[02]רק עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים יכולה לאפשר לבני האדם להתנער מאופיים החוטא, להיטהר ולזכות בישועה מלאה

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי