[04]הבטחתו וברכותיו של אלוהים מיועדות לאלה שמיטהרים ושזוכים בישועה מלאה

אחורנית עוד נושאים מיוחדים באתר הרשמי

האם אתם רוצים לדעת כיצד עלינו להאמין באלוהים כדי לזכות בחיי נצח?