אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

לעבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים יש חשיבות רבה בכל הנוגע לישועתם של בני האדם, ולהבאתם לידי שלמות על דרך האמונה באלוהים

25

אנשים שחוו את עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים כבר רואים זאת בבירור: אלה שמזלם שפר עליהם ושחוו את השיפוט והייסורים מידי אלוהים באחרית הימים, הם באמת הברוכים מכל בני האדם. כל אותם אנשים שבאמת חוו את השיפוט והייסורים של אלוהים השיגו את עשר התוצאות הבאות:

1. המשפט האלוהי משכנע אנשים בכנות, והם יודעים שרק באמצעות השיפוט והייסורים מידי אלוהים באחרית הימים הם מסוגלים באמת להיוושע ולבוא לידי שלמות.

2. המשפט האלוהי מאפשר לאנשים לדעת שהמצב האמיתי והאופי המהותי של האנושות המושחתת הם באמת אלה: צאצאיו של השטן, השרויים בהתנגדות לאלוהים.

3. המשפט האלוהי מאפשר לאנשים לראות בבירור גמור את פניו האמיתיים של התנין הגדול האדום כאש, השד השטני, ולשנוא ולנטוש את התנין הגדול האדום כאש ולפנות באמת אל אלוהים.

4. המשפט האלוהי מאפשר לאנשים לראות בבהירות מוחלטת את שורש האפילה והרשע שבעולם. השחיתות האנושית היא כה עמוקה עד כי הם הפכו לשדים וכמעט שאין בהם אנושיות.

5. המשפט האלוהי גורם לאנשים להבין אמיתות רבות ומאפשר להם להיות בעלי אמונה חזקה, להשליך את הכול הצדה, להשקיע למען אלוהים בלב מלא ולעשות את כל שביכולתם במילוי חובותיהם.

6. השיפוט האלוהי גורם לאנשים לצמוא אל האמת ולעסוק בה. הם גומרים בדעתם לעסוק באמת, להכיר את אלוהים ולהביא לידי ביטוי חיים אמיתיים.

7. השיפוט האלוהי מאפשר לאנשים לראות בבירור שאלוהים אוהב אנשים ישרים, ורק אותם אנשים שמשליכים מעליהם את הנכלוליות והרמייה וחותרים להיות ישרים, הם אלה שיש להם צלם אנוש אמיתי.

8. השיפוט מאפשר לאנשים לדעת שהדבר היחידי שיש לו משמעות הוא לאהוב את אלוהים; אדם מסוגל למלא את חובתו, להיות נאמן לאלוהים ולתאום למשיח רק כאשר הוא אוהב את אלוהים.

9. השיפוט האלוהי גורם לאנשים לדעת שהדבר יקר-הערך ביותר הוא השגתה של האמת; רק כאשר אדם משיג את האמת יש לו חיים, ורק כאשר אדם משיג את החיים הוא זוכה לאישורו של אלוהים.

10. השיפוט גורם לכל בני האדם להכיר את טבעו הצודק של אלוהים, את חוכמתו ואת כול-יכולתו; הם מסוגלים להשקיע למען אלוהים מכל הלב, ולהיות נתונים לרחמיו.

ברור שמה שהשיפוט והייסורים האלוהיים מביאים לבני האדם הוא הישועה והשלמות. זו האהבה האמיתית-יותר של אלוהים, האהבה השלמה ביותר. לשיפוט ולייסורים האלוהיים באחרית הימים אכן יש משמעות כה רבה לצורך ישועתה של האנושות, ולצורך הגעתה לשלמות. רק עבודת השיפוט והייסורים מסוגלת באמת לגרום לאנשים לפנות אל אלוהים ולהישמע לעבודתו, לשנות ולנטוש באמת את התנין הגדול האדום כאש, ולהביא לידי ביטוי צלם אנוש אמיתי. רק אדם שחווה את השיפוט והייסורים האלוהיים באחרית הימים, מסוגל להכיר באמת את אלוהים, לאהוב אותו באמת, להיעשות תואם לאלוהים, להישמע לאלוהים ולעבוד אותו לנצח, ולעולם לא להתנגד לאלוהים שוב או לבגוד בו. רק זוהי המשמעות של הזכייה בישועה. אלמלא השיפוט והייסורים מידי אלוהים באחרית הימים, האנושות לעולם לא היתה יכולה להכיר את מצבה האמיתי, ואת מהות השחתת האנושות בידי השטן. האנושות לעולם לא היתה יכולה לדעת מהו השורש לאפילה ולרשע שבעולם, והאנושות לעולם לא היתה יכולה לשנוא את התנין הגדול האדום כאש או להתמרד נגדו; האנושות לעולם לא היתה משתחררת מהשפעתו האפילה של השטן. ללא השיפוט והייסורים מידי אלוהים באחרית הימים, האנושות היתה נותרת לנצח בבורותה בכל הנוגע לטבעו הצודק של אלוהים. ללא השיפוט והייסורים האלוהיים באחרית הימים, האנושות לעולם לא היתה מסוגלת לזכות באמת ולהפוך לאנשים חדשים, כדי להיכנס אל מלכות האל. רק באמצעות השיפוט והייסורים האלוהיים ניתן להושיע את האנושות ולהובילה אל יעדה האמיתי. היות ששחיתותה של האנושות עמוקה כל כך, אפילו אם אדם מאמין בישוע, ואפילו אם נמחלים לו חטאיו והוא נהנה מחסד אלוהי רב – בשל אופיו המתנגד לאלוהים, הוא ימשיך להתנגד לאלוהים ולבגוד בו. אם כן, בני האדם לעולם אינם יכולים להשתחרר באמת מהשפעת השטן ולזכות בישועה. כולנו יכולים לראות בבירור שבעולם הדת, למרות שאותם אנשים שמאמינים בישוע מעידים אולי בלהט שישוע הוא המושיע – הם אינם מכירים את טבעו הצודק של אלוהים. הם עדיין מסוגלים להתנגד לעבודתו של אלוהים באחרית הימים, בזמן שהמשיח בא שוב, והם מסוגלים לשפוט ולהרשיע את דרך האמת, להכחיש את שובו של אלוהים ואפילו לצלוב שוב את המשיח. אם כן, אם אדם חווה רק את הגאולה האלוהית בעידן החסד, אך לא עובר שיפוט וייסורים בתקופה שבה ישוע בא שוב – אדם כזה אינו אדם שעושה את רצון האב שבשמיים, והוא אינו זכאי להיכנס אל מלכות השמיים. היות שאנשים טרם יישבו את טבעם המתנגד לאלוהים, והיות שעדיין חסרות להם אמיתות רבות מדי, הם עדיין רחוקים מלהכיר את אלוהים ולהימע לו. בפרט, כאשר אלוהים בא ועושה את עבודת אחרית הימים, הם ממשיכים לשפוט ולהרשיע את עבודתו באחרית הימים, ובכך הם ממלאים את תפקידו של השטן המתנגד לאלוהים, והופכים לאויביו של המשיח. ברור שאלו שאינם מקבלים את עבודתו של ישוע בבואו שוב – אלו שלא זכו באמת כחייהם – לא נושעו באמת. אם כן, האנושות המושחתת זקוקה לישועה מידי אלוהים בהתגלמותו. במילים אחרות, עליהם לחוות את השיפוט והייסורים מידי אלוהים באחרית הימים כדי לזכות בהכרה אמיתית של אלוהים ולהישמע לו באמת. רק אדם כזה הוא אדם שנשמע לרצונו של האב שבשמיים; אדם שמסוגל לזכות בשבחיו של אלוהים ולהיכנס אל מלכות השמיים. זה מעבר לכל ספק.

כדי שהמאמינים באלוהים יוכלו לזכות בישועה ולבוא לידי שלמות, יש באמת חשיבות רבה לכך שהם יכירו את עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים. מהם השיפוט והייסורים? הדבר הוסבר כבר בבירור רב בדברי האל. אלוהים מביע את האמת, והוא שופט ומייסר. בהתאם למהות שחיתותה של האנושות, אלוהים משתמש באמת כדי לחשוף, לשפוט ולהרשיע אנשים, והוא גורם לאנשים להבין את האמת, להכיר את עצמם ולהגיע לחרטה כנה. זוהי התוצאה של השיפוט והייסורים. אלוהים ברא את כל הדברים והוא שולט בכול – זוהי סמכותו של אלוהים. היות שאלוהים מרשה לשטן להשחית את האנושות, לאלוהים יש סמכות לשפוט ולייסר את האנושות המושחתת. אף יותר מכך, לאלוהים יש את היכולת להושיע את האנושות ולהשיבה מתחומו של השטן. כאן בדיוק טמונה חוכמתו וכול-יכולתו של אלוהים, המשמשות להבסת השטן. רק כך ניתן להושיע את האנושות ולהביא את גורלו של השטן אל קצו; ובכך לגרום לאנושות לעבור לצדו של אלוהים לנצח, להפוך לאנושות שנשמעת לאלוהים ועובדת אותו, ולאפשר לה לזכות ביעד אמיתי. בכך מתגשמים דבריו של האל הכול יכול: ״אלה שמסוגלים לעמוד איתן במהלך עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים – כלומר במהלך עבודת הטיהור האחרונה – יהיו אלה שיבואו למנוחה האחרונה עם אלוהים. לפיכך, בני האדם שבאו למנוחה ישתחררו מהשפעת השטן וייפלו בנחלתו של אלוהים רק לאחר שהם יעברו את עבודת הטיהור האחרונה שלו. בני האדם שנפלו בסופו של דבר בנחלתו של אלוהים יבואו למנוחה האחרונה. מהותה של עבודת הייסורים והשיפוט של אלוהים היא לטהר את האנושות למען יום המנוחה האחרונה. אחרת, האנושות כולה לא תהיה מסוגלת לנהוג כל אחד לפי סוגו או לבוא למנוחה. העבודה הזו היא הנתיב היחיד של האנושות לבוא למנוחה.״ (מתוך 'אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה')

מתוך "כיצד להכיר את עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים" מתוך אוסף הדרשות – צידה לחיים

פוסט בנושא דומה