אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

השיפוט מתחיל מבית האל

– דברי רוח אל הכנסיות

  • 1
  • 2
  • 3

חלק ב'

דבריו של המשיח כשהוא נכנס לכנסיות

(קטעים נבחרים)

  • 1
  • 2
  • 3