אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דרשה ושיתוף:יש לעבור רדיפות וסבל כדי להפוך למתגבר אמיתי

27

היום, בגלל שאנו מאמינים באלוהים, מחפשים את האמת ופוסעים בשביל הנכון בחיים, אנו ניצבים בפני הדיכוי האלים והרדיפות של המפלגה הקומוניסטית הסינית. זהו דבר רב משמעות! זאת משום שאלוהים משתמש במשטר השטני של המפלגה הקומוניסטית הסינית כדי לשרת את המטרה של יצירת קבוצה של מתגברים, ובו בזמן לחשוף ולהיפטר מאלו שאינם מאמינים באלוהים בכנות ואינם אוהבים את האמת. מתגברים אמתיים הם אלו שיכולים לחוות את דברי אלוהים באמונה מלאה גם כשהם חיים תחת המשטר הרודני של המפלגה הקומוניסטית הסינית, ודרך זה שהם חווים את הדיכוי הפרוע והרדיפות האכזריות של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הם מגלים לעומק את המהות האמתית של השטן, ואז יכולים לשנוא את השטן, לזנוח אותו, ולפנות באמת לעבר אלוהים, ובכך לזכות בישועה ולהפוך למושלמים! מתגברים נוֹצַרים בתוך הסביבה המיוחדת של התנגדות הממשל הקומוניסטי הסיני השטני לאלוהים ורדיפתו את בחירי האל. בלי הסביבה הנוקשה שיוצרים הדיכוי והרדיפות האכזריות של הממשל הקומוניסטי הסיני השטני, לא יוכלו להיווצר מתגברים אמתיים. לא משנה עד כמה אנשים שבאמת רוצים להאמין באלוהים נרדפים בידי המפלגה הקומוניסטית הסינית או עד כמה אכזרית נעשתה סביבתם, הם בכל זאת ימשיכו ללכת אחרי אלוהים ולמלא את חובתם, ויסכנו הכול כדי להשיג את האמת. כתוצאה מכך אמונתם באלוהים תלך ותתחזק! הם רואים מעבר לדיכוי הצדק של המפלגה הקומוניסטית הסינית ולתמיכתה ברוע ומעבר למהותה המופקרת, המעוותת והמרושעת. הם רואים בבירור שהמפלגה הקומוניסטית הסינית היא השד שפוגע באנושות ומשחית וטורף אותה, ולכן הם שונאים אותה עוד יותר, מתמרדים נגדה ובאמת פונים לאלוהים. דרך הניגוד שנוצר בזכות המשטר השטני של המפלגה הקומוניסטית הסינית, הם למדו לדעת את צדקתו וקדושתו של אלוהים, את יופיו וטוב לבו. כל מעשי אלוהים נובעים מאהבה לאנושות ורצון להושיעה! אמונתם באלוהים ואהבתם לו צמחו וגדלו, ולבם התקרב עוד יותר לאלוהים. אנשים אלו נחלצו לגמרי מההשפעה החשוכה של הממשל הקומוניסטי הסיני השטני, והם נושאים עדות של התגברות. הם המתגברים שנוצרו בידי אלוהים במהלך המצוקה הגדולה, והם גם קבוצת האנשים שיש להם חלק ב"מצוקה, מלכות וסבלנות" של המשיח. הם העדים האמתיים של המשיח, 144,000 המתגברים שעליהם מסופר בספר ההתגלות, והם אלו שיזכו לבוא אל מלכות אלוהים ויקבלו חיי נצח! זו הסיבה שחוויות הרדיפה בידי ממשלת סין שלנו למען האמונה וחיפוש האמת הן בעלות משמעות כה רבה. כפי שישוע אדוננו אמר: "אשרי הנרדפים בגלל הצדק, כי להם מלכות שמיים. "אשריכם, כשיגדפו אתכם וירדפו אתכם, ויעלילו עליכם עלילות רוע שונות בגללי" (מתי ה' 10-11). האל הכול יכול אומר: "אולי אתם זוכרים את המילים האלה: כי סבלנו הקל, שהוא רק לרגע, יביא לנו כבוד עולמים גדול במאוד מאוד.' בעבר, כולכם שמעתם את האמרה הזאת, אך איש מביניכם לא הבין את משמעותן האמיתית של המילים. כיום, אתם יודעים היטב את המשמעות האמיתית שהן טומנות בחובן. המילים האלה הן מה שאלוהים ישיג באחרית הימים. והן יושגו על בני האדם שהתנין הגדול האדום כאש אמלל בארץ שבה הוא שוכן. התנין הגדול האדום כאש רודף את אלוהים והוא אויבו של אלוהים, ולכן בארץ הזו, בני האדם שמאמינים באלוהים חשופים להשפלה ולרדיפה. זו הסיבה שהמילים האלה יהפכו למציאות בקרב קבוצת בני האדם שאתם שייכים לה" ('האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב?' ב'הדבר מופיע בבשר'). עכשיו זה הזמן האידיאלי לכך שאלוהים ישלים את המתגברים. כאשר תתמוטט המפלגה הקומוניסטית הסינית, מתגברים אלו יקומו בתוך ההמונים לשאת עדות לניצחון האל! ושתגיע לשיאה עדותם לאלוהים, מלכות האל תתגשם סופית על פני האדמה! עבודת אלוהים להושעת האנושות תושלם עד אז. כבר יוחלט מי יהיו האנשים שינצלו ויהפכו מושלמים. אם נחכה עד אז כדי להאמין, נפסיד את ההזדמנות להיעשות למתגברים על ידי אלוהים. אנשים כאלו לא יישאו את עדות ההתגברות ולא יוכלו לבוא למלכות אלוהים. אפילו אם ישרדו, הם יחשבו אך ורק כ"עושי שירות", ולא יוכלו להיות חברים במלכות אלוהים.

מתוך התסריט לסרט: שיר ניצחון

יש האומרים, "הרי האל הוא כל יכול. כאשר התנין הגדול האדום כאש לוכד את אחינו ואחיותינו, מדוע אלוהים אינו מגן עליהם?" אלוהים אמר כך: "חוכמתי פועלת תמיד על יסוד מזימותיו של השטן." מדוע בשלב זה של עבודת האל, הוא בחר דווקא בסין? הסיבה לכך היא שהאל קבע מראש שמקום מושבו של התנין הגדול האדום כאש יהיה בסין. ואם כן, בשלב עבודתו שאלוהים במהלך אחרית הימים, אלוהים דאג לכך שקדושי העבר ייוולדו שוב בסין. לאחר מכן, נולד בסין גם אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. אלוהים עושה את עבודתו באמצעות השפעתו של התנין הגדול האדום כאש הרודף את המאמינים. אלו הנסיבות שבהן נבחרי האל עוברים את עבודתו של אלוהים. אחרי שאלוהים יוצר קבוצה של מתגברים באמצעות הרדיפה האיומה מצד התנין הגדול האדום כאש, יבוא האסון הגדול, ואלוהים ישמיד מיד את התנין הגדול האדום כאש. אלוהים אומר כאן דברים מאוד ברורים ומקיפים, ואם תקראו את דבר האל בזמנכם הפנוי, אתם תתחילו להבין זאת.

מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 133).

פוסט בנושא דומה