אפליקציית כנסיית האל הכול יכול

הקשב לקולו של אלוהים וקדם את פני ישוע אדוננו בשובו!

אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

עדויות על חויית משפטו של המשיח

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

רוחב הדף

0 תוצאת(תוצאות) חיפוש

לא נמצאו תוצאות

7. אני רואה את הנתיב להכרת האל

שיאוקו העיר צ'אנגז'י, מחוז שאנגשי

באחד הימים ראיתי את הקטע הבא מדברי אלוהים בחיבור "כיצד פטרוס הכיר את ישוע": "עם הזמן, בהיותו חסיד של ישוע, פטרוס התבונן בו והפנים כל היבט של חייו: מעשיו, דבריו, תנועותיו והבעותיו. …מאז שחבר לישוע, פטרוס גם הבין שאופיו היה שונה מזה של אדם מן השורה. הוא תמיד נהג ביציבות ולעולם לא בחופזה, מעולם לא הפליג או המעיט בחשיבותו של נושא, וניהל את חייו באופן רגיל ומעורר הערכה גם יחד. בשיחה היה ישוע עדין וחינני, פתוח וצוהל אך שליו, ואף פעם לא איבד את כבודו בביצוע עבודתו. פטרוס ראה שישוע לעתים מסוגר אך ברגעים אחרים הוא מדבר ללא הרף. הוא היה לפעמים כה מאושר עד כי הפך קל תנועה ונמרץ כיונה, אך בפעמים אחרות, היה כה עצוב עד כי לא דיבר כלל, כאילו היה אם שעורה שרוף מהשמש. לעתים היה מלא זעם, כאיש צבא אמיץ המסתער על אויביו להורגם, ולפעמים אפילו כאריה שואג. לפעמים צחק, בפעמים אחרות התפלל ובכה. בכל אשר פעל ישוע, צמחו בפטרוס אהבה וכבוד ללא גבול כלפיו. צחוקו של ישוע מילא אותו באושר, צערו הטיל עליו יגון, כעסו הפחיד אותו, בעוד חסדו, רחמיו וקפדנותו הביאו אותו לאהבת אמת לישוע ופיתחו בו יראה וכמיהה אליו. כמובן, רק עם הזמן הבין פטרוס את כל זאת, לאחר שחי לצד ישוע מזה שנים מספר" (הדבר מופיע בבשר). לאחר שקראתי את הקטע הזה חשבתי: אין זה פלא שפטרוס יכול להגיע להכרת אלוהים! מסתבר שזה קרה מפני שב תקופה שבה הוא חי לצד ישוע יום ולילה, הוא היה עד אישית לכל מילה ולכל תנועה של ישוע, ומתוך כך הוא גילה יותר ויותר מקסמו של אלוהים. גם עכשיו זוהי תקופה שבה אלוהים מתגלם בבשר ודם, כדי לרדת באופן אישי לעולמו של האדם, ולעבוד. אם הייתי גם אני זוכה לעמוד במגע עם אלוהים ולבלות עמו זמן מה כמו שעשה פטרוס, האם לא הייתי גם אני מכיר את אלוהים טוב יותר? הו! כמה חבל שכעת אני יכול רק לקרוא את דבריו של אלוהים, אך לא לראות את פניו של ישוע. לפיכך, כיצד אוכל לזכות בהכרה אמיתית של אלוהים?

