שאלה 22: האדון ישוע נצלב כקורבן חטאת עבור האדם, ובכך הוא גאל אותנו מחטא. אם נעזוב את האדון ישוע ונאמין באל הכול יכול, האם לא תהיה זו בגידה באדון ישוע? האם לא תהיה זו כפירה?

תשובה:

כעת באחרית הימים, כשאלוהים מבצע עבודה חדשה ונטל לעצמו שם חדש, האם אנו בוגדים באלוהים או דבקים בעבודתו אם הותרנו מאחור את השם ישוע ואימצנו את השם האל הכול יכול? כשאלוהים פותח בעבודה חדשה, האדם ייוושע רק אם הוא יִדְבֹּק בעבודתו של אלוהים. זוהי האמת. אנו יכולים לראות מדברי האל הכול יכול שהסיבה שאלוהים נטל לעצמו את השם "האל הכול יכול" היתה קשורה בעבודה שנעשתה באחרית הימים ובטבע שביטא אלוהים. האל הכול יכול אומר, "כאשר אלוהים הופך לבשר ודם הפעם, עבודתו היא לבטא את טבעו, בעיקר באמצעות הטלת ייסורים ובאמצעות שיפוט. על בסיס הדברים האלה, הוא נותן לאדם אמת רבה יותר וחושף דרכים רבות יותר לנוהג, ובכך הוא משיג את מטרתו לכבוש את האדם ולהושיע אותו מטבעו המושחת. זה מה שעבודתו של אלוהים בעידן המלכות טומנת בחובה" (ההקדמה ל'הדבר מופיע בבשר'). עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא לשפוט ולייסר את האנושות המושחתת, לחלק את בני האדם לסוגים ולהביא את העידן לסופו. בזכות גאולתו של ישוע אדוננו, חטאינו נמחלו. אבל אין להכחיש שלא עקרנו מתוכנו את החטא לחלוטין. טבענו הוא עדיין כזה של יהירות, אנוכיות, חמדנות, חוסר יושר ורשעות. אנו לכודים במעגל קסמים של ביצוע חטאים במהלך היום והכאה על חטא בלילה, וסומכים על החסד שיושיע אותנו. אם כך, כדי שניוושע בצורה יסודית, אלוהים מדבר באחרית הימים עם טבעו הצודק, המלכותי והחסין מפגע, ומבצע את עבודתו החדשה הכוללת שיפוט, ייסור, כיבוש וניקוי האדם, ומביא עמו עידן חדש לחלוטין - עידן המלכות. השלב הזה בעבודת האל שבאחרית הימים אינו כולל ניסים. הכול נעשה בעזרת מילים. דברי האל שופטים ומייסרים את חטאו, מרדנותו ושחיתותו של האדם, וכך מנקים את האדם לחלוטין והופכים אותו למושלם. מכך ניתן לראות שאלוהים הוא חכם ויודע-כול. אלוהים הוא אכן האל הכול יכול בכבודו ובעצמו. אלוהים היה זה שברא את כל הדברים ומשל בכולם! לכן אנשים משתחווים בפניו ומעריצים אותו. באותו הזמן, השם "האל הכול יכול" משמש כדי להביא לסיומה המוחלט את מלחמת ששת אלפים השנים עם השטן.

עבודת השיפוט והייסור של אלוהים באחרית הימים היא גם העבודה של חלוקת האנשים לפי סוגים. זה מגשים את הנבואה בפטרוס א' ד' 17, "שֶׁהֲרֵי עֵת לְהַתְחִיל הַמִּשְׁפָּט מִבֵּית אֱלֹהִים" זה גם מגשים את הנבואה של הפרדת הכבשים מהעיזים, החיטה מהעשבים הרעים והמשרת הטוב מהמשרת הרע. זוהי עבודתו של אלוהים באחרית הימים. נבין זאת לאחר שנקרא מספר קטעים מדברי האל.

"עבודת אחרית הימים היא להפריד את כל הדברים לסוגים ולהשלים את תוכנית הניהול של אלוהים, מפני שהזמן קרב, ויומו של אלוהים הגיע. אלוהים מביא את כל מי שבא אל מלכותו, כלומר את כל מי שהיה נאמן לו עד הסוף, לעידן של אלוהים עצמו. אולם לפני בוא העידן של אלוהים עצמו, העבודה שאלוהים רוצה לעשות היא לא לצפות במעשי האדם או לחקור את חיי האדם, אלא לשפוט את מרדנותו. זאת משום שאלוהים יטהר את כל מי שבא בפני כס מלכותו. כל מי שצעד בעקבות אלוהים עד היום הזה הוא מי שבא בפני כס מלכותו של אלוהים. לפיכך, כל מי שמקבל את עבודתו האחרונה של אלוהים הוא מי שאלוהים יטהר. במילים אחרות, כל מי שמקבל את עבודתו האחרונה של אלוהים הוא מי שאלוהים ישפוט אותו.

"כפי שנאמר קודם לכן, המשפט ייפתח בבית האל. ה 'משפט' הזה מתייחס למשפט שאלוהים מנהל היום נגד מי שבא בפני כס מלכותו באחרית הימים" ("המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת" ב'הדבר מופיע בבשר').

"רק באמצעות ייסורים ומשפט ניתן לגלות את הסוף של כל הברואים. האדם רק חושף את פרצופו האמיתי כשהוא עובר ייסורים ונשפט. רוע ימוין עם רוע, וטוב עם טוב, וכל בני האדם ימוינו לפי סוגם. באמצעות ייסורים ומשפט, סופם של כל הברואים יתגלה, כדי שהרשעים ייענשו והטובים יזכו לגמול, וכדי שכל בני האדם יחיו תחת ריבונותו של אלוהים. יש להגשים את כל העבודה הזו באמצעות ייסורים צודקים ומשפט צודק. משום ששחיתותו של האדם הגיעה לשיאה, ומשום שמרדנותו הפכה לחמורה ביותר, רק טבעו הצודק של אלוהים, אשר מורכב בבסיסו מייסורים ומשפט ומתגלה באחרית הימים, יכול לחולל שינוי מלא באדם ולהשלים אותו לגמרי. רק הטבע הזה יכול לחשוף את הרוע וכך להעניש בחומרה את כל הרשעים. לפיכך, טבע כזה ספוג בחשיבות של העידן, וההתגלות והחשיפה של הטבע של אלוהים באות לידי ביטוי למען עבודתו של כל עידן חדש. העניין הוא לא שאלוהים חושף את טבעו באופן שרירותי וללא חשיבות. נניח שאלוהים היה חושף את סופו של האדם באחרית הימים, אך עדיין היה מעניק לאדם חמלה ואהבה עד אין קץ, ממשיך לרחוש לו אהבה, ולא כופה על האדם משפט צודק אלא דווקא מפגין כלפיו סובלנות, סבלנות וסלחנות, והיה מוחל לאדם בלי קשר לחומרת חטאיו, ללא שמץ של משפט צדק: אם כך היה, מתי היה מסתיים אי-פעם כל ניהולו של אלוהים? מתי היה טבע כזה מסוגל להוביל את בני האדם אל היעד הראוי של האנושות? קחו לדוגמה שופט שתמיד רוחש אהבה, שופט עם פנים אדיבים ולב עדין. הוא אוהב את בני האדם בלי קשר לפשעים שהם אולי ביצעו, והוא מביע אליהם אהבה ומושל ברגשותיו כלפיהם, יהיו אשר יהיו בני האדם האלה. במקרה כזה, מתי הוא יהיה מסוגל אי-פעם לפסוק דין צדק? באחרית הימים, רק משפט צדק יכול למיין את בני האדם על פי סוגם ולהביא את האדם למישור חדש. כך, העידן כולו מסתיים באמצעות הטבע הצודק של אלוהים שמתאפיין במשפט וייסורים "("חזון עבודתו של אלוהים (3)" ב'הדבר מופיע בבשר'). דברי האל אומרים לנו במפורש שעיקר עבודתו של אלוהים באחרית הימים היא לחלק את כל הדברים לפי סוגים. זוהי גם עבודת השיפוט והייסור באמצעות הדבר – שפיטת חטאי האדם וייסור מרדנותו ושחיתותו של האדם, שינוי האדם באופן מוחלט והפיכתו למושלם. כל אלו שמקבלים את דברי האל באחרית הימים ומצייתים להם, יהוו מטרה לעבודת השיפוט והניקוי של אלוהים. רק שיפוטו הצודק של אלוהים יכול להושיע את האדם, להפוך אותו למושלם ולהכניסו לממלכה חדשה. כמו כן, המושיע האוהב והרחום ישוע ביצע רק את עבודת המחילה על חטאי האדם. תפקידו לא היה לבצע את עבודת ניקוי האדם ושינויו, שלא לדבר על עבודת החלוקה לסוגים. לכן, רק אם האדם יקבל את עבודת השיפוט והייסור שבדברי האל הכול יכול, ויהלל את שמו של האל הכול יכול, הוא יוכל לזכות בישועתו המלאה של אלוהים. אם נדבק בשמו של ישוע אדוננו אך נדחה את שמו של האל הכול יכול, לא נזכה באמת ובישועה של האל הכול יכול עבור האנושות באחרית הימים.

מתוך 'תשובות לשאלות מהתסריט'

האל הכול יכול הוא יהוה שחוקק את החוקים להכוונת חייהם של בני האדם, והוא ישוע אדוננו שנצלב כדי לגאול את האנושות. עבודת המשפט שעשה האל הכול יכול, עבודת הגאולה שעשה ישוע אדוננו ועבודת החוק שעשה יהוה אלוהים, כולן נעשו בידי אל אחד. אלוהים מושיע את האנושות צעד אחר צעד בהתאם לתוכניתו שלו ולצרכי האנושות.

עכשיו, קבלת השם 'האל הכול יכול' אינה כפיות טובה כלפי ישוע אדוננו או בגידה בו, אלא צעידה בעקבות השה, הליכה בדרכו של אלוהים מתוך אמונה שלמה. אלוהים מאשר זאת, בדיוק כמו שכתוב בספר ההתגלות י"ד 4: "אֵלֶּה הֵם אֲשֶׁר לֹא נִטְמְאוּ בְּנָשִׁים, כִּי בְּתוּלִים הֵם. אֵלֶּה הֵם הַהוֹלְכִים אַחֲרֵי הַשֶּׂה לְכָל אֲשֶׁר יֵלֵךְ" כל מי שנאחז בשמו של ישוע ומסרב לקבל את האל הכול יכול, למעשה יהפוך לבוגד באלוהים, ואלוהים ישמיד אותו. בדיוק כמו שאלוהים בא לעבוד תחת השם 'ישוע', כל התלמידים שקיבלו את עבודתו החדשה של אלוהים והפכו לחסידי ישוע אדוננו לא נטשו את הדרך הנכונה ולא בגדו ביהוה אלוהים. הם פשוט התעדכנו עם דרכו של אלוהים, ורק הם היו נאמנים לאלוהים. הפרושים, שהאמינו שהם נאמנים ליהוה אלוהים, נאחזו בשמו והתכחשו לישוע אדוננו. כתוצאה מכך, לא רק שהם לא זכו בשבחיו של יהוה אלוהים, אלא הם גם הפכו למטרה לקללותיו ועונשו של אלוהים. לכן עלינו ללמוד לקח מכישלונם של הפרושים, לקבל את שמו של האל הכול יכול וללכת בעקבות אלוהים. זו הדרך היחידה לזכות בישועת האלוהים.

מתוך 'תשובות לשאלות מהתסריט'

קודם: שאלה 21: נכתב ממש כך בכתבי הקודש: "ישוע המשיח נותר זהה אתמול, והיום ולעולמים" (עברים י"ג 8). אם כן, שמו של האדון לעולם לא משתנה! אך אתם אומרים שהאדון הגיע שוב באחרית הימים עם שם חדש והוא נקרא האל הכול יכול. כיצד זה ייתכן?

הבא: שאלה 23: האדון ישוע אמר: "אך מי שישתה מהמים שאתן לו לעולם לא יצמא. המים שאתן לו יהיו בו מקור מים נובעים לחיי נצח" (יוחנן ד' 14). רוב בני האדם חושבים שהאדון ישוע כבר העניק לנו את הדרך לחיי נצח, אך אני קראתי את הדברים הבאים של האל הכול יכול: "רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח." מה כל זה אומר? מדוע נאמר שרק המשיח של אחרית הימים יכול לתת לאדם את הדרך לחיי נצח?

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger

תוכן דומה

הגדרות

  • טקסט
  • ערכות נושא

צבעים אחידים

ערכות נושא

גופן

גודל גופן

מרווח בין שורות

מרווח בין שורות

רוחב דף

תוכן

חיפוש

  • חיפוש טקסט
  • חיפוש בספר זה