אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

מזמור דברי אלוהים

מזמור דברי אלוהים

קטגוריות מזמורים

Hymns-of-experience
מזמורי כנסייה
New
מזמורים חדשים

אלבומים אחרים

ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, תרועת ניצחון, שירי הלל משיחיים, שירים משיחיים
הכרת אלוהים
ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, תרועת ניצחון, שירי הלל משיחיים, שירים משיחיים
נשיאת עדות בפני אלוהים
ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, תרועת ניצחון, שירי הלל משיחיים, שירים משיחיים
תהילה לאלוהים
ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, תרועת ניצחון, שירי הלל משיחיים, שירים משיחיים
עדויות הבשורה
ברכות, שיר פולחן, גאולה, השבח לאל, מוסיקה לחיים, תרועת ניצחון, שירי הלל משיחיים, שירים משיחיים
התנסויות חיים

מצבי רוח

Mood-majestic-and-solemn
מלכותי וחגיגי
Mood-passionate
בלהט
Mood-lyrical
לירי
Mood-lighthearted
קליל
Mood-enthusiastic
נלהב
Mood-relaxing
מרגיע

מזמור דברי אלוהים

המנון המלכות (א) המלכות ירדה אל העולם המנון המלכות (ג) כל האנשים, קוראים בשמחה כל הדברים קיימים תחת סמכותו של הבורא מטרת עבודת הניהול של אלוהים היא להציל את האנושות האם אתה מכיר את עבודת האל התוצאה הסופית שאלוהים מכוון להשיג בעבודתו אלוהים הוא כל יכול ומעשי במהותו רק כשאלוהים מתגלם, יכול האדם להיות איש אמונו אלוהים הביא תהילתו למזרח האל מתייחס לאדם כאל היקר לו מכל האמת היא האמרה הנשגבת ביותר של החיים איש אינו מודע לבואו של האלוהים סמכותו של הבורא לעולם אינה משתנה אלוהים מבכה את עתיד האנושות האל בהתגלמותו מוביל את האנושות לעבר עידן חדש השפעתה של תפילת אמת משמעות הניהול של אלוהים את האנושות האנושות המושחתת זקוקה לעבודתו של האל בהתגלמותו לעבודת הבשר ורוח האל אותה מהות סמכות האל היא ייחודית אלוהים חס על האנושות עבודתו של אלוהים ממשיכה להתקדם כך מושל האלוהים בכל עקרונות חיפוש דרך האמת כביר ונעלה הינו טבע האל כל בני האדם חיים באורו של אלוהים המשמעות האמיתית של אמונה באלוהים רק אלו שניטהרו יבואו אל המנוחה הסופית האהבה של אלוהים היא אמיתית ביותר דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם אלוהים מקווה לזכות באמונתו ואהבתו השלמה של האדם אלוהים מגיע בשקט לשכון בקרבנו כל בריאת האל חייבת לכרוע תחת ריבונותו טבעו של אלוהים בהיר וקדוש אהבת אלוהים ומהותו מעולם לא היו אנוכיות רק לאלוהים יש את דרך החיים סמכותו של אלוהים היא סמל לזהותו ומהותו של הבורא הנתיב היחיד שיוביל את האנושות למנוחה אלוהים יורד עם משפט שימו לב לגורל האנושות שבעת הרעמים מתגלגלים המין האנושי המקורי היה יצורים חיים בעלי נשמה מבורכים הם אלו האוהבים את האל בבל הגדולה נופלת סמל טבעו של אלוהים בעידן המלכות אלוהים מביא את האדם לשלמות על ידי מילים האל מבקש את הצמאים להופעתו להתגלותיו אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים כל הדברים נשמעים לריבונותו של אלוהים כמה חשובה אהבתו של האל לאדם ההתגלמות האמיתית של סמכות הבורא אף עוצמה לא תוכל לעמוד בדרכו של האל להשיג את מבוקשו איך לחפש את עקבותיו של אלוהים האנושות חיה תחת סמכותו של אלוהים חיי כל הברואים הם מהאל חשיבות התפילה משמעות הופעתו של אלוהים האל שם את כל תקוותו באדם הניהול הגלוי של אלוהים ברחבי העולם התוצאות שמשיגים כשיודעים את האל קום, שתף פעולה עם אלוהים אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להביס את השטן ולהושיע את האנושות כולה השטן לא יכול לשנות דבר אשר תחת