תשובות-המחץ המדהימות של המשיחיים לשמועות ולהשמצות שמפיץ הממשל הקומוניסטי הסיני על המשיח

2018 דצמבר 21

דו גיורונג (הממונה על כיתת שטיפת המוח של משרד 610): שיאו ז'אנג, שיאו ז'ו, הכמרים והבכירים בקהילה הדתית, מספרים לי שאתן מאמינות באדם, ולא בישוע המשיח. אתן מעידות, שהאיש הזה הוא ישוע אדוננו ששב, האל הכול יכול שמתגלם כדי לעבוד. האם ידעתן, שהמפלגה הקומוניסטית הוציאה מחוץ לחוק את המשיחיות, ואת הקתוליות? ולמרות זאת אתן מעידות שישוע אדוננו שב, כאל הכול יכול. האין זו שטות מצידכן? איך המפלגה יכולה לחוס עליכן? המפלגה הקומוניסטית רואה במשיחיות ובקתוליות כתות, ובכתבי הקודש ספר של כת. זו עובדה ידועה היטב. לא שמעתן על כך? אם המפלגה הקומוניסטית מעיזה לגנות ולהכחיש את הזרמים האורתודוקסיים בעולם, למה שלא תגנה גם את הופעתו ועבודתו של האל הכול יכול? אם המפלגה מצהירה שכתבי הקודש הם ספר של כת, מדוע, שתגלה סלחנות, כלפי "הדבר מופיע בבשר"? רשויות אכיפת החוק החרימו עותקים רבים של הספר הזה. אנשים רבים קוראים אותו. אני לא מבינה. מדוע אתם מאמינים באל הכול יכול? מדוע אתם מתעקשים להעיד שהאל הכול יכול הוא המשיח של אחרית הימים? למדנו וגילינו הכול, על הרקע המשפחתי שלו. הוא אדם רגיל, בדיוק כמו ישוע של המשיחיים. ישוע היה בן של נגר, היו לו הורים, וגם אחים. הוא היה אדם רגיל. ואף על פי כן, כל המשיחיים עובדים אותו כאל. האל הכול יכול שאתם מאמינים בו, הוא סתם בן אדם, כמו ישוע. ואתם מתעקשים שהוא אלוהים. זה לא מובן לי. שתיכן סבלתן כאב רב, בגלל אמונתכן באדם רגיל. זה מוצדק? שמעתי שמאמינים רבים זנחו משפחה וקריירה לטובת האל הכול יכול. תגידו לי, מה יוצא לכן, מהאמונה הזאת באל? על סמך מה אתן מאמינות שהוא אלוהים?

המורה הואנג (מורה בכיתת שטיפת המוח של משרד 610): המאמינים באל, תמוהים בעיניי. כל חיי, מעולם לא ראיתי הוכחה, לקיומו של האל. ולמרות זאת אתם טוענים, שאדם רגיל הוא אלוהים. מה הבסיס שלכם לטענה הזאת? האם הוא שולט במזג האוויר, עושה ניסים ונפלאות? הוא מעלה אתכם לשמיים? אתן יכולות להסביר לי?

ז'אנג סינגסין (משיחי): ידוע לנו, שהמפלגה הקומוניסטית אתאיסטית, ואינה מכירה באל שבשמיים. איך היא תוכל להכיר באל בהתגלמותו? לכן לא הופתענו מתגובת המפלגה לאמונתנו, במשיח בהתגלמותו, כלל וכלל. אנשים דתיים רבים מכירים רק באל שבשמיים, ולא במשיח בהתגלמותו. לכן עבודתו של האל מחסלת אותם. אלפי שנים, עבד האל בשלושה שלבים כדי להושיע את האדם, ובכל שלב של עבודתו, הוא אמר דברים רבים. האנושות הכירה בעבודת האלוהים רק בזכות האמירות של האל. באחרית הימים, תורת ישוע אדוננו התפשטה בעולם. עוד ועוד אנשים מאמינים באל, יותר משני מיליארד בסך הכול. אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. במדינות דמוקרטיות כנסיות הן חזון נפרץ. משיחיים, קתולים, ואורתודוקסים, כולם מאמינים בישוע אדוננו. את ודאי יודעת זאת. ישוע אדוננו הוא האל בהתגלמותו. במשך אלפיים שנה, אין ספור אנשים, האמינו והעידו, על ישוע אדוננו. ישוע אדוננו רק נראה, כאדם רגיל. מדוע כה רבים מאמינים, שישוע אדוננו הוא המשיח, והופעתו של האל? אם את רוצה לדעת מהי הופעת האל, ומיהו המשיח, קראי את כתבי הקודש, ולמדי כיצד ישוע אדוננו הטיף ועבד, וכיצד רוח הקודש העידה עליו. ואז תדעי, מדוע אנשים מאמינים בישוע אדוננו. ההתגלמות, היא תעלומה גדולה. המשיח של אחרית הימים האל הכול יכול אמר את כל האמיתות כדי לטהר, ולהושיע את האנושות, ופתר את כל מסתרי כתבי הקודש. אם אינך מאמינה באל, ולא קראת את דבר האל הכול יכול, איך תביני את מסתרי האל? האם את רוצה להבין, מהי ההתגלמות? אם את רוצה להבין, הבה נדון בדברו של האל הכול יכול, ונראה מה האל הכול יכול אמר. את מסכימה לזה?

המורה הואנג: אנחנו מנסים להבין אותך. אנא המשיכי

ז'אנג סינגסין: האל הכול יכול אומר: "משמעותה של ההתגלמות היא כי אלוהים מופיע בבשר ודם ובא לעבוד בקרב בני האדם שברא, בדמות בשר ודם. לפיכך, כדי שאלוהים יתגלם בבשר ודם, עליו להיות תחילה בשר ודם, בעל אנושיות רגילה; דבר זה, לכל הפחות, מוכרח להיות אמת. למעשה, ההשלכה של התגלמות אלוהים בבשר ודם היא כי אלוהים חי ועובד כבשר ודם, אלוהים בעצם מהותו נעשה בשר ודם, נעשה אדם" ('הדבר מופיע בבשר').

ז'או מין (משיחי): האל הכול יכול אמר גם: "אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם נקרא משיח, ולכן המשיח שיכול להעניק לבני אדם את האמת נקרא אלוהים. אין בכך שום דבר מוגזם, מפני שהוא מחזיק במהות אלוהים ובטבעו של אלוהים ובחוכמה בעבודתו – דברים שהאדם לא יכול להשיג. מי שמכנה את עצמו משיח אבל לא יכול לעשות את עבודתו של אלוהים הוא רמאי. המשיח הוא לא רק התגלמות אלוהים על פני האדמה, אלא הבשר והדם שאלוהים בחר כדי לבצע ולהשלים את עבודתו בקרב בני האדם. הבשר והדם האלה לא ניתנים להחלפה על ידי כל אדם, אלא רק על ידי מי שיכול לשאת באופן הולם את עבודתו של אלוהים על פני האדמה, ולבטא את טבעו של אלוהים, ולייצג את אלוהים נאמנה ולספק לאדם חיים" ('הדבר מופיע בבשר').

"מי שהוא התגלמות האל יחונן גם במהותו של אלוהים, ומי שהוא התגלמות האל יחונן גם בביטויו של אלוהים. מכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יביא את העבודה שעליו לעשות, ומכיוון שאלוהים הופך לבשר, הוא יבטא את מה שהוא ויהיה מסוגל להביא לאדם את האמת, להעניק לאדם חיים ולהראות לאדם את הדרך" ('הדבר מופיע בבשר').

ז'אנג סינגסין: האל הכול יכול חשף, את מסתרי ההתגלמות, בפסוקים הקצרים הללו. כשאנו שומעים את דבר האל, אנו מבינים מייד, מהי מהות ההתגלמות. רק האל בהתגלמותו, יכול להביע את האמת, לטיהור האדם, ולישועתו. האין זו הופעתו ועבודתו של אלוהים? האם האנשים המפורסמים והדגולים בעולם יכולים להביע את האמת? האל בהתגלמותו לבדו, רק הוא מביע את האמת. היחיד, שמביע את כל האמיתות, לטיהור האנושות ולישועתה, הוא כמובן המשיח, והופעתו של האל. ללא שום ספק. אמונתנו באל הכול יכול, מבוססת על כל האמיתות שהאל הכול יכול הביע, לטיהור האדם ולישועתו, ועל עבודת המשפט שלו באחרית הימים. לכן אנחנו מאמינים, שהוא האל בהתגלמותו וישוע אדוננו, ששב לעולם, בבשר ודם באחרית הימים. זהו הבסיס לאמונתנו באל הכול יכול.

דו גיורונג: אני יודעת, שהאמונה שלכם באל הכול יכול, מבוססת על קריאה של דבר האל הכול יכול. לדעתכם, דבר האל הכול יכול הוא האמת, וקולו של האל. לכן, אתם מעידים שהאל הכול יכול, הוא המשיח של אחרית הימים, ישוע אדוננו ששב, אשר עשה עבודת משפט באחרית הימים. זהו הבסיס לאמונתכם באל הכול יכול. אני מאמינה, שחסידי האל הכול יכול, מתייחסים לאמונה בכובד ראש. עם זאת, הקומוניסטים תמיד, התכחשו לקיומו של האל, ולריבונותו, ומעולם לא חשבו את דבר האל לאמת. דבר האל הוא האמת שלכם, לא שלנו. כלל לא. אנחנו מאמינים, שרק תורות המדע, הן האמת. לכן, אנו מגנים את אמונתכם. ברור לי, שדרכינו הן דרכים שונות מאוד. אפילו מנהיגים, בקהילה הדתית, אינם מכירים באל הכול יכול שלכם. איך את מסבירה את זה?

ז'אנג סינגסין: אין פלא שחלק מהמנהיגים, בקהילה הדתית, דוחים את האל הכול יכול, כי רוב האנשים מאמינים רק באל שבשמיים. רק אנשים ספורים, מכירים ומקבלים את האל בהתגלמותו. לפני אלפיים שנה, כאשר ישוע אדוננו הופיע ועבד, גם הכוהנים הגדולים, הסופרים והפרושים, התכחשו לישוע אדוננו. ואפילו מסרו את ישוע אדוננו לידי הרומאים, והם צלבו אותו. בשתי הפעמים שבהן אלוהים הופיע כבשר ודם כדי לעבוד, הוא הביע אמיתות רבות, ועבד למען האדם, לגאולתו ולישועתו. אומנם רבים, מכירים בקיומו של האל, אך הם אינם מודעים להתגלמותו של אלוהים. התעלומה הגדולה, של ההתגלמות, נשגבת מבינתם. בכל פעם, שהאל הופיע בבשר ודם כדי לעבוד, רבים נחשפו וחוסלו. האל הכול יכול בהתגלמותו שפט, וחשף אנשים, באומרו אמת באחרית הימים. כאשר האל בהתגלמותו הביע את האמיתות הללו, כל אוהבי האמת, זיהו את קולו של האל. הם הבינו, שזוהי הופעתו ועבודתו של האל, ולכן הכירו במשיח, וצייתו לו. כל אלה שלא אהבו את האמת, אומנם הכירו בסמכותו, ובכוחו של דבר האל, אך התכחשו לו בגלל קיבעון מחשבתי, משום שהאל בהתגלמותו, נראה כבן אדם רגיל. האנשים האלה נחשפו וחוסלו, משום ששנאו את האמת. אלוהים מציל אנשים, שאוהבים את האמת, ומקבלים את האמת. אלוהים חושף, ומחסל את האנשים, ששונאים את האמת. זוהי הוכחה לעליונותו של האל, ולחוכמתו. טבעו של האל, ניכר באופיה של עבודתו. ההתגלמות של האל, היא תעלומה גדולה, ולא קל להבינה. אנשים רבים התקשו להתמודד איתה. כך אני רואה את העניין, ומבינה אותו.

מתוך התסריט של "קרב הדעות: סיפורה של חקירה"

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

מהי דת טובה ומהי כת מרושעת?

פן לונג (סגן מנהל הבסיס לשטיפת המוח): עכשיו צפינו בסרט לחינוך משפטי, שנושאו מהותן של כתות. מסמכים מטעם הממשל המרכזי מסבירים מהן כתות, ומהם...