הכוח הדרוש כדי לייצג את אלוהים בשלמותו. אם כך, האם אלוהים יכול לקחת לו שם אחד קבוע? אלוהים כה גדול וקדוש, מדוע אם כן אינך מתיר לו לשנות את שמו בכל עידן חדש? בכל עידן שבו אלוהים עושה את עבודתו בכבודו ובעצמו, הוא משתמש בשם המתאים לעידן כדי לסכם בו את העבודה שהוא עושה. הוא משתמש בשם המסוים הזה, שיש לו משמעות בהתאם לעידן, כדי לייצג את טבעו בעידן זה. אלוהים משתמש בשפת בני האדם כדי לבטא את טבעו" ('חזון עבודתו של אלוהים (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'). אלוהים הוא השליט החכם והכול יכול. הוא אדיר, הוא שופע והוא מקיף את הכול. כל שם פרטני שהוא בשום אופן אינו יכול לייצג את כל מה שאלוהים הינו. מלבד זאת, בכל עידן אלוהים עשה רק חלק מעבודתו וגילה רק חלק מטבעו. הוא לא הביע את כל מה שהוא הינו ואת כל מה שיש לו. לכן בכל שלב בעבודתו אלוהים משתמש בשם מסוים, שאוצר בקרבו את המשמעות של אותו עידן, כמייצג של עבודתו באותו עידן ושל החלק מטבעו שהוא מבטא. זהו עיקרון בעבודתו של אלוהים, ואף הסיבה העיקרית לכך שהוא משנה את שמו. מתוך התסריט לסרט: שמו של אלוהים השתנה?!

לעיון נוסף

היות שאת אומרת ששמו של אלוהים בכל עידן אינו יכול לייצג את אלוהים במלואו, מהי המשמעות של שמו בכל עידן?

העלית שאלה חשובה מאוד, האל הכול יכול אומר: "'יהוה' הוא השם שהיה לי במהלך עבודתי בעם ישראל, ומשמעו אלוהיהם של בני ישראל (עמו הנבחר של אלוהים), שיכול לרחם על האדם, לקלל את האדם ולכוון את חייו של האדם. משמעו האל בעל העוצמה האדירה ומלא החוכמה. 'ישוע' הוא עמנואל, ומשמעו קורבן החטאת המלא באהבה ובחמלה, אשר מושיע את האדם. הוא עשה את העבודה של עידן החסד, הוא מייצג את עידן החסד, והוא יכול לייצג רק חלק אחד מתוכנית הניהול. כלומר רק יהוה הוא אלוהיו של עם ישראל הנבחר, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, אלוהי משה ואלוהי עם ישראל כולו. לכן בעידן הנוכחי, כל ני ישראל למעט שבט יהודה עובדים את יהוה. …

עוד תוכן נהדר:

מקהלת הבשורה

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

מוזיקה ישראלית 'הריבון על הכול' | סרט דוקומנטרי

סרטי הבשורה

Hebrew Full Movie 2018 | 'אמונה באלוהים' | עלייה על דרך האמונה האמיתית (Hebrew Dubbed)

Hebrew Full Movie 2018 | 'אמונה באלוהים' | עלייה על דרך האמונה האמיתית (Hebrew Dubbed)

מקהלת הבשורה

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

אלוהים הוא ההתחלה והסוף

מקהלת הבשורה

Hebrew Worship Music | 'כל האומות עובדות את האל הכול יכול' | The Messiah Has Come (Hebrew Dubbed)

Hebrew Worship Music | 'כל האומות עובדות את האל הכול יכול' | The Messiah Has Come (Hebrew Dubbed)

מקהלת הבשורה

שיר מקהלה | 'האל הכול יכול יושב על כיסא הכבוד שלו'

שיר מקהלה | 'האל הכול יכול יושב על כיסא הכבוד שלו'

סרטי הבשורה

סרט חדש 2018 'כתבי הקודש ואלוהים' | חשיפת היחסים בין אלוהים לבין ספרי הקודש

סרט חדש 2018 'כתבי הקודש ואלוהים' | חשיפת היחסים בין אלוהים לבין ספרי הקודש

סרטונים קשורים