אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הידע הנחוץ על עבודתו של אלוהים בעידן החסד

6

אם נוכל לשקול ברצינות את דברי האל הכול יכול, שחשפו את משמעותה ואת מהותה של עבודת האל בעידן החסד, נוכל להבין שעבודתו של ישוע אדוננו בעידן החסד היתה עבודת הגאולה – היתה זו עבודת הכפרה למען האנושות המושחתת. דבריו ועבודתו של ישוע אדוננו במהלך עידן החסד התמקדו כולם בעבודת הגאולה, והמטרה הכוללת היתה לגרום לאנשים לקבל את ישוע כמושיעם, לבוא אל אלוהים כדי להודות בכל חטאיהם, לזכות במחילה מאלוהים ולהיות מסוגלים לסמוך על חסד האל כדי לחיות במחיצתו. הכול נועד לאפשר לאנשים ליהנות מכל החסד והברכות שהעניק להם אלוהים לאחר שהם יבואו אליו, להבין שאלוהים הוא אל רחום ואוהב, להתפלל אליו לעתים קרובות ולעבוד אותו; וכך לחיות תחת החסד והברכות שמרעיף אלוהים. הכול נועד לגרום לאנשים להפיץ את הבשורה ולהעיד על ישועתו של אלוהים – לאחר שיבינו שישוע אדוננו הוא המושיע – לאפשר להם לקחת על עצמם את הבטחתו של ישוע, ולדעת כיצד להתכונן כדי לזכות בישועה באחרית הימים. די בכך כדי להראות לבני האדם שמה שישוע אדוננו עשה בעידן החסד היה אך ורק עבודת גאולתה של האנושות. יש קשר הדוק בין צליבתו של ישוע והפיכתו לקרבן חטאת, לבין עבודתו של אלוהים בעידן החוק. בעידן החוק, בני ישראל הכירו את מנהיגותו של אלוהים וידעו כיצד להישמע לחוקיו ולמצוותיו; אך בגלל שחיתותה של האנושות, בני האדם בכל זאת נהגו להפר את החוקים ואת המצוות, לחטוא לאלוהים ולפגוע בו. בעקבות זאת, בני האדם הבינו מהו החטא וכיצד אדם חוטא, באילו חטאים אנשים חוטאים וכיצד להקריב קרבן כדי לזכות במחילתו של אלוהים לאחר שחטאו. מכאן אנו יכולים לראות שהתוצאה העיקרית שהשיגו החוקים והמצוות האלוהיים, היתה שבני האדם ידעו מהו החטא וכיצד עליהם להקריב קרבנות לאחר שחטאו, כדי שאלוהים יסלח להם. זו הסיבה לכך שישוע אדוננו בא בעידן החסד כדי להשלים את עבודת כפרת העוונות למען האנושות. יש לכך באמת משמעות עמוקה מאוד. בעידן החוק, הקרבת הקרבנות, קרבנות העולה וקרבנות השלמים כיפרו רק על חטא בודד והעניקו מחילה בודדת; אך בעידן החסד, ישוע אדוננו היה קרבן חטאת נצחי ויסודי – בבת אחת הוא מחל על חטאי האנושות לנצח נצחים. כך התאפשר לבני האדם לראות עד כמה רבה אהבתו של אלוהים לאנושות, ושבטבעו של אלוהים אין רק צדק, מלכותיות וחימה, אלא גם חמלה ואהבה. בפרט, בני האדם ראו שהחסד שאלוהים מרעיף על בני האדם הוא עצום ושופע. משעה שנמחלו לבני האדם חטאיהם, הם יכולים ליהנות ממלוא חסדו של אלוהים כמקודם. ניתן לראות שאהבתו של אלוהים לאנושות היא אהבת אמת ושחסדו הוא רב לאין שיעור. באותה פעולה בודדת, ישוע אדוננו לא היווה רק קרבן חטאת עבור האנושות המושחתת ומחל לאנושות על חטאיה לנצח; הוא גם לימד את בני האדם אמיתות רבות השייכות לעידן החסד, כדי לגרום להם לאהוב איש את רעהו, לנהוג זה בזה בסובלנות, למחול לאחרים שבעים כפול שבע פעמים וגם למחול לאחרים לנצח, להתפלל למען אויביהם, ולאהוב את זולתם כפי שהם אוהבים את עצמם. לא רק שישוע לא ביטל את החוקים והמצוות – הוא הביא את עבודת עידן החוק לידי שלמות, ולכן כל אלה שקיבלו את עבודת הגאולה של ישוע אדוננו יכלו להתכנס כיאות ולהתפלל לאלוהים, לעבוד אותו, להפיץ את הבשורה ולהעיד למען אלוהים – זהו מתן עדות. ברור שעבודתו של אלוהים בעידן החסד נבנתה על מסד עבודתו בעידן החוק. ישוע אדוננו באמת הפך לקרבן חטאת והוציא לפועל את עבודת גאולתה של האנושות. במעשה אחד, הוא סלח לנצח על כל חטאי ההתנגדות לאלוהים, שבהם חטאה האנושות המושחתת. ישוע הכשיר את בני האדם לבוא אל אלוהים, להתפלל אליו ולעבוד אותו. אך כאשר ישוע אדוננו היה קרבן חטאת, הוא לא הושיע את האנושות באופן מלא והוא לא השלים את תוכנית הניהול של אלוהים. בדת המשיחית ישנם רבים שמאמינים שכאשר ישוע אדוננו אמר "נִשלם" מעל הצלב, הכוונה היתה שישוע כבר השלים את עבודתו של אלוהים להושעת האנושות. זה לא נכון – מדובר כאן רק בתפיסה אנושית, בדמיון אנושי, וזה מראה שלבני האדם אין ולו שמץ של הבנה בעבודתו של אלוהים. אילו עבודת הגאולה שעשה ישוע היתה כבר מושיעה לגמרי את האנושות, אנשי הדת של ימינו לא היו מתפללים ומודים על חטאיהם ללא הרף, והזרמים העיקריים בדת לא היו כל כך מדוכאים ושוממים כפי שהם כיום. ישוע אדוננו גם בהחלט לא היה אומר "אני בא מהר". רק שובו של ישוע אדוננו, עבודת השיפוט והייסורים של האל הכול יכול באחרית הימים – היא העבודה השלמה של הושעת האנושות. באמצעות שיפוט וייסורים, גיזום וטיפול, נסיונות וחוויות מזככות, האל הכול יכול פותר את בעיית שחיתותה של האנושות, כדי שזו תוכל להשליך מעליה באופן מלא את הכבלים והאילוצים שנובעים מהשפעת השטן, ולהפוך לאנשים שנשמעים לאלוהים ועובדים אותו כיוון שהם מכירים אותו באמת. די בעובדות כדי להראות שעבודת הגאולה של ישוע אדוננו רק סללה את דרכו של אלוהים להושעה מלאה של האנושות באחרית הימים; ורק אם יקבלו את עבודתו של אלוהים באחרית הימים – יוכלו בני האדם לזכות בישועה מלאה. זוהי עובדה שאין עליה עוררין.

עבודת הגאולה של ישוע אדוננו הרחיבה במהירות את היקף עבודתו של אלוהים בישראל – העבודה הגיעה כעת אל עולם הגויים ואל קצוות תבל. כך התפשטה עבודתו של אלוהים מישראל אל העולם כולו בעידן החסד, ואנשים רבים בכל ארץ ובכל מחוז באו אל אלוהים, התפללו אליו ועבדו אותו. שמו של אלוהים הופץ בכל מדינה ובכל מחוז. מכאן ברור שתוכנית הניהול האלוהית הזאת להושעת האנושות כבר הושלמה לחצאין, תוך שהיא סוללת את הדרך לעבודתו של אלוהים באחרית הימים.

אם נסכם את חשיבותה המהותית של עבודתו של אלוהים בעידן החסד במשפט אחד, נוכל לומר שאלוהים בהתגלמותו הפך עצמו לקרבן חטאת למען האנושות המושחתת כדי לגאול את האנושות. המשמעות המהותית הבולטת ביותר בעבודת עידן החסד, היא "הגאולה".

מתוך 'רק שלושת שלבי עבודתו של אלוהים מהווים את מלוא עבודתו להושעת האנושות' ב'בשיתוף ובדרשה על ההיווכחות בחיים'

פוסט בנושא דומה