סמכות האל אלוהים ישיב את משמעות בריאת האדם אלוהים מקווה שהאדם יוכל להכיר ולהבין אותו רק הבורא חומל על האנושות הזו אלוהים מוקיר את אלה שמקשיבים ומצייתים לו ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך סמכות הבורא בלתי ניתנת למדידה רק אם האנושות עובדת את האל האמיתי יכול להיות להם גורל טוב אהבה טהורה ללא פגם ככל שאנשי האלוהים מבשילים, כך הדרקון הגדול האדום כאש מתמוטט האם אתם יודעים את המקור לחיי נצח? אלוהים רוצה שיותר אנשים יזכו בישועתו ההשפעה שמשפט האל יכול להשיג כשתפתחו את ליבכם לאלוהים תקוות האל שהאנושות תמשיך התקיים רק לחיים כאלה יש משמעות התגלמות אלוהים באחרית הימים בעיקר עושה את עבודת המילה אלוהים חשף את כל טבעו לאדם תנועת עבודת האל ביקום רק האל בהתגלמותו יכול להציל את האדם בשלמות מציעים לאל את ההקרבה היקרה מכל האל חזר עם ניצחון בידיו מעשיו של האל ממלאים את המרחב העצום של היקום אנשים שנפלו בחלקת אלוהים ייהנו מברכות נצח המשיח של אחרית הימים מביא את הדרך לחיי נצח רק אלו שמקבלים ומצייתים לשלטון האלוהים יכולים להינצל משפטו של האל וייסוריו נועדו להציל את האדם האנושות ואלוהים חולקים את אושר האיחוד כל העולם יעלוז ויהלל את אלוהים יישום האמת דורש מחיר אמתי כיצד עליכם לקבל את חזרתו של המשיח באחרית הימים? תהיו אנשים המקבלים את האמת תהילת האל שורה על כל הברואים איך נכנסים לתפילת האמת אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם בעידן המלכות, דבר האל משיג הכול יצור שנברא צריך להיות נתון לחסדי האל כוונת האל להציל את האדם לא תשתנה לעולם כל היקום חדש לגמרי בתפארת האל אלוהים מברך את הישרים רק האל הכי אוהב את האדם מהות האלוהים קיימת באמת סממני ניצחונו של אלוהים אף אחד לא יכול להפריע לעבודתו של האל הסמכות והמשמעות של התגלמות אלוהים שירות אמיתי לא מתקיים ללא תפילה כנה הברכה הגדולה ביותר שאלוהים העניק לאדם גישת האל כלפי האדם ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם זהותו ועמדתו של האל עצמו האל ישיב על כנו את מצבה הקודם של הבריאה אלוהים אף פעם לא חדל מעבודתו ומהדרכת האדם כֵּיוָן שֶׁאלוהים מציל את האדם, הוא יציל אותו בשלמות אמונה אמיתית באה רק מתוך הכרת האל משמעות שמו של אלוהים כל הדברים הם התגשמות סמכות הבורא התגלמות האל היא בעלת מהות האל התגלמותו של האל בעלת חשיבות גבוהה עבור האנושות תוצאות למעשי האל באחרית הימים מושגות דרך דברו עליכם להשיג את העדויות של איוב ופטרוס אלוהים ממתין לזכות בקבוצה של אלו העדים לו רק על ידי ידיעת האל האדם יכול לירא אותו ולסור מרע עבודת השיפוט באחרית הימים תביא לסיום את העידן כל מה שהאל עושה בשביל האדם הוא כנה דאגתו המושלמת של אלוהים לכולם האל נותן את כל אהבתו לאנושות המשמעות הסמלית של זעמו של אלוהים סמכות הבורא קיימת לצד זהותו תפילת אמת זהות המשיח היא אלוהים עצמו הדבר שהאל הופך למושלם הוא אמונה אלוהים צודק כלפי כולם רצונו של אלוהים נפתח לכולם ממשיותו וחביבותו של אלוהים מלכות אלוהים הופיעה על פני האדמה אלוהים מקווה לאמונתו האמיתית של האדם מהותו של המשיח נקבעת על ידי עבודתו וביטוייו רק על ידי יראת האל ניתן לסור מרוע הגישה של המצייתים לסמכות האל צריכה לשלוט איך צריך האדם ללכת בדרך האלוהים סמכותו של האל וכוחו מתגלים בבשר נהר מים חיים החיים תוך ביצוע רצונו של אלוהים הם החיים המשמעותיים ביותר האל מחפש את ליבך ונפשך עקרון עבודת רוח הקודש המטרה מאחורי הסדריו של אלוהים לאדם מסור את גופך ונפשך למילוי התפקיד שהטיל האל רק מי שירא את אלוהים חי חיים מכובדים הנתיב לידיעת סמכותו של