קטעים נבחרים מתוך ארבע האמירות של דבר האל על 'תעלומת ההתגלמות' חלק 2

10. בתקופה שבה ישוע עבד ביהודה, הוא עשה זאת בגלוי, אך כעת אני עובד ומדבר בקרבכם בחשאי. חסרי האמונה לא מודעים לכך כלל. עבודתי בקרבכם מבודדת מאחרים. הדברים האלה, הייסורים והשיפוטים האלה, ידועים רק לכולכם ולא לאף אדם אחר. כל העבודה הזו מתבצעת בקרבכם ופתוחה רק לכם. איש מחסרי האמונה ההם לא יודע זאת, מפני שהעת טרם הגיעה. בני האדם האלה קרובים להשלמתם לאחר שהם עברו ייסורים, אך מי שבחוץ לא יודע על כך דבר. העבודה הזו נסתרת מכדי שהוא ידע! התגלמותו של אלוהים כבשר ודם היא סוד השמור מפני בני האדם ההם, אך אלה שמשתייכים לזרם הזה יכולים לראותה כדבר גלוי. על אף שהכל גלוי באלוהים, ושהכל חשוף והכל משוחרר בו, הדבר נכון רק לגבי אלה שמאמינים בו. שום מידע לא נמסר לאותם חסרי אמונה. העבודה שמתבצעת כאן עתה מבודדת בקפידה כדי למנוע מהם את הידיעה. אם הם ידעו, כל מה שצפוי הוא גינוי ורדיפה. הם לא יאמינו. העבודה באומה של התנין הגדול האדום כאש, המקום הנחשל מכולם, היא לא משימה קלה. אילו העבודה הזו הייתה מתפרסמת, לא ניתן היה להמשיך בה. שלב העבודה הזה פשוט לא יכול להתקדם במקום הזה. כיצד ייתכן שבני האדם האלה היו סובלים זאת אילו עבודה כזו הייתה מתבצעת בגלוי? הדבר היה יוצר סיכון גדול עוד יותר, הלא כן? אילו העבודה הזו לא הייתה נסתרת, אלא נמשכה כמו בתקופתו של ישוע, כאשר הוא ריפא חולים וגירש שדים באופן מדהים, האם השטנים לא היו "תופסים" אותה לפני זמן רב? האם הם היו יכולים לסבול את קיומו של אלוהים? אילו הייתי נכנס כעת להיכלים כדי להטיף ולהרצות לבני האדם, היו קורעים אותי לגזרים לפני זמן רב, הלא כן? ואם כך, כיצד יכולה הייתה העבודה שלי להמשיך להתבצע? העובדה שאותות ומופתים לא מתבטאים בגלוי נועדה למען ההסתרה. לכן, אסור שחסרי האמונה יראו את עבודתי, ידעו עליה או יגלו אותה. אילו שלב העבודה הזה היה נעשה באופן דומה לשלב של ישוע בעידן החסד, הוא לא יכול היה להיות כה יציב. על כן, הסתרת העבודה באופן הזה מועילה לכם ולעבודה כולה. כשעבודתו של אלוהים על פני האדמה תגיע לקצה, כלומר כשהעבודה החשאית תסתיים, שלב העבודה הזה ייפתח לרווחה. כולם ידעו שיש בסין קבוצה של מתגברים; כולם יידעו שאלוהים התגלם כבשר ודם בסין ושעבודתו הגיעה לסופה. רק אז יתברר לאדם: מדוע טרם נראתה בסין הידרדרות או התמוטטות? מתברר שאלוהים מבצע את עבודתו בסין באופן אישי ושהוא הביא קבוצה של בני אדם לידי שלמות והפך אותה לקבוצה של מתגברים.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (2)' ב'הדבר מופיע בבשר'

11. אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מציג את עצמו רק בפני כמה חסידים כשהוא מבצע את עבודתו באופן אישי, ולא בפני כל הברואים. הוא התגלם כבשר ודם רק כדי להשלים שלב עבודה, ולא כדי להראות את צלמו לאדם. אולם עליו לבצע את עבודתו בעצמו, ולפיכך עליו לעשות אותה כבשר ודם. כשהעבודה הזו תסתיים, הוא יעזוב את פני האדמה. הוא לא יכול להישאר בקרב האנושות לאורך זמן מפחד שהוא יעמוד בדרכה של העבודה שעתידה לבוא. הדבר שהוא מציג בפני ההמון הוא רק טבעו הצודק וכל מעשיו, ולא צלם גופו כאשר הוא התגלם פעמיים כבשר ודם, משום שאלוהים יכול להראות את צלמו רק דרך טבעו ולא להחליף אותה בצלם התגלמותו כבשר ודם. צלם הבשר והדם שלו מוצג רק למספר מוגבל של בני אדם, רק לחסידיו כשהוא עובד כבשר ודם. זו הסיבה לכך שהעבודה המתבצעת כעת נעשית בחשאי. הדבר דומה לכך שישוע הראה עצמו רק ליהודים כשהוא עשה את עבודתו, ומעולם לא נראה לאומות אחרות. לפיכך כשהוא השלים את עבודתו, הוא עזב את האדם במהירות ולא התעכב. בתקופה שלאחר מכן, הוא לא הציג את צלמו לאדם, אלא שרוח הקודש ביצעה את העבודה ישירות. לאחר שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מסתיימת לגמרי, הוא עוזב את עולמם של בני התמותה ולעולם לא עושה עבודה דומה לזו שהוא עשה בתקופה שבה הוא היה בשר ודם. רוח הקודש עושה ישירות את כל העבודה שבאה לאחר מכן. במהלך התקופה הזו, האדם לא יוכל לראות את צלמו של אלוהים כבשר ודם. הוא לא מראה את עצמו לאדם כלל, והוא נותר נסתר תמיד. זמנה של עבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם מוגבל ויש לבצע אותה בעידן, תקופה ואומה מסוימים, ובקרב בני אדם מסוימים. עבודה כזו מייצגת רק את העבודה במהלך התקופה שבה אלוהים מתגלם כבשר ודם, והיא מיוחדת לעידן הזה ומייצגת את עבודתה של רוח האל בעידן מסוים אחד, ולא את כלל עבודתה. לפיכך, צלמו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם לא יראה לעיני כל העמים. הדבר המוצג בפני ההמון הוא צדקתו של אלוהים וכל טבעו, ולא צלמו כפי שהוא התגלם פעמיים כבשר ודם. לא צלם אחד נראה לעיני האדם ולא שני הצלמים במשולב. לפיכך, חיוני שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יעזוב את פני האדמה עם השלמת העבודה שעליו לעשות, מפני שהוא בא רק כדי לעשות את העבודה שעליו לעשות ולא להראות את צלמו לבני האדם. על אף שאלוהים, שהתגלם פעמיים כבשר ודם, כבר הגשים את חשיבותה של ההתגלמות, הוא בכל זאת לא יגלה עצמו לעם כלשהו שלא ראה אותו מעולם בעבר.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (2)' ב'הדבר מופיע בבשר'

12. עליכם לדעת שעבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם נועדה לפתוח עידן. העבודה הזו מוגבלת לכמה שנים והוא לא יכול להשלים את כל עבודתה של רוח האל. הדבר זהה לאופן שבו צלמו של ישוע כאדם יהודי יכול לייצג רק את צלם האל כאשר הוא עבד ביהודה, ושהוא יכול לעשות את עבודת הצליבה בלבד. בתקופה שבה ישוע התגלם כבשר ודם, הוא לא יכול היה לעשות את העבודה של סיום העידן או של השמדת האנושות. לפיכך, לאחר שהוא נצלב והשלים את עבודתו, הוא עלה למרומים והסתתר לנצח מפני האדם. מאז ואילך, המאמינים הנאמנים באומות הגויים יכולים היו לראות רק את תמונתו, שאותה הם תלו על הקירות, ולא את ביטויו של האדון ישוע. התמונה הזו היא רק תמונה שהאדם צייר, ולא הצלם שאלוהים עצמו הראה לאדם. אלוהים לא יראה את עצמו בגלוי לעיני ההמון בצלם מהזמן שבו הוא התגלם פעמיים כבשר ודם. העבודה שהוא עושה בקרב האנושות נועדה לאפשר לבני האדם להבין את טבעו. כל זה מושג על ידי כך שהוא מראה לאדם עבודת העידנים השונים, וכן את הטבע שהוא גילה ברבים והעבודה שהוא עשה, ולא דרך ביטויו של ישוע. כלומר האדם לא מתוודע אל צלמו של אלוהים דרך הצלם הבשר והדם, אלא דרך העבודה שעושה אלוהים בהתגלמותו, בעל הצלם וצורה. ובאמצעות עבודתו (עבודתה), דמותו נראית וטבעו נודע. זו משמעות העבודה שברצונו לעשות כבשר ודם.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (2)' ב'הדבר מופיע בבשר'

13. לאחר שהעבודה מהזמן שבו אלוהים התגלם פעמיים כבשר ודם תגיע לסופה, הוא יתחיל להראות את טבעו הצודק בכל רחבי אומות הגויים ולאפשר להמון לראות את צלמו. הוא רוצה לבטא את טבעו ולהבהיר בכך את סופם של הסוגים השונים של בני האדם. כך הוא רוצה להביא את העידן הישן לקצו באופן מלא. עבודתו כבשר ודם לא נרחבת מאוד (כפי שישוע עבד רק ביהודה, והיום אני עובד רק בקרבכם), מפני שלעבודתו כבשר ודם יש גבולות וסייגים. הוא רק מבצע פרק זמן קצר של עבודה בצלם של בשר ודם רגילים, במקום לעשות את עבודת הנצח או את עבודת ההופעה בפני כל עמי הגויים באמצעות התגלמותו כבשר ודם. העבודה הזו כבשר ודם מוכרחה להיות מוגבלת בהיקפה (כגון עבודה ביהודה בלבד או בקרבכם בלבד), ואחר כך להתרחב באמצעות העבודה המתבצעת בגבולות אלה. כמובן, רוח האל מבצעת את עבודת ההרחבה הזו ישירות, וזו לא עבודתה של התגלמותו כבשר ודם. זאת מכיוון שיש גבולות לעבודה כבשר ודם והיא לא מתרחבת לכל קצווי תבל. היא לא יכולה להשיג זאת. באמצעות העבודה כבשר ודם, רוח האל מבצעת את העבודה הבאה. על כן, העבודה שנעשית כבשר ודם היא עבודת התחלה שמתבצעת בתוך גבולות מסוימים. לאחר מכן, רוח האל ממשיכה בעבודה הזו ומרחיבה אותה.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (2)' ב'הדבר מופיע בבשר'

14. אלוהים יורד אל פני האדמה רק כדי לעשות את העבודה של הנחיית העידן, לפתוח עידן חדש ולהביא את העידן הישן לקצו. הוא לא בא כדי להביא לידי ביטוי חיים של אדם על פני האדמה, לחוות בעצמו את השמחה והעצב של חיים כאדם, להפוך אדם מסוים למושלם במו ידיו או להשגיח על צמיחה של מישהו באופן אישי. זו לא עבודתו. עבודתו היא רק לפתוח את העידן החדש ולהביא את העידן הישן לקצו. כלומר הוא יפתח עידן, יביא את העידן האחר לקצו ויביס את השטן על ידי ביצוע העבודה באופן אישי. בכל פעם שהוא מבצע עבודה באופן אישי, הוא כאילו מציב את כף רגלו בשדה הקרב. כבשר ודם, תחילה הוא מביס את העולם וגובר על השטן. הוא זוכה בכל הכבוד ומסיר את הלוט מעל העבודה של כל אלפיים השנים. לצד זאת, הוא מעניק לאדם על פני האדמה את הנציב הנכון לצעוד בו, וחיים של שמחה ושלווה. אולם אלוהים לא יכול לחיות עם האדם על פני האדמה במשך זמן רב, מפני שאלוהים הוא אלוהים, ואחרי הכל, הוא שונה מהאדם. הוא לא יכול לחיות חיים שלמים של אדם רגיל, כלומר הוא לא יכול לשכון על פני האדמה כאדם שאין בו שום דבר יוצא מגדר הרגיל, מכיוון שיש לו חלק מזערי בלבד מהאנושיות הרגילה של בני האדם הרגילים על מנת לקיים את חייו כאדם. במילים אחרות, איך ייתכן שאלוהים יקים משפחה ויגדל ילדים על פני האדמה? האם זו לא תהיה חרפה? יש לו אנושיות רגילה רק למטרה של ביצוע עבודה באופן רגיל, ולא כדי לאפשר לו להקים משפחה בדומה לאדם רגיל. די בהיגיון הרגיל והמחשבה הרגילה שלו, ובמזון והלבוש הרגילים של בשרו ודמו כדי להוכיח שיש לו אנושיות רגילה. אין הכרח שיקים משפחה כדי להוכיח שהוא מצויד באנושיות רגילה. אין בכך כל צורך! אלוהים יורד אל פני האדמה, כלומר הדבר נהיה לבשר. הוא פשוט מאפשר לאדם להבין את דברו ולראות את דברו, כלומר מאפשר לו לראות את העבודה שמבצעים הבשר ודם. כוונתו היא לא שבני אדם יתייחסו להתגלמותו כבשר ודם בדרך מסוימת, אלא רק שהאדם יהיה צייתן עד הסוף, כלומר יישמע לכל הדברים שיוצאים מפיו ולכל העבודה שהוא עושה. הוא רק עובד כבשר ודם ולא מבקש מהאדם בכוונה תחילה להלל את גדולתה וקדושתה של התגלמותו כבשר ודם. הוא רק מראה לאדם את חוכמת עבודתו ואת כל הסמכות שבידיו. לפיכך, על אף שיש לו אנושיות יוצאת דופן, הוא לא מכריז הכרזות, אלא מתמקד רק בעבודה שעליו לעשות. עליכם לדעת מדוע אלוהים התגלם כבשר ודם אך לא מתרברב באנושיותו הרגילה ולא מעיד עליה, אלא רק מבצע את העבודה שהוא רוצה לעשות. זו הסיבה לכך שאתם רואים רק את ההוויה האלוהית של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם – פשוט מפני שהוא לעולם לא מכריז על הווייתו האנושית כדי שהאדם יחקה אותה. רק כשהאדם מנחה את האדם הוא מדבר על הווייתו האנושית, כדי שהוא יוכל להשיג מנהיגות על אחרים על ידי יצירת רושם ועל ידי שכנועם. לעומת זאת, אלוהים כובש את האדם דרך עבודתו בלבד (כלומר עבודה שהאדם לא מסוגל להשיג). הוא לא מרשים את האדם ולא גורם לכל האנושות להעריץ אותו, אלא רק מחדיר באדם הרגשת יראה כלפיו או גורם לאדם להיות מודע לכך שלא ניתן להבין אותו. אין לאלוהים צורך להרשים את האדם. כל מה שהוא זקוק לו הוא שתיראו אותו לאחר שהייתם עדים לטבעו.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (2)' ב'הדבר מופיע בבשר'

15. עבודתו של אלוהים בהתגלמותו לא דומה לעבודתם של בני אדם שרוח הקודש משתמשת בהם. כשאלוהים עושה את עבודתו על פני האדמה, הוא עוסק רק במימוש כהונתו. באשר לכל יתר העניינים שלא קשורים לכהונתו, הוא לא לוקח בהם חלק מעשי, אף עד כדי כך שהוא מעלים מהם עין. הוא רק מבצע את העבודה שעליו לעשות, ופחות מכל מטרידה אותו העבודה שעל האדם לעשות. העבודה שהוא עושה היא רק העבודה שקשורה לעידן שבו הוא נמצא ולכהונה שעליו לממש, כאילו כל יתר העניינים לא באחריותו. הוא לא מצטייד בידע בסיסי נוסף על החיים כאדם ולא לומד כישורים חברתיים נוספים או כל דבר אחר שהאדם מבין. הוא לא מפגין שום עניין בכל הדברים שעל האדם להיות מצויד בהם, והוא רק עושה את העבודה שהיא חובתו. על כן, בעיני האדם, אלוהים בהתגלמותו פגום בדברים רבים מדי, אפילו עד כדי כך שהוא מעלים עין מדברים רבים שצריכים להיות לאדם, ושאין לו הבנה בעניינים כאלה. נדמה שאין חשיבות בעיניו לעניינים כגון ידע כללי על החיים, וכן עקרונות התנהגות וקשר עם אחרים. בכל זאת, לא ניתן לחוש מצד אלוהים בהתגלמותו אפילו בשמץ של התנהגות חריגה. כלומר אנושיותו רק מקיימת את חייו כאדם רגיל עם חשיבה רגילה במוחו, ומעניקה לו את היכולת להבחין בין טוב לרע. אולם הוא לא מצויד בכל דבר אחר, מכל הדברים שנועדו לאדם (לברואים) בלבד. אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להגשים את כהונתו. עבודתו מכוונת לעידן שלם ולא לאדם או למקום ספציפי. עבודתו מכוונת לתבל כולה. זה כיוון עבודתו וזה העיקרון שעל פיו הוא עובד. איש לא יכול לשנות זאת, והאדם לא יכול לקחת כל חלק בכך.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'

16. אלוהים יורד אל פני האדמה רק כדי להשלים את עבודתו, ולכן עבודתו על פני האדמה היא קצרת מועד. הוא ירד אל פני האדמה לא מתוך כוונה שרוח האל תטפח את התגלמותו כבשר ודם למנהיג של הכנסייה היוצא מגדר הרגיל. כשאלוהים ירד אל פני האדמה, זה הדבר שהופך לבשר. אולם האדם לא יודע על עבודתו וכופה עליו כוונה כזו. אך על כולכם להבין שאלוהים הוא הדבר שנהיה בשר, ולא בשר ודם שרוח האל מטפחת כדי שימלא את מקומו של אלוהים באופן זמני. אלוהים עצמו לא מטופח, אלא שהוא הדבר שנהיה בשר, והיום הוא מבצע את עבודתו באופן רשמי בקרב כולכם.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'

17. אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כדי להנחות את העידן ולהתחיל עבודה חדשה. עליכם להבין זאת. הדבר שונה מאוד מתפקודו של האדם, ואסור להזכיר את השניים בנשימה אחת. האדם זקוק לתקופה ארוכה של טיפוח והבאה לידי שלמות לפני שהוא יכול לשמש לביצוע עבודה, ויש צורך באנושיות גדולה במיוחד. לא זו בלבד שעל האדם להיות מסוגל לקיים את ההיגיון האנושי הרגיל שלו, אלא עליו גם להבין עוד רבים מהעקרונות וכללי ההתנהגות כלפי אחרים, ויתרה מכך, עליו ללמוד עוד על החוכמה והמוסר של האדם. זה מה שהאדם צריך להצטייד בו. אולם לא כך הדבר במקרה של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם, מכיוון שעבודתו לא מייצגת את האדם והיא לא עבודתו של האדם, אלא שהיא ביטוי ישיר של הווייתו ויישום ישיר של העבודה שעליו לעשות. (כמובן, עבודתו מתבצעת כאשר עליה להיעשות ולא באופן אקראי כשמתחשק לו. עבודתו מתחילה כשמגיעה העת לממש את כהונתו.) הוא לא לוקח חלק בחיי האדם או בעבודתו, כלומר אנושיותו לא מצוידת באף אחד מאלה (אך הדבר לא משפיע על עבודתו). הוא מממש את כהונתו רק כשמגיעה העת לעשות זאת. בלי קשר למעמדו, הוא פשוט ממשיך הלאה בעבודה שעליו לעשות. עבודתו לא מושפעת ממה שהאדם יודע עליו ומהדעות של האדם לגביו. הדבר דומה לאופן שבו ישוע ביצע את עבודתו. איש לא ידע מיהו, אך הוא פשוט המשיך הלאה בעבודתו. שום דבר מזה לא השפיע עליו בביצוע העבודה שהיה עליו לעשות. לכן הוא לא התוודה בתחילה על זהותו ולא הכריז עליה, אלא רק גרם לבני אדם להפוך לחסידיו. זו לא הייתה כמובן רק אנושיותו של אלוהים. הייתה זו הדרך שבה אלוהים עבד כבשר ודם. הוא יכול היה לעבוד רק כך, מפני שהאדם לא יכול היה לזהותו בעין בלתי מזויינת. וגם אילו האדם זיהה אותו, האדם לא יכול היה לעזור לו בעבודתו. זאת ועוד, אלוהים לא התגלם כבשר ודם כדי שהאדם יתוודע אל התגלמותו כבשר ודם, אלא כדי לבצע עבודה ולממש את כהונתו. מהסיבה הזו, הוא לא ייחס חשיבות לכך שזהותו תהיה ידועה. כאשר הוא השלים את כל העבודה שהיה עליו לעשות, האדם הבין באופן טבעי את כל זהותו ומעמדו. אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם פשוט שומר על שתיקה ולעולם לא מכריז הכרזות. הוא לא שם לב לאדם ולהתקדמותו של האדם בהפיכתו לחסיד אל – הוא רק ממשיך הלאה במימוש כהונתו ובביצוע העבודה שעליו לעשות. אף אחד לא יכול לעמוד בדרכה של עבודתו. כשמגיעה העת לסיום עבודתו, חיוני שהיא תסתיים ותיחתם. איש לא יכול להכתיב אחרת. רק לאחר שהוא יעזוב את האדם עם השלמת עבודתו, האדם יבין את העבודה שהוא עושה, אף שעדיין לא בבהירות מוחלטת. ויידרש לאדם זמן רב כדי להבין באופן מלא את כוונתו כשביצע את עבודתו לראשונה. במילים אחרות, העבודה בעידן שבו אלוהים מתגלם כבשר ודם נחלקת לשני חלקים. החלק האחד הוא העבודה והדברים של אלוהים עצמו בהתגלמותו. לאחר שכהונתו כבשר ודם תתממש במלואה, בני האדם שרוח הקודש משתמשת בהם יבצעו את החלק האחר של העבודה. אז יגיע זמנו של האדם למלא את תפקידו, משום שאלוהים כבר פילס את הדרך, וכעת על האדם ללכת בה בעצמו. כלומר אלוהים מתגלם כבשר ודם כדי לבצע חלק אחד בעבודתו, והיא נמשכת ברצף על ידי רוח הקודש וכן בני האדם שרוח הקודש משתמשת בהם. לכן, על האדם להכיר את העבודה הראשונית שאלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יבצע בשלב העבודה הזה. על האדם להבין בדיוק את משמעותה של התגלמותו של אלוהים כבשר ודם ואת העבודה שעליו לעשות, ולא לבקש מאלוהים את מה שמתבקש מהאדם. זו טעותו של האדם וכן תפיסתו, ויתרה מכך, זו מרדנותו.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'

18. אלוהים מתגלם כבשר ודם לא מתוך כוונה לאפשר לאדם להכיר את בשרו ודמו או לאפשר לאדם להבחין בהבדלים בין גופו של אלוהים בהתגלמותו לבין גופו של האדם. אלוהים לא מתגלם כבשר ודם כדי לאמן את יכולת ההבחנה של האדם, ולא כל שכן מתוך כוונה שהאדם יעבוד את בשרו ודמו של אלוהים בהתגלמותו, דבר שממנו אלוהים יזכה לכבוד רב. אף אחד מאלה הוא לא רצונו המקורי של אלוהים כשהוא מתגלם כבשר ודם. ואלוהים לא מתגלם כבשר ודם כדי לגנות את האדם, לחשוף אותו בכוונה תחילה או להקשות עליו. אף אחד מאלה הוא לא רצונו המקורי של אלוהים. בכל פעם שאלוהים מתגלם כבשר ודם, זו עבודה בלתי נמנעת. הוא עושה זאת למען עבודתו הרחבה יותר וניהולו הרחב יותר ולא מהסיבות שהאדם מעלה בדעתו. אלוהים יורד אל פני האדמה רק בהתאם למה שעבודתו דורשת ותמיד בהתאם לצורך. הוא לא יורד אל פני האדמה מתוך כוונה לנדוד, אלא כדי לבצע את העבודה שעליו לעשות. איזו סיבה אחרת יש לו לקחת על עצמו עול כבד שכזה וליטול סיכונים כה גדולים כדי לבצע את העבודה הזו? אלוהים מתגלם כבשר ודם רק כשעליו לעשות זאת, ותמיד עם משמעות ייחודית. אילו הדבר היה רק כדי לאפשר לאדם להביט באלוהים ולפקוח את עיניו, אין צל של ספק שהוא לעולם לא היה בא אל קרב בני האדם באופן כה קל דעת. הוא יורד אל פני האדמה למען ניהולו ועבודתו הרחבה יותר וכדי לזכות בבני אדם נוספים. הוא בא כדי לייצג את העידן ולהביס את השטן, והוא בא להביס את השטן כבשר ודם. יתרה מזאת, הוא בא כדי להוביל את האנושות כולה בחייה. כל הדברים האלה נוגעים לניהולו ומהווים עבודה שנוגעת לתבל כולה. אילו אלוהים היה מתגלם כבשר ודם רק כדי לאפשר לאדם להכיר את בשרו ולפקוח את עיני האדם, מדוע שהוא לא ייסע לכל האומות? האין זה עניין קל שבקלים? אולם הוא לא עשה זאת, אלא בחר במקום מתאים להתיישב בו ולהתחיל בו את העבודה שעליו לעשות. רק לגוף הבשר והדם הזה לבדו יש חשיבות רבה. הוא מייצג עידן שלם וכן מבצע את העבודה של עידן שלם. הוא גם מביא את העידן הקודם לקצו וגם פותח את העידן החדש. כל זה הוא העניין החשוב שנוגע לניהולו של אלוהים וחשיבותו של שלב עבודה שמבצע אלוהים שירד אל פני האדמה.

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'

19. אלוהים עצמו מתחיל את העבודה של כל עידן, אך עליכם לדעת שתהיה עבודתו של אלוהים אשר תהיה, הוא לא בא כדי להקים תנועה, לקיים ועידות מיוחדות או לייסד עבורכם ארגון מסוג כלשהו. הוא בא רק כדי לבצע את העבודה שעליו לעשות. שום אדם לא מגביל את עבודתו. הוא עושה את העבודה שלו כאוות נפשו. בלי קשר למה שהאדם חושב או יודע, אלוהים מתמקד רק בביצוע עבודתו. מאז בריאת העולם, היו כבר שלושה שלבי עבודה. מיהוה ועד ישוע, ומעידן החוק עד לעידן החסד, אלוהים מעולם לא כינס לאדם ועידה מיוחדת ומעולם לא אסף את כל האנושות יחד כדי לכנס ועידת עבודה עולמית מיוחדת במטרה להרחיב את עבודתו. הוא רק מבצע את העבודה ההתחלתית של עידן שלם כשהזמן והמקום נכונים, וכך הוא פותח את העידן כדי להנחות את האנושות בחייה. ועידות מיוחדות הן אספות של האדם. כינוס של בני אדם יחד כדי לחגוג את החגים הוא עבודתו של האדם. אלוהים לא חוגג את החגים, ויתרה מכך, הוא מתעב אותם. הוא לא מכנס ועידות מיוחדות, ויתרה מכך, הוא מתעב אותן. כעת, עליכם להבין בדיוק מהי עבודתו של אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם!

מתוך 'תעלומת ההתגלמות (3)' ב'הדבר מופיע בבשר'

דברי אלוהים הם הבסיס לאמונתו של האדם. האם חשתם משבר אמונה, או שאתם צריכים להקשיב לקולו של אלוהים ולפתח אמונה אמיתית בו? האתר שלנו מציג את הדברים שרוח הקודש אומרת לכל הכנסיות, ואלה יסייעו לכם. אתם מוזמנים לשוחח עימנו בצ'ט ולהחליף רעיונות.
צרו קשר ב-WhatsApp
צרו קשר ב-Messenger