[01]למה בדיוק הכוונה כשאומרים להיוושע? ולמה הכוונה כשאומרים לזכות בישועה מלאה?

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי