[01]למה בדיוק הכוונה כשאומרים להיוושע? ולמה הכוונה כשאומרים לזכות בישועה מלאה?

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי

האם אתם רוצים לדעת כיצד עלינו להאמין באלוהים כדי לזכות בחיי נצח?