חשיפת טעותה של המפלגה הקומוניסטית הסינית, בכנותה את המשיח "אדם רגיל"

2018 דצמבר 21

פן לונג (סגן מנהל הבסיס לשטיפת המוח): אתם אומרים שהאל הכול יכול הוא הופעתו של אלוהים באחרית הימים ושזו דרך האמת. אתם אומרים גם שאלוהים הוא זה שברא את העולם ושמושל במה שקורה בעולם, שעבודתו של אלוהים היא זו שהנחתה והושיעה אנשים לאורך כל הדרך. איזה בסיס עובדתי יש לדברים האלה שאתם אומרים? אנחנו, חברי המפלגה הקומוניסטית, אתיאיסטים. איננו מכירים כהוא זה בקיומו של אלוהים או בריבונותו. בוודאי שאיננו מכירים בהופעתו ובעבודתו של האל בהתגלמותו, שעליו אתם מדברים. ברור שהישוע הזה, שבו מאמינה דת המשיח, הוא בן אדם. היו לו הורים, היו לו אחים, אבל המשיחיות דורשת במפגיע שיתייחסו אליו כאל המשיח ושיסגדו לו כאל אלוהים. זה לגמרי בלתי נתפס. האל הכול יכול שאתם מאמינים בו הוא בדיוק כמו ישוע, ברור שזה רק אדם רגיל. למה אתם מוכרחים להתעקש כל כך שהוא אלוהים בהתגלמותו? למה אתם מוכרחים להעיד שהוא המשיח, המושיע של אחרית הימים, בכבודו ובעצמו? זו לא התנהגות טיפשית ביותר? התנהגות של עמי ארצות? אין כזה דבר בעולם, אלוהים. בוודאי שלא קיים אלוהים בתור 'אלוהים בהתגלמותו'. אתם מתעקשים לומר שאדם מן השורה הוא אלוהים בהתגלמותו. על מה אתם מתבססים? אתם מסוגלים להסביר את הרקע והבסיס לאמונה שלכם? כן?

סו סיאנגואנג (משיחי): תרשה לי לומר כמה מילים. אלוהים הוא רוח הקודש. בני אדם לא יכולים לראות אותו או לגעת בו, אך רוח האלוהים עושה דברים ואומרת דברים שאנשים יכולים לראות ולשמוע. זו אמת. מתוך העובדות המתועדות בכתבי הקודש אנחנו יכולים לראות שרוח האלוהים יכולה לדבר באמצעות הרעם, שהיא מסוגלת להופיע ולדבר אל בני אדם דרך להבות אש וגם להתגלם כבשר ודם, כדי להתערות בין הבריות ולדבר איתן. אלה עובדות שאיש אינו יכול להכחיש. אלוהים הנחה בני אדם לאורך כל הדרך, במשך אלפי שנים. הוא עשה שלושה שלבים של עבודה בעידן החוק, בעידן החסד ובעידן המלכות. בכל שלב של עבודה, אלוהים אמר דברים רבים. בעידן החסד, אלוהים התגלם כישוע אדוננו כדי להשמיע אמרי אמת, והוא נצלב עבור חטאי האנושות ועשה את עבודת הגאולה של המין האנושי. בעידן המלכות, אלוהים התגלם שוב כבשר ודם, בתור האל הכול יכול השמיע אמת כדי לעשות את עבודת השפיטה של אחרית הימים ובא כדי לטהר ולהושיע את המין האנושי מיסודו, ולהובילו אל יעד מפואר. בכך הסתיים עידן הרשע והאפילה. כל הדברים שאמר אלוהים במהלך שתי התגלמויותיו איפשרו למין האנושי לשמוע את קולו של אלוהים ולראות את הופעתו ועבודתו של אלוהים, ולכן בני האדם החלו להאמין באלוהים בזה אחר זה. מכאן ואילך, המין האנושי רכש את היכולת להבחין בכל-יכולתו של אלוהים ובחוכמתו באמצעות דבריו ולהתוודע לטבעו הצודק של אלוהים. המין האנושי נוכח כי דבריו של אלוהים משיגים את הכל. זו התוצאה הברורה ביותר של עבודתו של אלוהים בהתגלמותו. המין האנושי לא יכול היה לעולם להשיג השפעה כזאת בעבודתו, כי האמת אינה מצויה ברשותם של בני האדם, והם לבטח אינם מסוגלים לבטא את האמת כדי לכבוש ולהושיע את המין האנושי. עם זאת, לא משנה באיזו שיטה אלוהים עובד או מדבר, לא משנה עד כמה העבודה שאלוהים עושה היא אדירה, או עד כמה רב מספרם של האנשים שמתחילים להאמין בו, מי שמשתייך לקטגוריה השטנית חייב לעשות כל מה שהוא יכול כדי להוקיע את הופעתו ועבודתו של אלוהים. הם גם מחפשים תירוצים שונים כדי להטעות אנשים ולגרום להם לחשוד באלוהים ולהתכחש לו. המפלגה הקומוניסטית עושה את כל שביכולתה כדי להתכחש למשיח ולהוקיע אותו, והיא מכנה את ההתגלמויות, ישוע אדוננו והאל הכול יכול, 'אנשים רגילים'. זה נקבע לחלוטין במהותה השטנית של המפלגה הקומוניסטית – מהות ששונאת את האמת ומתנגדת לאלוהים! המפלגה הקומוניסטית היא מפלגה פוליטית אתיאיסטית שמעזה אפילו להתנגד לאלוהים שבשמיים. איך היא מסוגלת בכלל להכיר באלוהים בהתגלמותו? אני צודק?