אלוהים רק אלה המקבלים את האמת יכולים לשמוע את קולו של אלוהים תפיסותיכם ודמיונכם לעולם לא יעזרו לכם להכיר את האל לכו אחר עבודתה החדשה של רוח הקודש כדי לזכות בשבח האל האם אתם מודעים למשימתכם? למדו לראות את הדברים בהתאם לדבר האל שיר המתגברים אל תסמכו על דמיון כדי לתחום את הופעתו של אלוהים האם תתנו את האהבה שבלבכם לאלוהים? המשמעות הפנימית של עבודת הכיבוש לא משנה מה הוא עושה, מטרתו הסופית של האל היא ישועה לא חשוב כמה גדול סבלכם חפשו לאהוב את האל דיוקנו של אדם אמיתי הפירות של השקטת לבבכם בפני האל הרווחתם כל כך הרבה בגלל אמונתכם באלוהים רצונו היחידי של אלוהים הוא שהאדם יקשיב ויציית הללו את אלוהים ששב מנצח תקוותיו של האל עבור האנושות לא השתנו מטרתה של עבודת הניהול של אלוהים דברי אלוהים הם הדרך שאדם צריך לשמור זה שאמונתו אמיתית מקבל את אישורו של האל המטרה מאחורי התגלמותו של האל באחרית הימים דעו את משמעותם העמוקה יותר של ייסור ושיפוט גופו הרוחני הקדוש של האל הכול יכול הופיע אנחתו של האל הכול יכול רק את אלה שמצייתים לאל המתגלם כבשר ודם ניתן להביא לשלמות גדול או קטן, הכול חשוב כשהולכים בדרכו של אלוהים איך לייסד קשר רגיל עם אלוהים אלוהים עושה עבודה חדשה בכל עידן האל הכול יכול הושב על הכס המרהיב שיפוט דבר האל נועד להציל את האדם חייו האמיתיים של האדם המשמעות של שתי התגלמויותיו של אלוהים אלוהים משיג הכול באחרית הימים בעיקר באמצעות מילים אומות הגויים יהללו את שם אלוהים דרך החיפוש אחר האמת אלוהים רוצה את ליבו האמיתי של האדם ענוות אלוהים היא כה יפה תנו לאל למשול על כל קיומנו לשאת עדות לאל זו חובת האדם ככל שתנהגו יותר על פי האמת, כך תתקדמו בחיים מהר יותר רצון האל עבור האדם לעולם לא ישתנה רק על ידי עבודה בבשר יוכל האל לזכות באנושות צער האנושות המושחתת מקומות מנוחה שונים לאל ולאדם חובתו של אדם היא תפקידו כיציר נברא אלו שאלוהים יציל הם הראשונים שבליבו המשיח של אחרית הימים הביא את עידן המלכות רק מקורביו של אלוהים ראויים לשרתו רק אלו שעומדים איתן בתלאות הם המתגברים אלו שמוקירים את דבר האל מבורכים הם פטרוס הכיר את האל יותר מכולם האל הוא השליט של תוכנית הניהול בת ששת-אלפי השנים שינויים בטבע האדם אינם ניתנים להפרדה מעבודת הרוח הקדושה כל הברואים חיים תחת הכללים והחוקים שהאל קבע האם חשת את תקוות האל עבורך איש לא רוצה להבין את אלוהים באופן פעיל עבודת האל משיגה את מטרתה באמצעות דבריו עליכם לשים את האמונה באל מעל לכל דבר אחר כל אנשי האל נותנים פורקן לרגשותיהם אלוהים מספק לבני האדם את צרכיהם על פי זעקותיהם מה נתת לאלוהים בתמורה מהות האל מלאה בכבוד רק מי שירא את אלוהים חי חיים מכובדים אלוהים אוהב את אלו שעוסקים בחיפוש האמת האל מייחל להציל את האדם באופן הנרחב ביותר שניתן המשמעות האמיתית של דברי האל לא הובנה מעולם כל המלכות חוגגת שינוי בטבעכם הוא חלק בלתי נפרד מהחיים האמיתיים גישתו של איוב כלפי ברכות האל עליך לשאוף לחוש אהבה ספונטנית לאל על כל הברואים להישמע לסמכות האל האל הכול יכול, האל המפואר האמיתי משאלתו היחידה של אלוהים התנגדו למושגיכם על לאום ומוצא אתני על מנת לחפש את הופעתו של האל מלכות האל מוקמת בין בני האדם טבעו הצודק של אלוהים הוא ייחודי אלוהים הוא ההתחלה והסוף למדו מישוע אדוננו השבח הגיע לציון כל התעלומות נחשפו איך יכולה האנושות המנוונת לחיות באור רק על ידי ביטוי המציאות תוכלו לשאת עדות המתגברים הם אלו שנושאים עדות מהדהדת לאל הדבר שהצעירים חייבים לעסוק בו המנהג של זניחת הבשר רק אלו ששקטים אל מול האל מתרכזים בחיים עבודת האל אשר מנוגדת לתפיסות