[03]באיזה אופן על האדם לנהוג כדי שיהיה מסוגל להתנער מאופיו החוטא, להיטהר, לזכות בישועה מלאה ולהיכנס למלכות שמיים?

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי