[03]באיזה אופן על האדם לנהוג כדי שיהיה מסוגל להתנער מאופיו החוטא, להיטהר, לזכות בישועה מלאה ולהיכנס למלכות שמיים?

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי

האם אתם רוצים לדעת כיצד עלינו להאמין באלוהים כדי לזכות בחיי נצח?