דרשות ושיתוף: במה טמונה חכמתן של העלמות החכמות שמקדמות בברכה את ישוע?

2018 ספטמבר 8

"בעידן החסד, ישוע דיבר על העלמות החכמות. מהו טיבה של התעלומה הזו? מהי משמעותו של המונח 'עלמה חכמה'? העיקר הוא שהיא מזהה את קולו של אלוהים. כשהיא שומעת אותו, היא חושבת: 'מדוע אני חושבת שהדברים שבר-האנוש הזה אומר הם דברי האל? מדוע נראה כאילו קולו הוא קול האל? אלה הם דברים שאדם אינו מסוגל לומר – זהו קולו של אלוהים. לכן עליי להאמין בו. הוא המשיח. זהו אלוהים בהתגלמותו.' אתם רואים? לכן היא חכמה. עכשיו, מדוע העלמות השוטות הן שוטות? מפני שהן חושבות כך: 'האין זה סתם אדם? האין זה ישוע מנצרת? האין זה סתם אדם רגיל? איך ייתכן שהוא אלוהים? לא נאמין בו. אנו מאמינות באלוהים שבשמיים., אתם רואים? הן אינן מבינות עניינים רוחניים, נכון? אנשים כאלה מאמינים שהם עצמם צודקים. התוצאה היא שאלוהים מטפל בחכמים דרך תחכומם. האינך חכם? האינך אדם שאינו מאמין באנשים? היום אלוהים התגלם כבשר ודם. הוא הפך לאדם. אם אינך מאמין, אתה תושמד ותגווע. אם אתה חושב שאתה פיקח וחכם, הערמת רק על עצמך."

מתוך "רק אלה שעומדים בתקן במילוי חובותיהם ייוושעו ויובאו לידי שלמות", בקובץ "דרשות ושיתוף אודות ההיווכחות בחיים" (IX).

"בכתבי הקודש, ישוע אדוננו חזה שבמועד שובו יהיו שני סוגים של אנשים. הוא השתמש בעלמות החכמות ובעלמות השוטות כמשל לכל המאמינים בעידן החסד: כל אלה שמסוגלים לשמוע את קולו של אלוהים הם עלמות חכמות; כל אלה שאינם מסוגלים לשמוע את קולו של אלוהים – אלה שמקשיבים אך בכל זאת מכחישים ואינם מאמינים, הם העלמות השוטות. האם אתם חושבים שכל העלמות השוטות יכולות להילקח? מובן שלא, נכון? אז כיצד ניתן לחשוף את העלמות החכמות והעלמות השוטות? לצורך זה ניתן להשתמש בדבר האל."

מתוך "דרשות ושיתוף אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 133)

"אלה שתואמים את המשיח ושלבם פועם עמו, הם עמודי התווך של מלכות המשיח. הם אלה שיאחזו ברסן השלטון במלכות המשיח, ומההתחלה ועד הסוף הם יעידו על המשיח ויהללו אותו. מבינים? (הבנו). בעידן החסד, מה ניבא ישוע? 'ובחצות הלילה נשמעה קריאה: הנה החתן בא, צאו וקדמו את פניו' (מתי כ"ה 6). מיהם ההולכים לפגוש את החתן? אלו הן העלמות החכמות. לאחר שהעלמות החכמות הולכות לפגוש את החתן, כך יקרה: 'הנה אני עומד ליד הדלת ודופק. אם מישהו ישמע את קולי ויפתח את הדלת, אני אכנס לקראתו, ואוכַל איתו, והוא איתי' (חזון יוחנן ג' 20). איזה מן נשף הוא זה? זהו נשף הכלולות של השה. כאן מופיעים בקטע ,כלולות', 'עלמה חכמה' ו'השתתפות בנשף'. האם כך מדברים בני אדם? אלוהים משתמש בדוגמה מעשית, כדי להמחיש כיצד יובאו נבחרי האל בפניו בשביל להשתתף בנשף. עכשיו, ביחס לעלמות החכמות, האם ניתן לומר שכל אלה שהולכים כדי לקדם את ישוע בשובו הן נשים? (לא). ישנם ביניהם גברים וישנם נשים. על כן, מדוע נעשה שימוש בדימוי העלמות החכמות? אלוהים בהתגלמותו השתמש כאן בשפת אנוש. זהו דימוי. אילו דיברה רוחו של אלוהים, היא לא היתה משתמשת במילים הללו. את הדברים אמר ישוע. ישוע הוא אלוהים בהתגלמותו. ישוע מכיר את עסקיהם של בני האדם. הוא התנסה במצבים אנושיים רבים. לכן, הוא משתמש בענייניהם של בני האדם כדימוי הולם להמחשת הנוכחות בנשף במלכות השמיים. כך קל יותר לבני אדם להבין את הדברים, נכון? (נכון). עכשיו, מהי משמעות המונח 'עלמה'? [במקור: 'בתולה' – הערת המתרגם] זוהי מטאפורה המציינת את טוהר אמונתו של אדם. 'אני מאמין באלוהים. אני אלך בעקבותיו ובעקבות המשיח. אהיה מסור למשיח. איני משתייך לדת כלשהי ואיני משתייך לעולם החילוני.' זוהי עלמה חכמה, נכון? (כן). אם אתה שייך לעולם החילוני או לדת כלשהי, האם ניתן להחשיבך כעלמה? (לא). אם נישאת לאי אילו אדונים, אינך 'עלמה'. אם אתה נשוי לאדון אחד בלבד, אזי אתה 'עלמה'. כיום ניתן להחשיב את המקדישים עצמם למשיח כ'עלמות'. אם אתה מסור למשיח ואוהב רק את המשיח ולא אף אחד אחר, ניתן להחשיבך לעלמה חכמה וטהורה. נכון? (כן). 'מעטים ונדירים הם המסורים למשיח.' כך היו פני הדברים בעידן החסד. כיום, בעידן המלכות, אלוהים רוצה ליצור מעמד של אנשים. בחזון יוחנן מופיעה נבואה לפיה אלוהים ייצור 144,000 מתגברים. אלו הם אנשים שמסורים למשיח. הם מטוהרים באמצעות השיפוט בפני כס מלכותו של המשיח, ובסופו של דבר הם מתאחדים עם המשיח והולכים באדיקות בדרכו. הם אינם מחמיצים ולו צעד אחד. זהו מעמד המתגברים שאלוהים ייצור באחרית הימים."

אם יש לכם אי-אילו קשיים או שאלות בנוגע לאמונתכם, אנא צרו עמנו קשר בכל עת.
צרו קשר ב-Whatsapp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

מהן באמת העלמות החכמות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן... אך הנבונות לקחו שמן בכליהן ביחד עם...

מהן באמת העלמות השוטות?

פסוקים מהתנ"ך להתייחסות: "אז מלכות השמיים תהיה כעשר עלמות שלקחו את מנורותיהן ויצאו לפגוש את החתן. ... וחמש היו אווילות. הטיפשות לקחו את...