דבר אלוהים היומי

recital-daily-words-of-God
דבר אלוהים היומי

קטגוריה אחת

Recital-latest-expression
אמירותיו של האל הכול יכול (הדרך להכיר את אלוהים)
Recital-utterances-of-christ-of-the-last-days
אמירותיו של המשיח של אחרית הימים (קטעים נבחרים)

היכנסו תחת ריבונות הבורא והתמודדו עם המוות ברוגע

ברגע שבו אדם נולד, מתחילה נשמה בודדה אחת את חוויית החיים שלה על פני האדמה, חוויית סמכותו של הבורא, שהבורא סידר לה. אין צורך לומר, כי זוהי הזדמנות מצוינת לאדם, לנשמה, לרכוש ידע על ריבונות הבורא, להגיע להכרה של סמכותו ולחוות אותה באופן אישי. בני אדם חיים את חייהם על פי חוקי הגורל שהבורא קבע להם, ולכול אדם רציונלי ובעל מצפון, השלמה עם ריבונות הבורא והכרת סמכותו במהלך העשורים הספורים שלו על פני האדמה, אינן דבר שקשה להשיגו. לפיכך, צריך להיות קל לכל אדם להכיר, באמצעות חוויות החיים שלו במהלך העשורים האחדים, בכך שכול הגורלות האנושיים נקבעו מראש, ולתפוס או לסכם את משמעות החיים. באותה העת שבה האדם מאמץ את לקחי החיים האלה, הוא מגיע בהדרגה להבנה, מאין באים החיים, לתפיסה על מה שהלב זקוק לו באמת, על מה שיוביל אותו למסלול האמיתי בחיים, על מה שצריכה להיות משימתם ומטרתם של חיים אנושיים, והוא מכיר בהדרגה בכך שאם לא יעבוד את הבורא, אם לא ייווכח בריבונותו, כאשר יעמוד מול המוות – כשהנשמה תהיה עתידה לעמוד פעם נוספת מול הבורא – לבו יתמלא אימה ואי-נוחות ללא גבול. אם אדם התקיים בעולם במשך עשורים ספורים אך לא הגיע לידיעה, מאין באים חיי אדם, לא הכיר עדיין בזהותו של מי שהגורל האנושי מונח בכף ידו, אין פלא שלא יוכל להתמודד עם המוות ברוגע. אדם שרכש את הידע על ריבונות הבורא לאחר שחווה כמה עשורי חיים, הוא אדם עם הערכה נכונה של משמעות החיים וערכם, אדם בעל ידע עמוק על מטרת החיים, חוויה והבנה אמיתית של ריבונות הבורא, ועוד יותר מכך, אדם המסוגל להישמע לסמכות הבורא. אדם כזה מבין את משמעות בריאתה של האנושות על ידי אלוהים, מבין כי על האדם לעבוד את הבורא, שכול דבר שיש לאדם בא מן הבורא וישוב אליו באחד הימים בעתיד הלא רחוק. אדם כזה מבין כי הבורא קובע את סדר לידתו של האדם ויש לו ריבונות על מותו של האדם, וכי הן החיים והן המוות נקבעים מראש על ידי סמכותו של הבורא. לפיכך כאשר הוא תופש את הדברים האלה באמת, הוא מסוגל באופן טבעי להתמודד עם המוות ברוגע, להניח בצד את רכושו עלי אדמות ברוגע, לקבל ולהיכנע בשמחה לכול העתיד לבוא ולקדם בברכה את נקודת המפנה האחרונה בחיים, שסדרה נקבע על ידי הבורא, במקום לפחד ממנה באופן עיוור ולהיאבק נגדה. אם האדם רואה בחיים הזדמנות לחוות את ריבונותו של הבורא ולהגיע להכרת סמכותו, אם הוא רואה בחייו הזדמנות נדירה לבצע את תפקידו כיצור אנושי שנברא ולמלא את משימתו, תהיה לו בהכרח ההשקפה הנכונה על החיים, הוא יחיה חיים מבורכים המונחים על ידי הבורא, יתהלך באורו של הבורא, יכיר את ריבונות הבורא, ייווכח בריבונותו, יישא עדות למעשי הנסים שלו ולסמכותו. אין צורך לומר, כי אדם כזה יהיה בהכרח אהוב על הבורא ומקובל עליו, ורק אדם כזה יכול להחזיק בעמדה רגועה ביחס למוות, יכול לקדם בברכה ובשמחה את נקודת המפנה האחרונה בחיים. איוב החזיק בבירור בעמדה כזו כלפי המוות. הוא היה בעמדה שאפשרה לו לקבל בשמחה את נקודת המפנה האחרונה בחיים, ולאחר שהביא את מסע חייו לסיום חלק, השלים את משימתו בחיים, הוא שב לעמוד לצד הבורא.

קטע מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

דבר אלוהים היומי

דבר האל משיג הכל (מובאה ג') דבר האל משיג הכל (מובאה ד') דבר האל משיג הכל (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ה') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ג') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ב') עליכם לשקול את מעשיכם (מובאה ב') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה ב') עליכם לדעת שהאל המעשי הוא אלוהים עצמו (מובאה א') העבודה בעידן החוק (מובאה ב') העבודה בעידן החוק (מובאה א') חזון עבודתו של אלוהים (3) (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ט') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ח') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ד') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ז') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ה') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה א') רק מי שמכיר את עבודתו הנוכחית של אלוהים יכול לשרת את אלוהים (מובאה ב') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ד') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ה') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ו') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ז') דברי האל לתבל כולה: פרק 26 (מובאה א') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ג') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה ב') הכרת שלושת השלבים של עבודת האל היא הנתיב להכרת האל (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 29 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 27 (מובאה א') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה ב') דברי האל לתבל כולה: פרק 10 (מובאה א') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ג') עידן המלכות הוא עידן הדבר (מובאה א') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ג') לגבי כתבי הקודש (1) (מובאה ד') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה ב') הכינו מספיק מעשים טובים למען ייעודכם (מובאה א') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ג') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה ב') עבודת הפצת הבשורה היא גם עבודת ישועת האדם (מובאה א') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה א') הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה א') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ח') עבודת האל ועבודת האדם (מובאה ז') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ב') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ג') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"א) הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ד') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה ג') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה ב') הופעתו של אלוהים הביאה לעידן חדש (מובאה א') המושיע כבר חזר על "ענן לבן" (מובאה א') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ג') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה ב') אלוהים שולט בגורל האנושות כולה (מובאה א') רעש שבעת הרעמים – הנבואה שבשורת המלכות תתפשט בכל קצוות תבל (מובאה א') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ג') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה ב') האם עבודתו של אלוהים פשוטה כפי שהאדם חושב? (מובאה ב') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה ב') עליכם לחפש דרך להגיע להרמוניה עם המשיח (מובאה ב') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה ג') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ו') אלוהים הוא מקור חיי האדם (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה ד') רק המשיח של אחרית הימים יכול להראות לאדם את דרך חיי הנצח (מובאה א') דבר האל משיג הכל (מובאה ב') רק מי שמכיר את אלוהים יכול לשאת עדות על אלוהים (מובאה ב') האנושות המושחתת זקוקה יותר לישועת האל בהתגלמותו כבשר ודם (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה י"ב) הסיפור האמיתי בנוגע לעבודה בעידן הגאולה (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ז' (מובאה א') האדם יכול לזכות בישועה רק תחת ניהולו של אלוהים (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ב) הידעתם? אלוהים עשה מעשה אדיר בקרב בני האדם (מובאה א') המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת (מובאה ב') כשתראו את גופו הרוחני של ישוע, אלוהים יברא מחדש את השמיים והארץ (מובאה א') מהות הבשר שאלוהים מתגלם בו (מובאה א') אלוהים והאדם יבואו יחד למנוחה (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ח') מהותו של המשיח היא ציות לרצון האב שבשמיים (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ג') רק מי שחווה את עבודתו של אלוהים מאמין באלוהים באמת (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ו') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ח') עבודת האל ונוהגו של האדם (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה י') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ג) אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה ב') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה ג') אלוהים עצמו, הייחודי ט' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט"ו) אלוהים עצמו, הייחודי ה' (מובאה א') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"א) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה ז') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ה') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ד') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי ג' (מובאה א') אלוהים עצמו, הייחודי ו' (מובאה ה') אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ח') אלוהים עצמו, הייחודי י' (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה י"א) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב' (מובאה ד') אלוהים עצמו, הייחודי ב' (מובאה י') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ה') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ז') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י"ז) אלוהים עצמו, הייחודי א' (מובאה י"ד) עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ט') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה י') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ג' (מובאה ג') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה ז') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ד') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ב') עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו א' (מובאה א') כיצד להכיר את טבעו של אלוהים ואת תוצאת עבודתו (מובאה ו') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ג') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה ב') הכרת אלוהים היא הדרך ליראת אלוהים ולהסתלקות מרע (מובאה א')

0תוצאת(תוצאות) חיפוש