אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

דרשה ושיתוף:מהי עדותם של המתגברים?

8

כאשר אתה נושא עדות עטורת ניצחון למען אלוהים ברגע שבו קורס התנין הגדול האדום כאש, מה מבטאת בעיקרה העדות? ביטויה העיקרי הוא זה: יש בך ציות אמיתי לאלוהים, אתה נאמן לאלוהים, בחרת באלוהים באופן מלא בלבך, אתה אוהב את אלוהים בלבך, אתה משקיע את עצמך למען אלוהים ואתה נאמן לאלוהים. רק אנשים כאלה הפנו באמת עורף לתנין הגדול האדום כאש ונחלו ניצחון על השטן. רק זוהי עדותם של מתגברים. בכל הנוגע לאדם חסר ביטחון שאינו מעז למלא את חובתו למול הדיכוי וההתעללות מצד התנין הגדול האדום כאש – האם זהו אדם שגבר על השטן? אם אין כל שינוי בטבע חייו של אדם, אם אין בו ולו שמץ של הכרת האל, הוא עדיין שואף למעמד ומוניטין משלו, ושובה את לב הקהל בדרשותיו על דוקטרינות – האם אדם כזה הפנה עורף לתנין הגדול האדום כאש? לא. אדם שהפנה עורף לתנין הגדול האדום כאש, בוחר באלוהים באופן מלא ומהלב. הוא אוהב את אלוהים בלבו, ונשמע לאלוהים באופן מלא ומהלב. אלוהים קנה חזקה מלאה בלבו. רק אנשים כאלה מסוגלים להפנות עורף לתנין הגדול האדום כאש ולהנחיל תבוסה לשטן – רק הם המתגברים האמיתיים. נאמר שישנם אלו שמבצעים את חובתם, אך כאשר התנין הגדול האדום כאש עומד סוף סוף ליפול, הם חדלים מכך וחוזרים הביתה. האם אנשים כאלה מפנים עורף לתנין הגדול האדום כאש? האם הם מתגברים? הם לא נותרו נאמנים לאל עד הסוף – ולנאמנות מלאה יש חשיבות עליונה. אם ישנם אנשים שבתחילת דרכם הם חסרי ביטחון, מלאי חששות ואינם מבצעים את חובתם כאשר התנין הגדול האדום כאש רודף בפראות את המאמינים, אך בסופו של דבר הם חותרים אל האמת; ולאחר שחתרו אל האמת במשך כמה שנים יש בהם הכרה אמיתית של אלוהים; ואלה אנשים ששונאים בלבם עוד יותר את התנין הגדול האדום כאש; מבצעים את חובתם כלפי אלוהים לפני ולפנים; הולכים בעקבות אלוהים עד הסוף; ומקדישים לאלוהים את נאמנותם האחרונה, לכל אורך הדרך עד לקריסתו של התנין הגדול האדום כאש – האם אנשים כאלה נושאים עדות אמיתית? אנשים כאלה נושאים עדות אמיתית, והם מתגברים. אם אתה רוצה שאלוהים יהפוך אותך למושלם, אם אתה רוצה להפוך למתגבר, לאדם כלבבו של אלוהים – ניתן להצליח בכך רק דרך חתירה אל האמת, והשגת שינויים בטבע חייך.

מתוך "ברכותיו והבטחתו של אלוהים לנבחריו" מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים" (VI).

אז, במהלך אחרית הימים, בכל הנוגע לאותם מתגברים שאלוהים הביאם לידי שלמות – מה יהיה הבסיס שעל פיו ייקבע שהם המתגברים? הבסיס הוא שאותם אנשים נשאו עדויות מפוארות ומהדהדות. מהן אותן עדויות מפוארות ומהדהדות? בסביבה הנוקשה הזאת, בסביבה הנוקשה שבה השטן רודף בקדחתנות את נבחרי האל, העמידה האיתנה היא העדות. מי שממשיך ללכת בעקבות האל, למלא את חובתו כרגיל, לחתור אל האמת כשהוא מבצע את חובתו ובסופו של דבר להיצמד לעקרונות בכל מעשיו; מי שעומד לצדו של אלוהים בנסיונות הרבים שהוא עובר, מבלי למעוד, מבלי ליפול בשבי השטן; מי שמתמיד עד הסוף – אדם כזה הוא אחד המתגברים ואלו הן עדויותיהם של המתגברים. … אם כן, אותם אנשים שמתמידים באמונתם באלוהים וממשיכים להתנסות בעבודתו עד הסוף; מתמידים עד בוא האסון הגדול – אלו יהיו המתגברים. במהלך התקופה הזאת השטן ניסה לפתותם, לצור עליהם ולרדוף אותם פעמים רבות, והם עמדו בפרץ, לא מעדו והם עודם עומדים. אלה המתגברים. אנשים אלו נלחמו עד הסוף והם עדיין שומרים על עמדותיהם, ומבצעים את חובתם לשביעות רצונו של אלוהים. אלו הם המתגברים. אתה מבין? אז יהיו כאלה שיאמרו: "אם כן, אלו שמתמידים עד הסוף יהיו המתגברים," אך זו אינה הפרשנות הנכונה. אנשים כאלה חייבים לעבור נסיונות רבים ולעמוד בהם כדי להפוך למתגברים… חלקם נעצרו, נתבעו ונשפטו בידי השטן. האנשים האלה לא חתמו על שום מכתב חרטה, הם לא התפשרו, הם שוחררו לאחר מספר שנים בכלא, הם עמדו על שלהם ונשאו עדות. היו כאלה שבעליהם נטשו אותן, שהילדים עזבו אותם – אך הם עמדו על שלהם, לא נפלו והמשיכו ללכת בדרכו של אלוהים עד הסוף. אלו יהיו המתגברים. הם מגיעים מכל אורחות החיים, הם נתקלו בכל סוגי המצבים, ולא משנה מול כמה ניסיונות הם נאלצו לעמוד – הם לא הוכו ארצה אלא עמדו על שלהם. האנשים האלו מתמידים במילוי חובותיהם עד הסוף; הם אפילו חותרים אל האמת ומקבלים אותה בעודם מבצעים את חובותיהם. התפיסות שלהם ממשיכות לקטון, התנגדותם ממשיכה להתפוגג, המאבקים הפנימיים שבנפשם ממשיכים להצטמק. בסופו של דבר, הם חשים שהם נעשו תואמים למשיח, ללא כל זכר למאבקים פנימיים, וללא שום רמז לתפיסות. אלה יהיו המתגברים.

מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 132).

מהי העדות על כך שאדם הפך למושלם ושנפל בנחלתו של אלוהים? מדובר בנאמנות כלפי אלוהים וציות לו. אתה מסוגל להשלים נאמנה את השליחות שהטיל עליך אלוהים, אתה צייתן לאלוהים ומסוגל להישמע לו עד המוות, מבלי להשתחוות אי פעם לשטן. זוהי עדות מהדהדת – כך נראה אדם שאלוהים הפך למושלם. אם כן, למה הכוונה במשפט הבא: "ככל שהנבחרים נעשים בשלים יותר, כך תקדים לבוא קריסתו של התנין הגדול האדום כאש"? כשאתה מסוגל ללכת בעקבות אלוהים, לא משנה עד כמה התנין הגדול האדום כאש רודף אותך ומתעלל בך; ואתה עדיין מסוגל למלא את חובתך נאמנה, להישמע עד המוות ולעולם לא להשתחוות בפני השטן – זהו אות לבשלותם של נבחרי האל. כל נבחרי האל שנפלו בנחלתו, שאלוהים הפך למושלמים ושנשאו עדות יפהפייה ומהדהדת לאלוהים – כל אלה הם מתגברים שנוצרו באמצעות עבודתו של אלוהים באחרית הימים. היות שהם מתגברים, הם פירות הביכורים. אלוהים ייקח אותם ויופיע עמם בפני כל האומות וכל העמים. זוהי קבוצת האנשים שתיהפך למושלמת לפני בוא האסונות; זוהי העדות שאלוהים רוצה לראות לפני שיעזוב את העולם. אלוהים זוכה לנוחם ולשביעות רצון כשהוא רואה את קבוצה זו של נבחרי האל, הנאמנים לאלוהים ונשמעים לו עד המוות. כאשר יגיעו הסכסוכים הפנימיים והתנין הגדול האדום כאש יתחיל לקרוס, אלוהים יעזוב את העולם הזה, ואז יופיע בפני כל האומות והעמים וייקח את האנשים הללו כדי שירעו את כל האומות והעמים. עתה אתם מבינים זאת, הלא כן? אם כן, במהלך תקופת טירופו של התנין הגדול האדום כאש, אלוהים מברך יותר מכול את המסוגלים לעמוד איתן בעדותם ולבצע את חובתם כהלכה. רק הם הנאמנים ביותר לאלוהים – רק הם אוהבים את אלוהים באמת.

מתוך "כיצד לעבור את המקטע האחרון בדרך" מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים (IX)".

פוסט בנושא דומה