אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

הידע הנחוץ על עבודתו של אלוהים בעידן המלכות

7

לאחר שקראת את הדברים הנוגעים למשמעות עבודתו של האל הכול יכול באחרית הימים, אם תוכל לשקול אותם ברצינות, אין ספק שתוכל לזכות בהכרה ובהבנה כלשהי של עבודתו של אלוהים באחרית הימים. אם תוכל לאחר מכן לקרוא במלואו את הספר "הדבר מופיע בבשר", אותו כתב האל הכול יכול במהלך עבודתו באחרית הימים, ואז לחוות במשך מספר שנים את עבודתו של אלוהים באחרית הימים – אין ספק שתוכל להבין לחלוטין שעבודתו של אלוהים בעידן המלכות היא שיפוט וייסורים, שנועדו להושיע את האנושות באופן מלא. כך תוכל לזכות בישועה ולבוא לידי שלמות.

כדי להבין את עבודתו של אלוהים באחרית הימים, עליך להבין תחילה מדוע אלוהים עושה את עבודת השיפוט והייסורים באחרית הימים. לאחר שישוע אדוננו השלים את עבודת הגאולה בעידן החסד, כל נבחרי האל יכלו לבוא בפני ישוע אדוננו, להודות על חטאיהם, לחזור בתשובה ולזכות למחילה. הם יכלו ליהנות מחסד רב שאלוהים הרעיף עליהם, אך לא היה ולו אדם אחד שהיה מסוגל להשיל מעליו את האילוצים והשלשלאות הגלומים באופיו החוטא, לאחר שהשטן השחית את האנושות. כולם המשיכו לחטוא אפילו לאחר שקיבלו את ישוע אדוננו כמושיעם, ולאחר שנמחלו חטאיהם. הם חיו במעגל חוזר של חטא והודאה בחטא. זו הסיבה שלמרות שנמחלו חטאיהם של כל אלו שנגאלו בידי ישוע אדוננו, ולמרות שהם נהנו מכל החסד שאלוהים הרעיף עליהם – לא היתה להם שום יכולת להשיל מעליהם את האילוצים והשלשלאות הגלומים באופי השטני שמוליך את האנושות אל דרך החטא. זו הסיבה שכל בני האדם זועקים בכאב: "אני באמת אומלל! מה אני יכול לעשות כדי להשליך מעליי סוף סוף את האילוצים הכרוכים באופיי השטני ולזכות לישועה אמיתית?" ברור שלאנושות המושחתת אין כל דרך לפתור את אופיים החוטא, ואיש אינו יכול לשחרר עצמו משליטת אופיו השטני והחוטא. הם אינם יכולים שלא לחטוא לעתים קרובות ולחיות בחטא. זו הסיבה שלמרות שחטאי האנושות המושחתת נמחלו לה, בני האדם אינם מסוגלים להביא לידי ביטוי בחייהם אנושות נורמלית; ואם כן, איך ייתכן בכלל שהם יביאו לידי ביטוי חיים אמיתיים של בני אנוש? זו החוויה האמיתית של כל נבחרי האל שקיבלו את עבודת הגאולה של אלוהים בעידן החסד. אם כן, עבודת השיפוט והייסורים שאלוהים בהתגלמותו עושה באופן אישי באחרית הימים, היא העבודה שבה אלוהים מושיע באופן מלא את האנושות המושחתת מטבעה השטני החוטא, ומשנה את טבע חייה מן היסוד. האל הכול יכול מביע את כל האמיתות הנוגעות לשיפוט ולייסורים, כדי להושיע באופן מלא את האנושות. אלוהים אינו מסתפק בשימוש באמת שבדבריו כדי לחשוף ולשפוט את מהות אופייה השטני של האנושות המושחתת, ואת האמת בדבר שחיתותה – אלוהים משתמש גם בשיטות הגיזום והטיפול, הנסיונות והחוויות המזככות כדי לנטרל ולשנות את אופיים השטני של בני האדם. הדבר מאפשר לאנושות המושחתת להכיר באמת את אופייה המושחת ואת האמת בדבר שחיתותה, ולראות באמת שהאנושות המושחתת אכן מלאה בתכונות שטניות, כגון האנוכיות והנבזיות, המרמה והנכלוליות, החמדנות, הרשעות והמאיסה באמת. לאחר שהם נגזמים ומטופלים ולאחר שהם עוברים נסיונות וחוויות מזככות, אנשים מסוגלים להבין את האמת ולהכיר את עבודתו של אלוהים, ובעקבות זאת מתחולל שינוי יסודי בהשקפותיהם על סוגיות שונות, בהשקפת עולמם ובערכיהם. השינוי האמור גורר שינוי בטבע חייהם. כל אלה הם הפירות שנושאת עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים. השינוי שמתחולל בעקבות העבודה הזאת גדול לאין שיעור מהתוצאות שהפיקה מחילת החטאים שנבעה מהאמונה בישוע אדוננו בעידן החסד. די בכך כדי להוכיח שרק עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים היא העבודה שמושיעה לחלוטין את האנושות. מלבד זאת אין שום דרך אחרת שבאמצעותה האנושות המושחתת יכולה להשתחרר באופן מלא מהשפעתו האפלה של השטן ולבחור באמת באלוהים, להישמע לו וליפול בנחלתו כדי לזכות בישועה מלאה.

האנושות שהושחתה עמוקות חייבת לעבור את השיפוט והייסורים האלוהיים לפני שתוכל להיוושע. זה מפני שבני האדם הושחתו בצורה עמוקה ביותר, הידע והפילוסופיה של השטן השתלטו עליהם לחלוטין והם מלאים בתכונות שטניות. רק באמצעות שיטת השיפוט והייסורים, אלוהים מסוגל לטהר ולהושיע את האנושות. לכן, כאשר אלוהים פיתח את עבודת השיפוט שלו באחרית הימים, הוא החל בכך שביטא את האמת כדי לכבוש את האנושות. כאשר אלוהים משתמש באמת כדי לכבוש באופן מלא את האנושות המושחתת, ולאחר שבני האדם משתכנעים לגמרי – רק אז הם יחזו בהופעתו האמיתית של אלוהים, ורק אז הם יוכלו להשתחוות בפני אלוהים ולהתמלא בחרטה. כשזה יקרה, הם יראו סוף סוף שהם באמת אנשים שמתנגדים לאלוהים. כתוצאה מכך הם יכירו את יהירותם וגאוותנותם ויבינו שאין שום מקום לאלוהים בלבם; שהם בשום אופן לא חיו בצלמו של בן אנוש; ושהם באמת הושחתו בצורה כל כך עמוקה, כל כך פאתטית, בידי השטן. רק לאחר שהאנושות נכבשת בדברי האל, בני האדם מסוגלים באמת להבין את עובדת השחתתם בידי השטן ואת טיבה ומהותה של השחתתם. רק אז הם מסוגלים להודות מקרב לבם, שלאחר שהאמינו באלוהים במסגרת דתית במשך כל אותן השנים, הם לא הבינו דבר מעבר לידע כלשהו מתוך כתבי הקודש, וטקסטים ודוקטרינות כלשהם. האמת כלל לא היתה ממשית מבחינתם. הם באמת עלובים, פאתטיים, עיוורים ועירומים. רק משהבינו את כל זאת, הם מסוגלים להתחיל להתייצב בשקט בפני אלוהים, לקבל באופן רשמי את השיפוט והייסורים שבדבריו ולהישמע להם. הם מתחילים כעת לעלות על המסלול הנכון לאמונה באלוהים. זוהי התוצאה הראשונה של הכיבוש שהושג באמצעות השיפוט והייסורים האלוהיים. זה בדיוק כמו בעידן החוק, כאשר איוב עבר נסיונות ונכבש לחלוטין לאחר ששמע את דברי האל. רק כאשר אנשים נכבשים על ידי דבריו של אלוהים, מדובר באנשים שמודים באמת ומקבלים אותה, ובעקבות זאת הם מסוגלים לעלות על המסלול הנכון לאמונה באלוהים ולהיות אנשים שניתן להושיע. כל אלה שמסוגלים עדיין להכחיש ולשנוא את האמת ולהיות אויביו של אלוהים, אפילו לאחר ששמעו הרבה מתוך דבריו, משתייכים לקטגוריית צוררי המשיח. באמת שלא קיימת עבורם כל דרך אל הישועה – אנשים כאלה יסולקו מן הדרך וייענשו. הישועה צריכה להתבסס על מסד ההיכבשות בדברי האל. בדיוק כפי שאלוהים אמר: "עליכם לדעת שאני מתכוון להשמיד ולהרוס לחלוטין את המשחית שבקרבם של בני האנוש, כך שהוא לא יוכל עוד למרוד בי, ועל אחת כמה וכמה לא יוכל לקטוע את עבודתי או להפריע לה. לכן, בעיני בני האדם פירוש המילה הוא כיבוש" ('מהו אדם אמיתי'). "כיצד בדיוק האנושות תיכבש? הדבר ייעשה על ידי שימוש בעבודת המילים הזו כדי לשכנע את האדם לחלוטין; על ידי שימוש בגילוי, משפט, ייסורים וקללה ללא רחמים כדי להכניע אותו עד היסוד; ועל ידי גילוי מרדנותו של האדם ושיפוט התנגדותו, כדי שהוא יוכל להכיר את הרשע והזוהמה של האנושות, שישמשו כדי להדגיש את טבעו הצודק של אלוהים. השימוש במילים האלה יהיה הדבר העיקרי שיכבוש את האדם וישכנע אותו לחלוטין" ('סוד העניין של עבודת הכיבוש (1)').

אלה הן התוצאות הראשוניות שמושגות באמצעות עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים; קרי תוצאותיה של עבודת הכיבוש של אלוהים. אלוהים מביא אנשים לידי שלמות בהתבסס על כיבושם. כאשר הנכבשים מסוגלים לעסוק בחיפוש אחר האמת ולהישמע למלוא עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים, הם כבר עלו על הנתיב המוביל אל הישועה ואל השלמות. לכולם צריך להיות ברור שהאנושות המושחתת היא כה יהירה, גאוותנית, פורעת חוק וחסרת היגיון רק משום שהיא מעולם לא נכבשה. לבני האדם חסרה לגמרי הכרה עצמית והם התכחשו לאלוהים והתנגדו לו עד לרמה כזאת של טירוף, שרק אם יעברו את השיפוט והייסורים האלוהיים, האנושות המושחתת תוכל לזכות להיטהרות ולישועה. זוהי גם הדרך היחידה שבה האנושות המושחתת יכולה להיוושע ולבוא לידי שלמות.

בכך שאלוהים שופט ומייסר את האנושות המושחתת, הוא מגלה באופן מלא את טבעו הצודק. השיפוט והייסורים נותנים לאנושות הזדמנות נפלאה להכיר את אלוהים. אם בני האדם לא יעברו את השיפוט והייסורים האלוהיים, הם לעולם לא יוכלו להכיר את טבעו הצודק. לאחר שיעברו את השיפוט והייסורים הנובעים מן הצדק, המלכותיות והחימה האלוהיים, רק אז הם יוכלו לחוש את האמת – שטבעו של אלוהים לא יסבול שום פגיעה. כמו כן, רק אז הם יוכלו לחוות בעצמם שאלוהים באמת מסוגל לחקור ולסקור את החלקים הפנימיים ביותר בנפש האדם, ולפקח על לבם במלואו. הם יוכלו לחוות זאת בעצמם, שאלוהים מכיר היטב את מהותם המושחתת ואת אופיים השטני של בני האדם, וגם להבין את כול יכולתו ואת חכמתו של אלוהים. היות שהם יכולים לקבל את השיפוט והייסורים האלוהיים, הם יכולים לזכות בהכרה אמיתית של טבעו של אלוהים ושל מהותו, וכך לזכות בכך שאלוהים יושיעם ויביאם לידי שלמות. ברור שהתהליך שבו נושעת האנושות המושחתת הוא התהליך שבו היא מכירה בהופעתו של אלוהים, וגם תהליך הכרת טבעו הצודק.

קיים קשר ישיר בין זכייתה של האנושות המושחתת בישועה ובשלמות, לבין טבעו הצודק של אלוהים, שאותו הוא גילה במסגרת עבודתו באחרית הימים. הסיבה היחידה שבעטיה נבחרי האל החלו לירוא את אלוהים ולסור מרע, היא שהם הכירו את טבעו הצודק של אלוהים, את כול-יכולתו ואת חכמתו. בפרט היות שהם הכירו את טבעו של אלוהים, את מה שיש לאלוהים ואת מה שאלוהים הנו, הם הבינו את כל האמיתות שאלוהים הביע. זו הסיבה לכך שהשקפותיהם של בני אדם בנושאים שונים, השקפת עולמם וערכיהם עברו שינוי יסודי ושהם זכו בהדרגה לכך שטבע חייהם ישתנה. זוהי עובדה שאיש אינו יכול להכחישה, בדיוק כפי שאלוהים אמר:

"בני אדם ראו את טבעו של אלוהים עקב עבודת הייסורים והשיפוט שלו, ולפיכך הם יראים אותו בלבם. אלוהים נועד לעורר יראה וציות, משום שהווייתו וטבעו אינם זהים לאלה של יציר נברא, אלא מתעלים על הווייתו וטבעו של יציר נברא. אלוהים הוא יציר שלא נברא, ורק אלוהים ראוי ליראה ולהתמסרות; האדם אינו כשיר לשם כך" ('עבודת האל ועבודת האדם').

"הצדק, המלכותיות והמשפט שלי ישרדו לעולמי עולמים. בהתחלה, הייתי אוהב ורחום, אך זה לא טבעה של האלוהיות הגמורה שלי. צדק, מלכותיות ומשפט הם רק הטבע שלי – האל המלא עצמו" (אמירותיו של המשיח בראשית).

"צדק הוא קדושה, וזהו טבע שאינו יכול לסבול עלבונות מן האדם. כל מי שפשתה בו הזוהמה ומי שלא השתנה מהווה מטרה לתיעובו של אלוהים. הטבע הצודק של אלוהים אינו חוק, אלא צו מנהלי: צו מנהלי זה הוא חלק מהמלכות, והוא העונש הצודק לכל מי שלא מחזיק באמת ושלא השתנה, ואין מרווח לישועה" (חוויותיו של פטרוס: הידע שלו על ייסורים ומשפט).

"באמצעות מה אלוהים הופך את האדם למושלם? באמצעות טבעו הצודק של אלוהים. טבעו של אלוהים מורכב בעיקר מצדק, חרון אף, מלכותיות, משפט וקללה, והוא הופך את אלוהים למושלם בעיקר באמצעות משפט" (רק על ידי חוויית ניסיונות כאובים תוכלו להכיר את חביבותו של אלוהים).

"גם המשפט הצודק וגם הזיכוך והייסורים האכזריים נועדו כולם למען הישועה. בלי קשר לשאלה אם מתקיים היום המיון של כל בני האדם על פי סוגם או אם מתקיימת היום החשיפה של קטגוריות האדם, כל אמירותיו ועבודתו של האדם נועדו כדי להושיע את בני האדם שבאמת אוהבים את אלוהים. משפט צודק נועד לטהר את האדם; זיכוך אכזרי נועד לנקות את האדם; דברים מחמירים או ייסורים נועדו כולם לטהר את האדם ולמען הישועה" (עליכם להניח בצד את ברכות המעמד ולהבין את רצונו של אלוהים בנוגע לישועת האדם).

"אלוהים החל כעת באופן רשמי להפוך בני אדם למושלמים. כדי להפוך להיות מושלמים, על בני אדם לעבור תהליך של התגלות, שיפוט וייסורים של דברי אלוהים, ולחוות את המבחנים והריכוך של דבריו (כמו המבחן של עושי שירות). בנוסף, בני אדם חייבים להיות מסוגלים לעמוד במבחן המוות. כלומר, מישהו שבאמת מבצע את רצונו של אלוהים יהיה מסוגל לתת שבחים ממעמקי לבו בעיצומם של השיפוט, הייסורים והמבחנים של אלוהים, לציית לחלוטין לאלוהים ולזנוח את עצמו, ובכך לאהוב את אלוהים בלב כנה ומתוך דבקות במטרה וטוהר. אדם כזה הוא אדם שלם, וזוהי גם העבודה שאלוהים רוצה לעשות, ומה שאלוהים רוצה להשיג" (אודות שלבי עבודתו של אלוהים).

"אלוהים משמיים ירד אל ארץ החטא הזו, המזוהמת מאין כמותה, והוא מעולם לא התמרמר או התלונן על האדם, אלא שהוא מקבל בשקט את ההרס[א] והדיכוי של האדם. הוא מעולם לא השיב לאדם על הדרישות בלתי סבירות שלו, מעולם לא דרש דרישות מוגזמות מהאדם, ומעולם לא דרש דרישות בלתי סבירות מהאדם. הוא בסך הכל עושה את כל העבודה שהאדם דורש מבלי להתלונן: הוראה, הארה, הוכחה, זיכוך במילים, הזכרה, שכנוע, ייעוץ, שיפוט וגילוי. איזה משלביו לא היה למען חייו של האדם? על אף שהוא הסיר את הסיכויים העתידיים של האדם ואת גורלו, איזה מהשלבים שאלוהים ביצע לא נועד לגורלו של האדם? איזה מהם לא היה למען להישרדותו של האדם? איזה מהם לא נועד לשחרור האדם מהסבל והדיכוי של כוחות החושך האפלים כמו הלילה? איזה מהם לא הה למען האדם? מי יכול להבין את לבו של אלוהים, שהוא כלבה של אם אוהבת? מי יכול לתפוס את לבו הנלהב של אלוהים?" (עבודה והיווכחות (9)).

"אהבתו האמיתית של אלוהים היא כלל טבעו, וכשכלל טבעו מוצג לכם, מה מביא הדבר לבשרכם ולדמכם? כאשר טבעו הצודק של אלוהים מוצג בפניכם, בשרכם ודמכם יסבלו כאב רב באופן בלתי נמנע. ללא הכאב הזה, אלוהים לא יוכל להפוך אתכם למושלמים ולא תוכלו להקדיש אהבת אמת לאלוהים. אם אלוהים יהפוך אתכם למושלמים, הוא ודאי יראה לכם את כלל טבעו" (רק אהבת האל היא אמונת אמת באלוהים).

"על אף שכעת אתם סובלים כאב וזיכוך כתוצאה מהמשפט, יש לכאב הזה ערך ומשמעות. על אף שייסורים ומשפט הם זיכוך וגילויים חסרי רחמים לאדם שנועדו להעניש אותו על חטאיו ולהעניש את בשרו ודמו, שום חלק בעבודה הזו לא נועד לגנות ולהשמיד את בשרו ודמו. מטרתם של כל הגילויים החמורים של דבר האל היא להוביל אתכם אל דרך הישר. אתם חוויתם באופן אישי חלק כה גדול מהעבודה הזו, וברור שהיא לא הובילה אתכם לדרך רעה! כולה נועדה לאפשר לכם להביא לידי ביטוי אנושיות רגילה; כולה היא דבר מה שהאנושיות הרגילה שלכם יכולה להשיג. כל שלב בעבודה נעשה על סמך הצרכים שלכם, בהתאם לחולשות שלכם ובהתאם לשיעור קומתכם בפועל, ולא מוטל עליכם שום נטל קשה מנשוא. על אף שאתם לא מסוגלים לראות זאת בבירור כעת ושאתם מרגישים שאני מחמיר איתכם, על אף שאתם מוסיפים לחשוב שהסיבה לכך שאני מייסר ושופט אתכם בכל יום ונוזף בכם בכל יום היא שאני שונא אתכם, ועל אף שמה שאתם מקבלים הוא ייסורים ומשפט, למעשה, זו אהבה אליכם וכן הגנה רבה עליכם" (סוד העניין של עבודת הכיבוש (4)).

"המלכותיות והמשפט שלי לא מגלים רחמים לשטן. אולם בעיניכם, הם נועדו להושיע אתכם, אך אתם פשוט לא מסוגלים להבין את הטבע שלי, ואתם גם לא מכירים את העקרונות שמנחים את מעשיי" (אמירותיו של המשיח בראשית).

"בסופו של דבר, הוא ישרוף את כל הטומאה והרשע בקרב בני האדם בתבל כולה, כדי להראות להם שהוא לא רק אל של רחמים, אהבה, חוכמה, פליאה וקדושה, אלא עוד יותר מכך, אל ששופט את האדם. כלפי הרשעים בקרב האנושות, הוא שריפה, שיפוט וענישה. כלפי מי שעתיד להפוך למושלם, הוא צרה, זיכוך וניסיון, וכן נחמה, קיום, אספקה של מילים, טיפול וגיזום. וכלפי מי שיסולק, הוא ענישה וכן תגמול" (שתי ההתגלמויות משלימות את חשיבותה של ההתגלמות).

"רק בכך שאלוהים מתגלם כבשר ודם במקום הנחשל והמטונף ביותר, הוא יכול לחשוף את כלל טבעו הקדוש והצודק. ובאמצעות מה נחשף טבעו הצודק? באמצעות שיפוט חטאיהם של בני האדם, באמצעות שיפוט השטן, באמצעות סלידה מחטאים ובאמצעות שנאה אל אויביו, שמורדים בו ומתנגדים אליו" (כיצד השלב השני בעבודת הכיבוש נושא פרי).

"אני אמיט ייסורים על כל צאצא שלי שלא מכיר אותי כדי להפגין את כל חרון האף שלי, את עוצמתי האדירה ואת חוכמתי המלאה. הכל צודק בי, ואין בי רשעות, רמאות או שחיתות כלל. כל מי שמושחת ורמאי ודאי שייך לגיהינום – הוא ודאי נולד בשאול. הכל גלוי בי. כל מה שאני אומר להשיג מושג, וכל מה שאני אומר לייסד מיוסד, ואף אחד לא יכול לשנות את הדברים האלה או לחקות אותם, מפני שאני האל האחד עצמו" (אמירותיו של המשיח בראשית).

"משום השיפוטים האלה, הייתם מסוגלים לראות שאלוהים הוא אלוהים הצודק, ושאלוהים הוא האל הקדוש. הקדושה והצדק שלו הן הסיבה לכך שהוא שפט אתכם והביא עליכם את חרון אפו. מפני שהוא יכול לגלות את טבעו הצודק כשהוא רואה את המרדנות של האנושות, ומפני שהוא יכול לגלות את קדושתו כשהוא רואה את הטינופת של האנושות, די בכך כדי להוכיח שהוא אלוהים עצמו, שהוא קדוש וללא דופי, אך אשר חי בארץ של טינופת" (כיצד השלב השני בעבודת הכיבוש נושא פרי).

"אני צודק, אני נאמן, אני האל שבוחן את לב לבו של האדם! אני אגלה בן-רגע מי אמיתי ומי שקרי" (אמירותיו של המשיח בראשית).

"אין אדם או דבר שיכול לחמוק מהסבל של הייסורים והמשפט האלה, ואין אדם או דבר שיכול לעקוף את המיון הזה על פי סוג – כולם ימוינו לסוגים. הסיבה לכך היא שסופם של כל הדברים קרוב, ושכל השמיים והארץ באים לקצם. איך ייתכן שהאדם יחמוק מסוף קיומו?" (סוד העניין של עבודת הכיבוש (1)).

"אנחנו סמוכים ובטוחים ששום מדינה ושום כוח לא יכולים לעמוד בדרכו של אלוהים ובמה שהוא רוצה להשיג. בסופו של דבר, אלוהים יעניש את כל מי שחוסם את עבודת האל, מתנגד לדבר האל, מפריע לתוכניתו של אלוהים ופוגם בה. מי שמתריס נגד עבודת האל יישלח לגיהינום. כל מדינה שמתריסה נגד עבודת האל תיחרב. כל אומה שקמה להתנגד לעבודת האל תימחה מעל פני האדמה ותחדל מלהתקיים" (אלוהים שולט בגורל האנושות כולה).

"אני רוצה שכל אדם ואדם יראה שכל מה שעשיתי היה הדבר הנכון לעשות והבעה של הטבע שלי. מעשי האדם הם לא מה שהביא את האנושות הלום, ועל אחת כמה וכמה שטבעו הוא לא זה עשה זאת. נהפוך הוא, אני הוא זה שמזין כל יצור חי בבריאה. ללא הקיום שלי, האנושות תוכל רק לרדת לטמיון ולסבול מאסונות. אף בן אנוש לא יראה עוד את השמש והירח היפהפיים או את העולם הירוק – האנושות תפגוש רק בלילה הצונן ובגיא צלמוות חסר הרחמים" (עליכם להכין מספיק מעשים טובים למען ייעודכם).

"האדם לא מתוודע אל צלמו של אלוהים דרך הצלם הבשר והדם, אלא דרך העבודה שעושה אלוהים בהתגלמותו, בעל הצלם וצורה. ובאמצעות עבודתו (עבודתה), דמותו נראית וטבעו נודע. זו משמעות העבודה שברצונו לעשות כבשר ודם" (תעלומת ההתגלמות (2)).

"הדבר שהוא מציג בפני ההמון הוא רק טבעו הצודק וכל מעשיו, ולא צלם גופו כאשר הוא התגלם פעמיים כבשר ודם, משום שאלוהים יכול להראות את צלמו רק דרך טבעו ולא להחליף אותו בצלם התגלמותו כבשר ודם. … הדבר המוצג בפני ההמון הוא צדקתו של אלוהים וכל טבעו, ולא צלמו כפי שהוא התגלם פעמיים כבשר ודם. לא צלם אחד נראה לעיני האדם ולא שני הצלמים במשולב" (תעלומת ההתגלמות (2)).

ניכר מתוך שיטות עבודתו של אלוהים – קרי השיפוט והייסורים במטרה להושיע אנשים ביסודיות ולהביאם לידי שלמות באחרית הימים, שאלוהים מושיע אנשים ומביאם לידי שלמות אך ורק באמצעות גילוי טבעו הצודק. כאשר טבעו הצודק, המלכותי, השופט ומלא החימה של אלוהים יתגלה במלואו, האנושות המושחתת תפעל באופן טבעי, איש איש לפי סוגו. כל אלו שאוהבים את האמת ומסוגלים לקבלה יוכלו לקבל את עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים ולהישמע לה. אז הם יזכו בישועה ויובאו לידי שלמות. כל אלו שמתעבים ושונאים את אלוהים יתנגדו כמובן למשיח, יתכחשו לו ויגנוהו. הם ידחו את עבודת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים. בפרט, רוב המנהיגים והכמרים מפלגים ומזרמים שונים בעולם הדתי, יהפכו לכוחות צוררי משיח שמתנגדים למשיח. זו הסיבה לכך שהם ייחשפו ויסולקו מהדרך, ובסופו של דבר הם יספגו עונש. הם יהיו מושא למשפטו של אלוהים בשיא זעמו. עבודתו של אלוהים באחרית הימים משקפת לחלוטין את העובדה שבמקום שבו קיימת שחיתות, דרוש משפט; ושבמקום שבו קיים חטא, דרושים ייסורים. זהו חוק השמיים שחוקק אלוהים ואיש אינו יכול לחמוק מכך. האנושות המושחתת מתנגדת לאלוהים ובוגדת בו. אם בני האדם לא יעברו את השיפוט והייסורים האלוהיים, אלוהים לא יסבול זאת. זו הסיבה לכך שזהו עיקרון שמיימי שאינו ניתן לשינוי, רצונו של אלוהים שאין להפר אותו, שהאנושות המושחתת תעבור את השיפוט והייסורים האלוהיים באחרית הימים. האנושות היא מושחתת במידה שאין למעלה ממנה. בני האדם הם צאצאיו של השטן שבגדו באלוהים. אלמלא השיפוט והייסורים הנובעים ממלכותיותו ומחרון אפו של אלוהים, כיצד היתה האנושות מסוגלת להשתטח בפני אלוהים מתוך ציות מלא? וכיצד בני האדם היו יכולים לזכות בטהרה ובישועה של ממש? זו הסיבה לכך שטבעו הצודק, השופט, המייסר ומלא החימה של אלוהים, אשר מתגלה באחרית הימים, הפך לישועה הגדולה ביותר עבור האנושות המושחתת. כאן בדיוק טמונה ברכתו של אלוהים לאנושות – כאשר אלוהים מראה לאנושות את טבעו הצודק, זוהי אהבתו האמיתית והמלאה לבני האדם.

הערות שוליים:

א. המילה "הרס" משמשת כדי לחשוף את המרדנות של האנושות".

מתוך 'רק שלושת שלבי עבודתו של אלוהים מהווים את מלוא עבודתו להושעת האנושות' ב'בשיתוף ובדרשה על ההיווכחות בחיים'

פוסט בנושא דומה