דרשות ושיתוף: מדוע העלמות השוטות נחשפות ומסולקות מן הדרך?

2018 ספטמבר 8

"אלו הקרויים 'עלמות חכמות' מייצגים את אלה שמסוגלים לזהות את קולו של אלוהים, לשמוע את קולו של 'החתן' ובעקבות זאת לקבל את מרותו של המשיח, ובכך לקחת אל ביתם את האל המעשי. והיות שה'עלמות השוטות' אינן מכירות את קולו של 'החתן' ואינן מסוגלות לזהות את קול האל, הן דוחות את המשיח. הן עדיין מייחלות לאל המעורפל, ולכן הן ננטשות ומסולקות מן הדרך. מכאן אנו יכולים לראות שקשה מאוד לקבל את המשיח ללא אמונה אמיתית באלוהים. המסרבים לקבל את המשיח יחמיצו את 'נשף הכלולות של הנאהבים' – ישוע אינו יכול להחזיר אותם לביתו במלכות השמיים, והם אינם יכולים לבוא אל המקום שהכין אלוהים לאנושות. לכן, השאלה אם אנשים מסוגלים לקבל את המשיח של אחרית הימים ולהתמסר לעבודתו, היא גורם קריטי שקובע אם אמונתם של אנשים באלוהים תצלח או תיכשל."

מתוך "מדוע העולם הדתי תמיד התנגד לאלוהים בזמן ששירת אותו", בקובץ "דרשות ושיתוף מהדרג העליון."

"עלמות חכמות מסוגלות לזהות את קולו של ישוע, בעיקר מפני שעלמות חכמות הן אנשים שאוהבים את האמת וחותרים אליה. הם צמאים להופעתו של אלוהים, ולכן הם מסוגלים לחפש ולחקור את בואו של ישוע. הם מסוגלים להבחין בקולו של ישוע. היות שעלמות שוטות אינן אוהבות את האמת, הן אינן מחפשות או חוקרות את בואו של ישוע. הן מסוגלות רק להיצמד בעקשנות לכללים. יש ביניהן אנשים שאינם מקבלים או חוקרים, כל עוד אין מדובר בישוע שמגיע על גבי ענן. אנשים אחרים נכנעים לחלוטין למניפולציות של הכמרים והבכירים מהעולם הדתי – אלה יקשיבו ויצייתו לכל מה שיגידו הכמרים והבכירים. הם מאמינים בישוע רק מהשפה ולחוץ, אך למעשה הם מצייתים לאותם כמרים ובכירים והולכים בדרכם. הם עצמם אינם חוקרים את דרך האמת ואינם מסוגלים להבחין בקולו של ישוע. יש אנשים שטיפשותם רבה אף יותר: היות שבאחרית הימים מופיעים משיחי-שקר, הם אינם מחפשים את המשיח האמיתי, אלא מתכחשים לו ומגנים אותו. האם לא ניתן לומר עליהם שהם אינם אוכלים מפחד פן ייחנקו? גם בכך ניכרת עלמה שוטה."

מתוך "תשובות לשאלות מהתסריט".

"בכתבי הקודש, ישוע אדוננו חזה שבמועד שובו יהיו שני סוגים של אנשים. הוא השתמש בעלמות החכמות ובעלמות השוטות כמשל לכל המאמינים בעידן החסד: כל אלה שמסוגלים לשמוע את קולו של אלוהים הם עלמות חכמות; כל אלה שאינם מסוגלים לשמוע את קולו של אלוהים – אלה שמקשיבים אך בכל זאת מכחישים ואינם מאמינים, הם העלמות השוטות. האם אתם חושבים שכל העלמות השוטות יכולות להילקח? מובן שלא, נכון? אז כיצד ניתן לחשוף את העלמות החכמות והעלמות השוטות? לצורך זה ניתן להשתמש בדבר האל. 'ישנו ספר הנקרא: הדבר מופיע בבשר. הביטו בדברים הללו וראו כיצד אתם חושבים – בחנו את הדברים.' לאחר שאי אילו מאמינים מן השורה מסיימים לקרוא אותו, הם אומרים: 'וואו, אילו דברים עמוקים – האמת כלולה בדברים הללו;' 'קרא זאת שוב בעיון;' 'זה לא דבר שאדם נורמלי מסוגל לדבר עליו – נראה שזה בא מאלוהים;' 'קרא זאת שוב בעיון;' 'וואו, זהו קולו של אלוהים – לא ייתכן שאדם אמר את הדברים הללו!' אתם רואים – זה אדם מבורך – הוא 'עלמה חכמה'. ובאשר לעלמות השוטות – יש ביניהן כמרים, בכירים, דרשנים וכן מאמינים מבולבלים שרק רוצים להשביע את כרסם. כיצד הם מרגישים לאחר שהם מסיימים לקרוא את דבר האל? 'המממ... הדברים אינם תואמים את תפיסותיי ודמיוני – איני מקבל אותם.' ולאחר שהם קוראים שוב את הדברים בעיון: 'הממ... יש כאן דברים שנראים כמו האמת, אבל זה לא ייתכן – לא ייתכן שזו עבודתו של אלוהים.' שוב, הדברים אינם תואמים את תפיסותיהם ודמיונם. לאחר שיאמרו 'המממ...' עוד כמה פעמים, הם יאמרו: 'זה אינו דבר האל – איני יכול לקבל זאת. זה מזויף. משיח שקר מנסה לבלבל אנשים. אסור להאמין לכך!' איזה מן אדם הוא זה? זהו פרושי, עלמה שוטה, הלא כן? כיצד נחשפים העלמה החכמה והשוטה? דבר האל הוא שחושף אותם. דבר האל באחרית הימים יסווג אותם לפי הקטגוריות שאליהן הם משתייכים, ואז יתחיל אלוהים לגמול לטובים ולהעניש את הרשעים."