בני האדם מביאה אותם לשלמות באופן טוב יותר הנוהג של להיות שקט אל מול האל מי הכיר את האל בבשר הצלחה או כישלון תלויים בעיסוק האדם בחיפוש זמן אבוד לא ישוב עוד רק תפילה כנה תזכה בעבודתה של רוח הקודש חקה את חווייתו של פטרוס מה שהאל רוצה בניסיונות הוא את הלב האמיתי של האדם קיומה של כלל האנושות תלוי באלוהים אלוהים הביא את האנושות לעידן חדש האם אתם הולכים אחר עבודתו הנוכחית של אלוהים נטישת המשיח של אחרית הימים היא חילול רוח הקודש ניסיונות דורשים אמונה מעט מדי אנשים תואמים לאלוהים ביטוי אהבתו של פטרוס לאלוהים האמת מאחורי התוצאה של השחתת האדם על ידי השטן הנהגת דברי האל וסיפוק האל מגיעים קודם תוצאות ההתחמקות ממשפט מיקוד האל הוא ליבו של האדם האל סובל קשות כדי להושיע את האדם חיים בעלי משמעות מהות המשיח היא אלוהים האל בהתגלמותו הוא האהוב ביותר רק דרך ניסיונות קשים תוכלו להכיר את חביבות האל האל הכול יכול מופיע כשמש הצדק שינויים בטבע הם בעיקר שינויים באופי דבקו בדברים שהאדם צריך לעשות התמסר באופן מלא לעבודת האל הסבל הכרוך בהנהגת האמת הוא בעל משמעות עמוקה אנשים שנופלים בנחלתו של האל ניחנים במציאות בני אדם אינם מקבלים על עצמם את דברי האל מכל הלב עידן שונה, עבודה אלוהית שונה עליכם לזנוח הכול למען האמת אלוהים מביא לידי לשלמות את אלה שמחזיקים בעבודתה של רוח הקודש תן לבך לאל כדי לזכות באישורו אלוהים קובע את סופו של כל אדם בהתבסס על האם האמת ברשותם הדרך ההכרחית ליראת ההאל וההמנעות מרוע משפטו של אלוהים הוא אהבה האם אתם מוכנים לשאת עדות על אלוהים התגלמות האל עובדת בדממה כדי להציל את בני האדם אלוהים יוצר מחר יפה יותר עבור האנושות העדיפות העליונה באמונה באל המשמעות האמיתית של "הדבר מופיע בבשר" הדרישה הסופית שדורש אלוהים מהאדם אהבתם של בני האדם הופכת לטהורה רק מתוך הסבל של זיכוך חשיבותם של דברי האל אלוהים הכין הכל למען האנושות לפני זמן רב עדיף שאנשים יכירו את האל דרך עבודת דבריו אלוהים קובע את סופם של בני האדם בהתאם למהותם הכל מושג באמצעות דבר אלוהים אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו דיברות העידן החדש הדרך להשקיט לבבכם בפני אלוהים למה נועדו כל כוונות האדם נתיב האמונה באלוהים הוא נתיב האהבה לאלוהים קל יותר להביא לידי שלמות את מי שנושא בעול כבד יותר רק האל בהתגלמותו הוא מעיין החיים זיכוך הוא דרכו הטובה ביותר של האדם להפוך למושלם בידי אלוהים העליונות והגדולה של הכול יכול מי שלא נוהג לפי דברי האל, ייפסל עליך לקבל את בחינת האל בכל מעשיך האל שופט את האדם ומביאו לידי שלמות באמצעות דבריו באחרית הימים איך ללכת בדרכו של פטרוס חשיבותה של עבודת הכיבוש כיצד לבוא לידי שלמות האל בהתגלמותו הוא בעל חשיבות עליונה עבורכם המפתח לאמונה הוא קבלת דברי האל כמציאות חייכם על אלו שחיים באפלה להתעלות ארשת מלך המלכות היא מרהיבה לאין ערוך האמונה באל המעשי מביאה תועלת אדירה המסר מאלוהים דור אחרית הימים מבורך אל אחד מבצע את שלושת שלבי העבודה עצת האל לאדם שום דבר מדבריהם ופועלם של בני האדם לא נעלם מעינו של אלוהים המשיח מבטא את כל מהותה של רוח האל משמעות עבודת השיפוט של האל באחרית הימים חשיבות ההתגלמות המשמעות האדירה של בחירת אלוהים באנשים האלה ישוע של אחרית הימים הוא שער האדם אל תוך המלכות המפגן של זעם האל הישמעו לעבודתה של הרוח כדי להיות חסידי אל עד הסוף מי תואם את אלוהים הוא האמת, הדרך והחיים האל הכול יכול שולט כמלך עבודת האל היא כה קשה האל סובל כאב רב כדי להושיע את האדם רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות

0תוצאת(תוצאות) חיפוש