אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על המשיח של אחרית הימים

(עשרים האמיתות על נשיאת עדות על אלוהים)

  • 1
  • 2
  • 3

חלק 2:

אילו תפיסות דתיות יש לפתור באמונתו של אדם באלוהים כדי לשמור על התאמה לעבודת האל?

שאלה 6: האדון ישוע היה אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם ואיש לא יכול להכחיש זאת. כעת אתם מעידים שהאל הכול יכול הוא האדון ישוע שחזר כבשר ודם, אך כמרים ובכירים דתיים אומרים שהדבר שאתם מאמינים בו הוא רק בן אדם. הם אומרים שהוליכו אתכם שולל, ואנחנו לא יכולים לפענח זאת. בראשית, כשהאדון ישוע התגלם כבשר ודם ובא לעשות את עבודת הגאולה, הפרושים היהודים גם אמרו שהאדון ישוע הוא רק בן אדם, ושכל מי שמאמין בו מולך שולל. לפיכך, אנחנו רוצים לעסוק בהיבט הזה של האמת לגבי ההתגלמות. מהי בדיוק ההתגלמות כבשר ודם? ומה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם? אנא שתפו זאת עבורנו.
שאלה 9: נכתב בבירור בכתבי הקודש שהאדון ישוע הוא המשיח, בנו של אלוהים, וכל מי שמאמין באדון גם מאמין שהאדון ישוע הוא המשיח ושהוא בנו של אלוהים. עם זאת, אתם מעידים שהמשיח בהתגלמותו הוא מימוש של אלוהים, ושהוא אלוהים עצמו. האם תוכלו בבקשה לומר לנו אם המשיח בהתגלמותו הוא באמת בנו של אלוהים או אלוהים עצמו?
שאלה 10: אתם מעידים שהאל הכול יכול מבטא את האמת ועושה את עבודת המשפט שלו של אחרית הימים. אני חושב שאמונתנו באדון ישוע וקבלתנו את עבודתה של רוח הקודש פירושן שכבר חווינו את עבודת המשפט של אלוהים. הנה דברים של האדון ישוע כהוכחה לכך: "...אם לא אלך, המנחם לא יבוא אליכם, אך אם אעזוב, אשלח אותו אליכם. כשהוא יבוא, הוא יוכיח את העולם על החטא, ועל צדק ועל משפט..." (יוחנן ט"ז 7-8). אנחנו מאמינים שעל אף שעבודתו של האדון ישוע הייתה עבודת גאולה, אחרי שהוא עלה לשמיים, וביום הפנטקוסט, רוח הקודש ירדה ועבדה על בני האדם: "הוא יוכיח את העולם על החטא, ועל צדק ועל משפט." זו צריכה להיות עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, אז מה שברצוני לעסוק בו הוא השאלה מה בדיוק ההבדלים בין עבודת המשפט באחרית הימים בידי האל הכול יכול ועבודתו של האדון ישוע.
שאלה 11: את העדת שאלוהים התגלם שוב כבשר ודם כבר האנוש ומבצע את עבודת המשפט שלו החל מבית האל. הוא בעצם המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול שמוזכר בספר ההתגלות? אנו חושבים שהמשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול מכוון אל חסרי האמונה השייכים לשטן. כשיבוא אלוהים, המאמינים יילקחו מעלה לשמיים, ואז הוא ימיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. זהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול. את העדת על תחילת השיפוט של אלוהים באחרית הימים, אך לא ראינו שאלוהים המיט אסונות כדי להשמיד את חסרי האמונה. אם כך, איך יכול להיות שזהו המשפט בפני כס המלכות הלבן הגדול?
שאלה 12: רוב בני האדם בעולם הדתי מאמינים שהעובדה שהאדון ישוע אמר "נִשלם" על הצלב היא הוכחה לכך שעבודת הישועה של אלוהים כבר הושלמה לחלוטין. עם זאת, אתם מעידים שהאדון חזר כבשר ודם כדי לבטא את האמת ולעשות את עבודת המשפט החל ממשפחתו של אלוהים, על מנת להושיע את בני האדם לגמרי. אם כן, כיצד יש להבין בדיוק את עבודתו של אלוהים להושעת האנושות? ההיבט הזה של האמת לא ברור לנו, אז אנא שתפו זאת עבורנו.
שאלה 15: אתם אומרים שבני אדם שמאמינים באלוהים חייבים לקבל את עבודת המשפט של אלוהים באחרית הימים, ורק אז יוכל טבעם המושחת להיטהר ורק אז הם עצמם יוכלו לזכות בישועת האל. אולם אנחנו מנהיגים צניעות וסבלנות, בהתאם לדרישותיו של אלוהים, ואנחנו אוהבים את אויבינו, נושאים את הצלב שלנו, זונחים דברים ארציים, עובדים ומטיפים למען אלוהים וכן הלאה. אם כן, האין אלה השינויים שלנו? תמיד חיפשנו כך, אז האם אנחנו לא יכולים גם להשיג טיהור, עלייה השמיימה וכניסה למלכות שמיים?
שאלה 22: האדון ישוע אמר: "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). רוב בני האדם חושבים שהאדון ישוע כבר העניק לנו את הדרך לחיי נצח, אך אני קראתי את הדברים הבאים של האל הכול יכול: “רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח.” מה כל זה אומר? מדוע נאמר שרק המשיח של אחרית הימים יכול לתת לאדם את הדרך לחיי נצח?
שאלה 32: הפרושים פירשו את כתבי הקודש לעתים תכופות בבתי הכנסת. הם נראו אדוקים ורחומים, ולא נראה שהם עשו שום דבר בלתי חוקי בפירוש. אם כך, מדוע האדון ישוע קילל את הפרושים? במה התבטאה הצביעות שלהם? מדוע נאמר שהכמרים והבכירים הדתיים צועדים באותו נתיב שבו צעדו הפרושים?
שאלה 33: בראשית, כשהאדון ישוע בא לעשות את עבודתו, הפרושים היהודים התריסו נגדו בפראות, גינו אותו וצלבו אותו. כשהאל הכול יכול של אחרית הימים בא לעשות את עבודתו, הכמרים והבכירים גם מתריסים נגדו בפראות, מגנים אותו וצולבים אותו בשנית. מדוע הפרושים היהודים והכמרים והבכירים הדתיים שונאים את האמת כל כך ומתייצבים כך נגד המשיח? מהי בדיוק מהותם הטבעית?
שאלה 36: כמרים ובכירים דתיים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ורוב בני האדם הם חסידים שלהם שנשמעים להם – זו עובדה. אתם אומרים שכמרים ובכירים דתיים לא מכירים בעובדת התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, שהם לא מאמינים באמת שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מבטא, ושהם צועדים בנתיבם של הפרושים. אנחנו מסכימים עם הטענה הזו. אולם מדוע אתם אומרים שהכמרים והבכירים הדתיים הם כולם פרושים צבועים וצוררי משיח שעבודתו של אלוהים באחרית הימים חושפת אותם, ושהם ינחלו בשמדה בסוף? אנחנו לא יכולים לקבל את הטענה הזו כרגע. אנא שתפו מה הבסיס שלכם לטענה הזו, שלפיה, בני האדם האלה לא יכולים לזכות בישועה ושעל כולם לנחול השמדה?
שאלה 37: על אף שהכמרים והבכירים מחזיקים את הסמכות בעולם הדתי, ושהם צועדים בנתיב של הפרושים הצבועים, אנחנו מאמינים באדון ישוע, ולא הכמרים והבכירים, ולכן כיצד אתם יכולים לומר שגם אנחנו צועדים בנתיב של הפרושים? האם אנחנו באמת לא יכולים לזכות בישועה על-ידי אמונה באלוהים בתוך הדת?
  • 1
  • 2
  • 3