מתוך "דרשות ושיתוף אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 133)

האם זה מציאותי שאלוהים ינהג כך היום, או שלא? זה מציאותי, כי בכך מתגשמים הדברים שאמר ישוע במשל הכבשים והעיזים. כיצד ניתן להפריד בין כבשים לעיזים? מה שקובע הוא מי מזהה את קולו של אלוהים ומקבל את שובו של ישוע אדוננו. ישוע אמר: 'מפני שהייתי רעב ונתתם לי לאכול, הייתי צמא והשקיתם אותי, הייתי איש זר ואספתם אותי, עירום והלבשתם אותי, הייתי חולה וביקרתם אותי, הייתי במאסר ובאתם אליי.' אלה האנשים שנושעים בסוף, ואילו אלו שאינם מקבלים את ישוע, שמאמינים באלוהים אך אינם מכירים בו – יסולקו מן הדרך. האין הדברים מצביעים על העובדה שכיום כל העולם הדתי אינו מקבל את שובו של אלוהים? אנו, שקיבלנו אותו בשובו, ניצבים בצד אחד ואילו הם בצד השני. כך מופרדים המאמינים האמיתיים מהכוזבים – אלה שקיבלו את אלוהים מאלה שלא; אלה שמכירים בקולו של אלוהים מאלה שלא. ישנה חוכמה רבה בכך שאלוהים חושף את בני האדם באמצעות התגלמותו – זה מה שנקרא 'כול-יכולתו וחוכמתו של אלוהים'. יום אחד, כאשר האנשים הללו יזכו בהגנה ויבואו אל המלכות, כיצד ישיב אלוהים אם אותם אנשי-שם וכמרים מהעולם הדתי יטיחו האשמות? אלוהים כנראה ישתמש בתשובתו שבמשל הנבואי של ישוע אדוננו, אודות חמש העלמות החכמות וחמש השוטות. ובכן, כיצד הבחינו ביניהן? אלה ששמעו את קולו של החתן בחצות היו חכמות, ואילו אלו שלא שמעוהו היו שוטות. אם כן, כשאלוהים בהתגלמותו מביע את דבר האל באחרית הימים, העלמות החכמות תהיינה אלה שתשמענה את קול האל ותכרנה בו, ואילו העלמות השוטות, אלו שתשמענה את קול האל אך לא תכרנה בו כקול האל או כדבר האל ותסרבנה לקבלו, תסולקנה מן הדרך. האם כך לא מתגשם מה שדיבר עליו ישוע אדוננו במשליו הנבואיים? עבודתו של אלוהים חושפת את בני האדם במידה המרבית – שיטת עבודתו של אלוהים היא החכמה ביותר. הצדק האלוהי, הקדושה האלוהית וכול-יכולתו של אלוהים מתגלים רק בעבודה מסוג זה." מתוך "תשובות לשאלות ממקומות שונים, בנושא הפצת הבשורה", בקובץ "ניתן להיוושע רק באמצעות האמונה באל הכול יכול."

"כיצד ניתן לברר מיהן העלמות החכמות ומיהן השוטות? דבריו של אלוהים חושפים אותן. דבריו של אלוהים באחרית הימים מסווגות אותן לסוגיהן, ולאחר מכן אלוהים יחל לגמול לטובים ולהעניש את הרשעים. כיצד אלוהים יגמול לטובים? העלמות הטובות תובאנה לפגישה אישית עם אלוהים, והן תסעדנה לצדו. בסופו של דבר הן תטוהרנה ותובאנה לידי שלמות. כך יתקבל הגמול – זהו הגמול וזהו חסדו של אלוהים. לא משנה במשך כמה שנים העלמות השוטות מאמינות באלוהים, כמה הן השקיעו מעצמן למענו או כמה תלאות הן סבלו – היות שהן מתכחשות לדבריו של אלוהים, מסרבות לקבלן ואינן מעוניינות בעבודתו של אלוהים באחרית הימים; היות שהן אינן מזהות את החתן המצפה להן עם בואו – הן תסולקנה מן הדרך ותשקענה באפלה, בבכי ובחריקת שיניים. כיצד זה נקרא? זה נקרא 'עונשם של הרשעים.' אלוהים יותיר באפלה את כל אלו שיתנגדו לעבודתו באחרית הימים, שיתכחשו לה ושיתנגדו לה. האנשים האלה ייקלעו לאסונות הגדולים. האין זה עונשם? היום כולנו פגשנו את האל הכול יכול פנים אל פנים. בכל יום אנו קוראים ושותים את דבר האל; בכל יום אנו מקשיבים לדרכו של אלוהים, מדברים עליה ומשתפים את האמת. האין מדובר כאן בגמול ובברכה שהעניק לנו האל? זהו הגמול שאלוהים נתן לאותן עלמות חכמות." מתוך "דרשות ושיתוף בנושא ההיווכחות בחיים (סדרה 133)

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

מהן באמת העלמות החכמות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן... אך הנבונות לקחו שמן בכליהן ביחד עם...