דבר אלוהים היומי

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי

קטגוריה אחת

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

עזיבת ההורים והתחלת מילויו הרציני של תפקיד האדם בתיאטרון החיים

כשהאדם מגיע לבגרות, הוא מסוגל לעזוב את הוריו ולצאת לדרך לבדו, ובשלב זה הוא מתחיל באמת למלא את תפקידו, משימתו בחיים חדלה להיות מעורפלת ומתבררת בהדרגה. לכאורה הוא שומר עדיין על קשר הדוק עם הוריו, אך כיוון שלמשימתו ולתפקיד שהוא ממלא בחייו אין כול קשר לאמו ולאביו, בפועל קשר הדוק זה מתפרק אט אט כשהאדם נעשה בהדרגה עצמאי. מנקודת מבט ביולוגית, בני האדם עדיין אינם יכולים אלא להיות תלויים בהוריהם בדרכים לא מודעות, אך מבחינה אובייקטיבית, לאחר שגדלו, יש להם חיים נפרדים לחלוטין מהוריהם, והם ימלאו את התפקידים שהם מקבלים על עצמם באופן עצמאי. מלבד לידה וגידול ילדים, אחריותם של ההורים בחיי הילד היא רק לספק לו סביבה רשמית שבה יוכל לגדול, כי לדבר מלבד קביעתו מראש של הבורא אין השפעה על הגורל האנושי. איש אינו יכול לשלוט בסוג העתיד שיהיה לאדם. הוא נקבע זמן רב מראש, וגם הוריו אינם יכולים לשנות את גורלו. ככול שהדבר נוגע לגורל, כול אדם הוא עצמאי ולכול אדם יש גורל משלו. כך שהוריו של איש אינם יכולים להדוף את גורלו בחיים או להפעיל ולו את ההשפעה הקלה ביותר על התפקיד שימלא בחייו. ניתן לומר כי המשפחה שבה נקבע גורלו של האדם להיוולד והסביבה שבה הוא גדל, אינן אלא תנאים מוקדמים למילוי משימתו בחיים. הם אינם קובעים בשום דרך את גורלו של האדם בחיים ולא את סוג הייעוד שבמסגרתו ימלא את משימתו. וכך, הוריו של איש אינם יכולים לסייע לו להגשים את משימתו בחיים, קרובי משפחתו של איש אינם יכולים לעזור לו לקחת על עצמו את תפקידו בחיים. האופן שבו יגשים את משימתו וסוג סביבת החיים שבה יבצע את תפקידו, נקבעים לחלוטין על ידי גורלו בחיים. במילים אחרות, אין תנאים אובייקטיביים אחרים שיכולים להשפיע על משימתו של אדם, אשר נקבעת מראש על ידי הבורא. כול בני האדם מתבגרים בסביבות הגדילה המסויימות שלהם, ואחר כך בהדרגה, צעד אחר צעד, יוצאים לדרכם בחיים, מגשימים את הייעוד שתכנן להם הבורא, כשהם נכנסים באופן טבעי ולא רצוני לים האנושות רחב הידיים ומקבלים על עצמם את תפקידם בחיים, שבו הם מתחילים לממש את תחומי אחריותם כישויות שנבראו למען הדברים שהבורא קבע מראש, למען ריבונותו.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

אלוהים קבע מזמן את הגורל האנושי

I

בכל הנוגע לגורל, כל אחד עומד לבדו. בכל הנוגע לגורל, לכל אחד גורל משלו. הוריו של איש לא יוכלו לגונן עליו מפני גורלו ולא להשפיע ולו במעט על התפקיד שימלא.

דבר מלבד הייעוד המוקדם שקבע הבורא לא ישפיע על גורלו של אדם. איש לא יוכל לשלוט בעתידו של אדם שנקבע הרבה לפני כן – גם להורים אין השפעה.

II

המשפחה שבה אדם נולד היא תנאי מקדים למילוי תפקידו. הסביבה שבה הוא גדל, גם היא בגדר תנאי מקדים. הם בשום אופן לא קובעים את גורלו או את סוג הייעוד שבו הוא ימלא את תפקידו.

III

ולכן הוריו של איש לא יוכלו לסייע לו למלא את תפקידו. וגם קרוביו לא יוכלו לעזור לו. כיצד ימלא אדם את תפקידו ובאיזו סביבה יעשה זאת – זה נקבע בגורלו, ולאיש אין כאן שליטה.

דבר מלבד הייעוד המוקדם שקבע הבורא לא ישפיע על גורלו של אדם. איש לא יכול לשלוט בעתידו של אדם, שנקבע הרבה לפני כן – גם להורים אין השפעה.

IV

לא קיימים תנאים אובייקטיביים שישפיעו על התפקיד, שאותו קובע הבורא לבדו. כל אדם מתבגר בסביבה ייחודית וגדל בדרכו, לגמרי בעצמו.

דבר מלבד הייעוד המוקדם שקבע הבורא לא ישפיע על גורלו של אדם. איש לא יכול לשלוט בעתידו של אדם, שנקבע הרבה לפני כן – גם להורים אין השפעה.

צעד אחר צעד, הם הולכים איש בדרכו. צעד צעד, ממלאים ייעודים שתוכננו להם. צעד צעד, נכנסים לים האנשים העצום. צעד צעד, נוטלים איש את תפקידו בחיים. צעד צעד, כל אחד נושא באחריותו הכל כדי למלא את מה שקבע מראש הבורא. צעד צעד, הם עושים הכל מבלי לבחור, הכל למען ריבונותו של הבורא. אלוהים קבע מזמן את גורל האדם.

דבר מלבד הייעוד המוקדם שקבע הבורא לא ישפיע על גורלו של אדם. איש לא יכול לשלוט בעתידו של אדם, שנקבע הרבה לפני כן – גם להורים אין השפעה.

מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

דבר אלוהים היומי

דבר האל משיג הכל (מובאה ג') דבר האל משיג הכל (מובאה ד') דבר האל משיג הכל (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ה') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ג') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ב') עליכם לשקול את מעשיכם (מובאה ב') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה ב') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה א') העבודה בעידן החוק (מובאה ב') העבודה בעידן החוק (מובאה א') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ט') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ח') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ד') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ז') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ה') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה א') רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (מובאה ב') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ד') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ה') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ו') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ז') דברי האל לתבל כולה: פרק 26 (מובאה א') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ג') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ב') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 27 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה א') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ג') עידן המלכות הוא עידן הדבר (מובאה א') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ד') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ב') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה א') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ג') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ב') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה א') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה א') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ח') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ז') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ב') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ג') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"א) הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ד') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ג') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה ב') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה א') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה א') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ג') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה א') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה א') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ג') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ב') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה ב') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה ב') עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח (מובאה ב') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ו') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ד') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה א') דבר האל משיג הכל (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים (מובאה ב') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה י"ב) הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ז' (מובאה א') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ב) הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה א') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ב') כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ח') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ג') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ו') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ח') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ג) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט"ו) אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"א) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ז') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ה') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ד') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה א') אלוהים עצמו, הייחודי ו' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה י"א) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה י') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ה') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ז') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ז) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ד) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ז') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ד') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה א') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ו') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ג') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ב') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה א')

0תוצאת(תוצאות) חיפוש