אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

השיפוט מתחיל מבית האל

– דברי רוח אל הכנסיות

  • 1
  • 2
  • 3

חלק ג'

האמירות החדשות ביותר מהאל הכול יכול

(מ-17 באוקטובר 2013 עד 18 באוגוסט 2014)

  • 1
  • 2
  • 3