[02]רק עבודת השיפוט של אלוהים באחרית הימים יכולה לאפשר לבני האדם להתנער מאופיים החוטא, להיטהר ולזכות בישועה מלאה

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי

האם אתם רוצים לדעת כיצד עלינו להאמין באלוהים כדי לזכות בחיי נצח?