אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

המשיח הקדוש של ישראל כבר בא

4

פוסט בנושא דומה

 • ההתגלמות: פתירת התעלומה (חלק ראשון)

  מדוע ישוע אדוננו התגלם כבשר ודם כדי לעבוד באחרית הימים? מהי החשיבות מרחיקת-הלכת של התגלמותו של אלוהים? מדוע היא כה חיונית לאנושות?

 • האל הגיע בסתר לפני זמן רב ויצר קבוצה של מתגברים בסין

  כיצד אלוהים יוצר את המתגברים מהנבואה שבחזון יוחנן? מה הבטיח אלוהים למתגברים ובמה בירך אותם? דף הבשורה הזה יחשוף בפניך את פשר התעלומות, ויעזור לך להכיר את עבודתו של אלוהים באחרית הימים.

 • ההתגלמות: פתירת התעלומה (חלק שני)

  מה מהותה של ההתגלמות כבשר ודם? האם ישוע אדוננו הוא בנו של אלוהים או האם הוא אלוהים עצמו? כיצד המשיח של אחרית הימים חותם את העידן הישן?

 • מהי בדיוק אמונה באלוהים

  איך נוכל לזכות בחיי נצח דרך האמונה באלוהים? בכתבי הקודש נאמר: "למי שמאמין בבן יש חיי עד." ישוע אדוננו הוא בר האנוש, ובכתבי הקודש נובא שאדוננו ישוב בהתגלמותו כבשר ודם ויופיע כבר האנוש. האם נוכל לזכות בחיי נצח אם נאמין בישוע אדוננו, מבלי להאמין במשיח של אחרית הימים?