אנו מזמינים את כל מבקשי האמת לפנות אלינו

המגילה שפתח השה

  • 1
  • 2
  • 3

הקדמה

חלק א'

אמירותיו של אלוהים אל התבל כולה

(קטעים נבחרים)

  • 1
  • 2
  • 3