וברגע שבו התעצבתי, חשתי אכזבה בשל כך, דברי האל הפכוני לנאור: "כדי להכיר את אלוהים יש לקרוא את דבריו ולהבינם. יש האומרים: 'לא ראיתי את אלוהים בהתגלמותו, אז כיצד אוכל להכיר את אלוהים?' דבר האלוהים הוא למעשה ביטוי לטבעו. דבר האלוהים יכול ללמדך על אהבתו של אלוהים לאנושות, על ישועתו עבור האנושות ועל האופן שבו יושיעה... היות שאלוהים אומר את דבריו ולא משתמש באדם שיכתוב אותם. זהו אלוהים עצמו המביע את דבריו שלו ואת קולו הפנימי. למה אנו מכנים אותם דברים נוגעים ללב? כיוון שהם נבעו מעומק לבו, מבטאים את טבעו, את רצונו, את מחשבותיו, את אהבתו לאנושות, את ישועתו עבור האנושות ואת ציפיותיו מהאנושות. בין דבריו של אלוהים. דברי האל הם מחמירים, רכים ומתחשבים, וישנם דברי גילוי אכזריים. אם תתייחס רק לדברי הגילוי, תרגיש שאלוהים הוא מחמיר למדי. אם תתייחס רק לדבריו הרכים, תניח שלאלוהים אין סמכות כה רבה. לכן אל לך להבין זאת מחוץ להקשר. עליך לבחון את זה מכל זווית אפשרית. לפעמים אלוהים מדבר מנקודת ראות עדינה ורבת-חמלה, ואנשים נוכחים באהבתו לאנושות; לפעמים אלוהים מדבר מנקודת ראות מחמירה, ואנשים נוכחים בטבעו, טבע שאין לפגוע בו. האדם מסואב במידה הראויה לגינוי, והוא אינו ראוי לחזות בפני האלוהים ולבוא בפניו. כשאנשים מתייצבים בפני אלוהים בימים אלו זה אך ורק בזכות חסדו של אלוהים. דרך עבודתו של אלוהים ומשמעותה ניתן להיווכח בחוכמתו. אפילו אם אנשים אינם באים במגע עם אלוהים, הם עדיין יוכלו להיווכח בתכונות האלו מתוך דבריו" ("כיצד להכיר את האל בהתגלמותו" ב"תיעוד נאומיו של המשיח"). דבריו של אלוהים גרמו לי לפתע לראות את האור. אכן! אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם שבאחרית הימים השתמש כבר בדבריו כדי לבטא בפני האדם את טבעו באופן מלא. הוא אפשר לאדם לראות דרך דבריו של אלוהים את עוצמתו הרבה, את עליונותו, את צניעותו ואת נסתרותו – וגם את קסמו – ומעבר לכך, להבין את שמחותיו ואת צערו, ולדעת את כל מה שיש לו ואת מה שהינו. די בכך כדי להוכיח כי קריאת דבריו של אלוהים והתנסות בדבריו של אלוהים, היא הדרך היחידה אל הכרת אלוהים. אם אסטה מדבריו של אלוהים, איזו תועלת תצמח לי אפילו אם אראה את אלוהים בהתגלמותו? האם הפרושים לא ראו אף הם את ישוע באותם הימים? מדוע אם כך הם צלבו את ישוע? האם זה לא היה מפני שהם לא שמעו לדברי ישוע, אלא היו שחצנים ונצמדו בעקשנות לתפיסותיהם ולדמיונותיהם, התנגדו לישוע האדון והוקיעו אותו על יסוד אותו חלק זעיר מכתבי הקודש שאותו הבינו? מאידך גיסא, פטרוס השכיל להכיר את ישוע מכיוון שהוא ויתר על תפיסותיו ודמיונותיו, הקשיב בתשומת לב לדבריו של ישוע האדון והשכיל להרהר בדקדקנות בכל מילה ומשפט שאמר ישוע. דרך אמירותיו של ישוע האדון ודרך עבודתו, פטרוס בא לידי הכרה של טבעו של אלוהים, של כל מה שיש לו ושהינו, ולבסוף הוא זכה בהכרת אמת של אלוהים. האם עובדה מוצקה זו אינה מסבירה די הצורך, כי האדם יכול להכיר את אלוהים אך ורק באמצעות דבריו? יתרה מזאת, היות שעבודתו העיקרית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים היא עבודת הדבר, האין זה מועיל לי בשאיפתי להכיר את אלוהים?

ככל שחזרתי ועברתי על רצף החשיבה הלוגית שלי, כך חשתי יותר בעליבותי, בטיפשותי ובילדותיותי. בכל יום אחזתי בדברי האלוהים בידיי, אכלתי ושתיתי מדברי האלוהים, קראתי את דברי האלוהים והתנסיתי בדברי האלוהים – אך לא אהבתי את דברי האלוהים מעומק ליבי, היות שחשבתי שאוכל להכיר את אלוהים רק כאשר אחזה בפניו של ישוע. האמת היא שחייתי חיי ברכה מבלי שהערכתי זאת! הו אלוהים! תודה על שחשפת את הדרך המוטעית שלי אל הידיעה, שהיפכת אותה ושגרמת לי לראות את הנתיב אל הכרת אלוהים. מעתה ואילך נכסף אהיה לקרוא את דבריך, להגות בדבריך, לנסות ולהבין את שמחותיך וצערך דרך דבריך, וכאשר אגלה יותר מקסמך, אזכה בהכרה עמוקה עוד יותר שלך, אלוהים.

קודם:רוח מתנשאת לפני נפילה

הבא:אל תמציא תעלולים חדשים בשירות אלוהים