אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו
להאזין לקולו של אלוהים להבין את המשיח
שלושת שלבי עבודתו של אלוהים התגלמותו של אלוהים כבשר ודם בקשר לשמו של אלוהים השיפוט באחרית הימים עידן החסד ועידן המלכות גאולה וגאולה מלאה הדרך לחיי נצח עבודת אלוהים ועבודת האדם להבין את המשיח הדרך להכיר את אלוהים כתבי הקודש ואלוהים הכרת קולו של אלוהים אלוהים הגיע לסין הכנסייה והדת הפרושים השילוש הקדוש אמת ודוקטרינות היענות לרצון האל מאז ימי קדם, דרך האמת היתה מושא לרדיפות המשמעות האמיתית של העלייה השמיימה
שלושת שלבי עבודתו של אלוהים התגלמותו של אלוהים כבשר ודם בקשר לשמו של אלוהים השיפוט באחרית הימים עידן החסד ועידן המלכות גאולה וגאולה מלאה הדרך לחיי נצח עבודת אלוהים ועבודת האדם להבין את המשיח הדרך להכיר את אלוהים כתבי הקודש ואלוהים הכרת קולו של אלוהים אלוהים הגיע לסין הכנסייה והדת הפרושים השילוש הקדוש אמת ודוקטרינות היענות לרצון האל מאז ימי קדם, דרך האמת היתה מושא לרדיפות המשמעות האמיתית של העלייה השמיימה

נושא מיוחד: הבשורה