[04]הבטחתו וברכותיו של אלוהים מיועדות לאלה שמיטהרים ושזוכים בישועה מלאה

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי