אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

שיתוף ודרשות: קבל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים לפני האסון, כדי להילקח ולהשתתף במשתה עם ישוע.

19

עתה אנחנו באחרית הימים. אלוהים הופיע והחל לעבוד; במילים אחרות, האל הכול יכול בהתגלמותו החל בעבודת השיפוט המיועדת לאחרית הימים. לפיכך, אלו שמסוגלים לקבל את עבודתו של האל הכול יכול הם הברוכים מכולם. ישנם אנשים דתיים ששומעים זאת והדבר אינו מוצא חן בעיניהם; הם אינם מודים באמיתותו של המשפט האחרון. הם אומרים: "ישוע אדוננו הוא אל האמת, ישוע אדוננו הוא המשיח. איננו צריכים להאמין באל הכול יכול כדי לבוא אל מלכות השמיים." האם כל האנשים הדתיים חושבים כך? האם זה תואם לכוונותיו של אלוהים? ישוע אדוננו מעולם לא אמר שאם תאמין בו תוכל לבוא אל מלכות השמיים – הוא לא אמר את זה. ישוע לא אמר שאם תקבל את עבודת הגאולה, הוא ימחל לך על חטאיך ויאפשר לך לבוא אל מלכות השמיים. ישוע גם לא אמר שאם תיצמד לשם "ישוע אדוננו" – לשתי המילים האלה – תוכל לבוא אל מלכות השמיים. הוא לא אמר זאת. ישוע אמר שבאחרית הימים, כל אלו שישמעו את החתן בבואו, יקבלו אותו ויסעדו עמו – הם הברוכים. אותם אנשים יילקחו ותהיה להם ההזדמנות לבוא אל מלכות השמיים. העלמות החכמות יכולות לקבל את שובו של ישוע; העלמות השוטות לא תקבלנה את שובו של ישוע. מהי אחריתן של העלמות השוטות? הן תיזנחנה, תסולקנה מן הדרך! אם כן, מבין המאמינים בישוע, רק העלמות החכמות מסוגלות לקבל את עבודתו של אלוהים באחרית הימים, לזהות את קולו של אלוהים על פי האמת שמביע האל הכול יכול, ויכולות לראות באופן ודאי שאלוהים חזר. ישוע נמצא יחד עם אנשים מסוג זה. הם יסעדו עם ישוע, ובסופו של דבר הם יטוהרו, ייוושעו ויובאו אל מלכות השמיים.

מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 131).

ישועת האנושות מתרחשת בשני שלבים עיקריים: ראשית, אלוהים בהתגלמותו עשה את עבודת הגאולה והגיש את קרבן המנחה. שנית, אלוהים בהתגלמותו שופט, מייסר ומטהר את בני האדם. זוהי עדות אמיתית לעבודת הישועה של אלוהים, שנועדה לאנושות. אם אתה מקבל רק את השלב הראשון – מקבל רק את קרבן החטאת, אך אינך יכול לקבל את השיפוט והייסורים מאלוהים באחרית הימים, אזי אין כל משמעות לקרבן החטאת. קרבן החטאת אינו מטהר את בני האדם – זה בלתי אפשרי. את בני האדם אפשר לטהר רק על ידי שיפוט וייסורים. אם כן, מהו קרבן החטאת? הוא הופך אותך לזכאי. אם אתה מקבל אותו ואת שמו של ישוע אדוננו, יימחלו לך חטאיך ותימצא ראוי להתפלל לאלוהים, לבוא אליו ולקבל את עבודתו. האין זהו סוג של זכאות? יש האומרים: "זה לא נכון. ברגע שאנו מקבלים את ישוע אדוננו, חטאינו נמחלים לנו. כיצד תוכל לומר שמדובר רק בסוג של זכאות?" האם זו דרך החשיבה הנכונה? האם הטיעון הזה בר-הגנה? האם מחילת החטאים שווה להיטהרות? כלל לא. אם כן, חטאיך נמחלו לך בחסדו של אלוהים – אלוהים העניק לך מחסדו. אלוהים יתעלם מחטאיך, אך זה לא אומר שאין בך מן החטא, וזה בהחלט לא אומר שלא תחטא. אם כן, מאמינים שחטאיהם נמחלו להם מסוגלים עדיין לחטוא; הם מסוגלים עדיין לשקר ולרמות כמקודם, ולהישאר תקועים במעגל של חטא והתוודות עליו. האין זה נכון? אם תבחן את הנושא לאור האמת הזאת, האם קרבן החטאת באמת מייצג את היטהרותם של בני האדם? האם מדובר בעבודת הטיהור? קרבן החטאת רק הופך את בני האדם לזכאים. משעה שנעשית זכאי, אתה יכול להתפלל לאלוהים וליהנות מחסדו. אם כן, מהו חסדו של אלוהים? מדובר בכך שזכית למחילה – אך זה לא אומר שאתה טהור. זו פשוט מחילה. בעידן החסד, לאחר שהוגש קרבן החטאת, האם בני האדם נעשו זכאים לבוא אל מלכות השמיים? כלל לא. מהי ההוכחה לכך? ישוע אדוננו אמר: "לא כל מי שאומר לי 'אדוני, אדוני' ייכנס למלכות שמיים, אלא רק מי שיעשה את רצון אבי שבשמיים" (מתי ז' 21). אם תאמר: "אדוני, אדוני" – האם לא נמחלו לך חטאיך? מדוע אינך יכול לבוא אל מלכות השמיים? לפי המובאה הזאת, עדיין אינך יכול לבוא אל מלכות השמיים, למרות שחטאיך נמחלו. מחילת החטאים אינה מקנה לך את הזכות לבוא אל המלכות; אתה רק נעשה זכאי להתפלל לאלוהים ולבוא אליו. אם כן, מדוע הגיש אלוהים את קרבן החטאת עבור בני האדם? אלוהים הוא קדוש. אם אתה חוטא, אדם שעושה מעשי חטא, ואם אתה מסוגו של השטן, אינך זכאי לעמוד במחיצתו של אלוהים. אינך זכאי לעמוד במחיצתו של אלוהים או להתפלל אליו. אם תתפלל אליו, תבייש אותו ותכתים את שמו. לכן אלוהים הגיש את קרבן החטאת. הוא מחל לך על חטאיך. אלוהים התעלם מחטאיך ומחל לך עליהם, כדי שתהיה זכאי להתפלל אליו. עבודתו של ישוע אדונו סללה את הדרך לשיפוט ולייסורים באחרית הימים. ישוע הגיש את קרבן החטאת; והיות שכך, בני האדם זכאים לקבל את הביאה השנייה של ישוע ואת השיפוט והייסורים של אלוהים באחרית הימים. לכך נועדה עבודת קרבן החטאת.

מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 136).

איזו מין עבודה היא השיפוט והייסורים של בני האדם בידי אלוהים באחרית הימים? זו העבודה שמושיעה את האנושות ומביאה אותה לידי שלמות; זו העבודה שנועדה להביא ישועה לאותם אנשים ולקחת אותם אל מלכות האל. כדי להילקח אל מלכות השמיים, יש לעבור שיפוט וייסורים. מי שחווה את השיפוט והייסורים האלוהיים חווה את העבודה המעשית, שבאמצעותה אלוהים לוקח אותו ומביא אותו אל מלכות השמיים. מה פירוש "להילקח אל מלכות השמיים"? מדובר בקבלת השיפוט והייסורים מאלוהים, בהיטהרות – ולפיכך להישאר ולבוא אל מלכות השמיים. "אחרת, לעולם לא תהיה לך הזדמנות לזכות לשבח מאלוהים." איזה סוג של אדם אלוהים משבח? אלוהים משבח את אלה שהיטהרו והובאו לידי שלמות בכך שחוו את השיפוט והייסורים מאלוהים. האם אתה רואה זאת בבירור כעת? זהו חזון, ועליך לראות בבירור את החזון שביסוד עבודתו של אלוהים, שכן זוהי ההזדמנות היחידה, הזדמנות אחת לאלפי השנים הבאות. זוהי ההזדמנות היחידה לבוא אל מלכות השמיים. בני ישראל שחוו את עבודתו של אלוהים לא קיבלו הזדמנות כזאת; במשך אלפיים שנות עידן החסד, המאמינים בישוע אדוננו לא קיבלו את ההזדמנות הזאת – אך לעומתם, אלה שנולדו באחרית הימים וקיבלו את עבודתו של אלוהים, קיבלו את ההזדמנות הזאת. אם תחמיץ אותה, לעולם לא תהיה לך הזדמנות נוספת לזכות לשבח מאלוהים. ללא ההזדמנות לזכות לשבח מאלוהים, האם תוכל לבוא אל מלכות השמיים? אם כך, לעולם לא תבוא – כי ישנה רק ההזדמנות היחידה הזאת.

מתוך "דרשות ושיתופים אודות ההיווכחות בחיים" (סדרה 122).

פוסט בנושא דומה