המשיח

לי צ'וניי (משיחי): המנהל פאן, אני אומרת לך שאלוהים בהתגלמותו, האל המעשי, ניכר ביותר ביכולתו להשמיע דברי אמת בכל זמן ובכל מקום; הוא יכול לעשות את עבודתו של אלוהים עצמו. גם אם הוא אדם רגיל מבחינת הופעתו החיצונית, הוא מעטה הבשר שעוטה רוח האלוהים. כל דבריו ועבודתו הם ביטוי של רוח האלוהים. הוא יכול לגאול את המין האנושי ולהושיעו. הוא יכול לפתוח עידנים חדשים, לסיים עידנים ישנים ובסופו של דבר להביא אנשים אל מלכות האלוהים. ללא צל של ספק, העבודה שעושה אלוהים בהתגלמותו היא עבודתו של אלוהים עצמו; המשיח אינו אחר מאשר ביטוי של אלוהים. בדיוק כמו ישוע אדוננו בהתגלמותו, למרות שבהופעתו החיצונית הוא אדם רגיל ונורמלי, הוא הביא את הדרך שעיקרה: "הכו על חטא, כי מלכות שמיים קָרבה", והגשים את עבודת הגאולה של המין האנושי. הוא גם חולל הרבה ניסים ונפלאות, למשל חמש כיכרות הלחם ושני הדגים שהספיקו כדי להאכיל חמשת אלפים איש, או כשהוא הרגיע את הרוחות ואת הים באמצעות אמירה בודדת. הוא הקים לתחייה אדם מת, ועוד. האמת שאמר ישוע אדוננו והניסים והנפלאות שהוא חולל – אדם לא יכול היה לעשות זאת. מתוך זה, סמכותו ועוצמתו של אלוהים ברורים לגמרי, ודי בכך כדי להוכיח שישוע אדוננו היה אלוהים בהתגלמותו, גואל המין האנושי; אך מנהיגי היהדות באותם ימים, למרות שהם ידעו היטב שדבריו ועבודתו של ישוע אדוננו היו מלאי סמכות ועוצמה ושלא ייתכן שבן אדם היה מגיע להישגים כאלה, הם שפטו והרשיעו את ישוע אדוננו ואמרו שהוא בן אדם ושהוא מחלל את שם אלוהים ומשתמש במלך השדים כדי לגרש שדים. בכך הם הטעו אנשים וגרמו להם להתכחש לישוע אדוננו, שהיה אלוהים בהתגלמותו. זה מראה בבירור רב את טבעם השטני, טבע שהתנגד לאלוהים ושנא את האמת. בימינו, רוב החוגים הדתיים מכירים בכך שישוע אדוננו היה המשיח ושהוא היה אלוהים בהתגלמותו. רק השדים ששייכים לשטן הם אלה שמתכחשים לאלוהים בהתגלמותו ומגנים אותו. המפלגה הקומוניסטית עושה כל שביכולתה כדי להתכחש למשיח ולהוקיעו, והיא מכנה את המשיח בהתגלמותו 'אדם רגיל', קובעת שכנסיות משיחיות, כארגונים, הן כתות, מדכאת אותן ואוסרת על קיומן. האם המפלגה הקומוניסטית הסינית אינה מרושעת וריאקציונרית מיסודה? האין אלה שדים שטניים שמתנגדים לאלוהים ומתכחשים לו?

וונג סוואבין (מורה במרכז לשטיפת מוח): אני מזהיר אתכם, אם מישהו יעז שוב לבטא רעיון כזה, אם מישהו יעז להעיד על המושיע, המשיח של אחרית הימים, ולסתור את העמדה האתיאיסטית של המרכסיזם-לניניזם, אני אנעל אותם מייד בתא מבודד!

פן לונג (סגן מנהל הבסיס לשטיפת המוח): זה בסדר שאתם מביעים את עמדותיכם, אבל לא חשוב מה אתם אומרים, אני עדיין חושב שזה שאתם מאמינים בו הוא בן אדם. כשאתם מאמינים כך באדם רגיל, מה אתם מקווים להשיג בסופו של דבר? אנא דברו על זה.

דונג וויי (משיחי): המנהל פאן, אלוהים בהתגלמותו בתור המשיח בא בעיקר כדי להשמיע דברי אמת, ובכך להגשים את עבודת הישועה. אתה לא מכיר בכך שכל דבריו של המשיח הם אמת; בוודאי שאתה מתכחש למשיח ואפילו מוקיע אותו. רק מי שמכיר במשיח, מקבל אותו ונשמע לו מסוגל להשיג את האמת ולזכות בישועה מאלוהים. האל הכול יכול של אחרית הימים השמיע את כל האמת שמטהרת ומושיעה את המין האנושי. האל הכול יכול הוא בדיוק כמו ישוע אדוננו; כלפי חוץ הוא נראה כאדם רגיל, אך הוא למעשה רוח האלוהים בתבנית אנושית. במהותו הוא אלוהים והוא מסוגל להשמיע דברי אמת ולעשות את העבודה שאלוהים עצמו היה עושה. האל הכול יכול גילה את האמת ביחס לשחיתותם של בני האדם, ואף הסביר בבירור רב כיצד השטן השחית את בני האדם. הוא הסביר בצורה מקיפה וכוללת את דרישותיו של אלוהים מבני האדם ואת האמת שהם זקוקים לה. האל הכול יכול התווה דרך מוארת לבני האדם וביקש מהם להיות אנשים ישרים ולחיות על פי דבר האלוהים. רק כך ניתן יהיה לזכות בברכותיו של אלוהים וביעד נפלא. לאחר שקיבלנו את האל הכול יכול, חווינו את עבודתו של אלוהים והתבררו לנו אמיתות רבות; לאחר שהשלנו מעלינו מידה רבה של חוסר-מוסריות והתרחקנו מהתנהגות מרושעת, כולנו זכינו ברמות שונות של טוהרה ושינוי. לפיכך, לכולנו יש יסוד לחיים; לכולנו יש מטרות נכונות לחיי האדם, וסיכויים נהדרים. זו בדיוק התוצאה שמושגת אצל בני אדם בזכות דברי האל הכול יכול. די בכך כדי להוכיח שדברי האל הכול יכול הם אמת שביכולתה לטהר את המין האנושי ולהושיעו, לגרום לאנשים להשיל מעליהם את טבעם השטני ולחמוק מכבלי השפעתו של השטן ולהביאם אל יעד נפלא. אנא אמור לי, חוץ מאלוהים – מי מסוגל להשמיע את האמיתות האלה מי יכול לטפל בסיבה השורשית לחטאיהם של בני האדם ולהושיע אותם באופן מלא מכבלי החטא? ומי יכול להביא את המין האנושי אל יעד נפלא? מלבד אלוהים בעצמו, לאיש אין סמכות או עוצמה כאלה. מלבד המשיח בהתגלמותו, לא קיים אדם שיכול להשמיע דברי אמת. זו עובדה. די באמיתות שהשמיע האל הכול יכול כדי להוכיח שהאל הכול יכול אינו אלא אלוהים בהתגלמותו. האל הכול יכול הוא הופעתו של המושיע, המשיח של אחרית הימים.

ז'אנג מינגדאו (משיחי): המנהל פאן, מר וואנג, אתם מתכחשים כך לאלוהים בהתגלמותו ומוקיעים אותו; האם קראתם את דברי האל הכול יכול? האם חקרתם את עבודתו של האל הכול יכול? אם לא חקרתם אותה, אני מציע שלא תתכחשו כך למשיח, ובמיוחד שלא תחייבו את המשיח בדין. אם אין לכם התנגדות, אני יכול לשתף אתכם בכמה קטעים מדברי האל הכול יכול.

האל הכול יכול אומר: "מי שהוא התגלמות האל יחונן גם במהותו של אלוהים, ומי שהוא התגלמות האל יחונן גם בביטויו של אלוהים. מכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יביא את העבודה שעליו לעשות, ומכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יבטא את מה שהוא ויהיה מסוגל להביא לאדם את האמת, להעניק לאדם חיים ולהראות לאדם את הדרך. בשר ודם שלא ניחנים במהותו של אלוהים הם ודאי לא אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם. אין ספק בכך. כדי להבין אם זו התגלמותו של אלוהים כבשר ודם, על האדם להכריע זאת על פי הטבע שהיא מבטאת והדברים שהיא אומרת. כלומר, יש לשפוט אם מדובר בהתגלמותו של אלוהים כבשר ודם ואם זו הדרך הנכונה רק על פי המהות. אם כן, המפתח להכרעה[א] אם מדובר בהתגלמותו של אלוהים הוא שימת לב למהות (עבודתו, דבריו, טבעו ועוד הרבה) ולא למראה החיצוני".

"המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו היא לשם סיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אתם לא מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים. זאת משום שהמשיח הזה הוא בעצמו הביטוי של רוח הקודש, הביטוי של אלוהים והאחד שאלוהים הפקיד בידיו את עבודתו על פני האדמה. על כן אני אומר שאם אתם לא יכולים לקבל את כל מה שעושה המשיח באחרית הימים, אתם מחללים את קדושתה של רוח הקודש. הגמול שיסבלו בני האדם המחללים את שם רוח הקודש ברור מאליו לכל. אני גם אומר לכם שאם אתם מתנגדים למשיח של אחרית הימים ומתכחשים לו, איש לא יוכל לשאת בהשלכות מעשיכם בשמכם. יתר על כן, מכאן ואילך לא תהיה לכם הזדמנות נוספת לזכות באישורו של אלוהים. גם אם תנסו לכפר על חטאיכם, לעולם לא תחזו שוב בפני אלוהים. זאת מפני שמי שאתם מתנגדים לו הוא לא בן אדם, ושמי שאתם מתכחשים לו הוא לא איזושהי ישות חסרת ערך, אלא המשיח. האם אתם מודעים להשלכה הזו? לא עשיתם טעות קטנה אלא ביצעתם פשע נורא. על כן עצתי לכולם היא לא לחשוף שיניים כלפי האמת ולא למתוח ביקורת פזיזה, מפני שרק האמת תוכל להביא לכם חיים, ודבר מלבד האמת לא יכול לאפשר לכם להיוולד מחדש ולחזות בפניו של אלוהים" ('הדבר מופיע בבשר').

ז'אנג מינגדאו: דברי האל הכול יכול מסבירים בבירור רב את מהותו של המשיח. אנחנו, המאמינים באל הכול יכול, קראנו הרבה מדבריו של האל הכול יכול. זו הסיבה לכך שאנו מסוגלים להבין את האמת על התגלמותו של אלוהים, ושקיבלנו את עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים. בהיעדר הבנה של האמת, קל להחזיק בתפיסות אודות עבודתו של אלוהים ואפילו לשפוט ולהוקיע אותו. אם אדם מסוגל לחפש את האמת, והוא קורא הרבה מדברי האל הכול יכול, זה מבטיח שהוא לא יאמר דברים שמהווים התנגדות או גינוי כלפי אלוהים. המנהל פאן, מר וואנג, אנחנו מקווים שלא תאמרו יותר דברים שמהווים התכחשות לאלוהים או לאלוהים בהתגלמותו, כדי שלא תפגעו באלוהים.

מתוך התסריט של "שקרי הקומוניזם"

הערות שוליים:

א. בטקסט המקורי נכתב "באשר לשאלה."

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

מהי דת טובה ומהי כת מרושעת?

פן לונג (סגן מנהל הבסיס לשטיפת המוח): עכשיו צפינו בסרט לחינוך משפטי, שנושאו מהותן של כתות. מסמכים מטעם הממשל המרכזי מסבירים מהן כתות, ומהם...