א

כיצד אלוהים מופיע ועובד?
כיצד עלינו להיוותר ערניים כדי לקדם בברכה את בואו?

01 כיצד באמת יופיע אלוהים ויעבוד לאחר שובו?

פסוקים רלוונטיים מכתבי הקודש

דברי אלוהים רלבנטיים

סרטים רלוונטיים

קטע מתוך הסרט 'איזה קול יפה' – המשפט של אלוהים באחרית הימים הוא ישועה לאדם

קטע מתוך הסרט 'איזה קול יפה' – המשפט של אלוהים באחרית הימים הוא ישועה לאדם

להסיר את הכישוף | כשאלוהים ישוב, כיצד הוא יופיע בפני האנושות?

When the Lord Returns, How Will He Appear to Mankind?

How Will the Lord Appear to Man When He Comes Again?

How Will the Lord Appear to Man When He Comes Again?

סרט חדש 'שיר ניצחון' קטע (1) – איך אלוהים יופיע ויבצע את עבודתו עם שובו?

סרט חדש 'שיר ניצחון' קטע (1) – איך אלוהים יופיע ויבצע את עבודתו עם שובו?

שיר קודש 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו'

שיר קודש 'אלוהים הופיע במזרח העולם בתהילתו'

The Significance of the Appearance of God

The Significance of the Appearance of God

02 כיצד עלינו להישאר ערניים ולהמתין כדי שנוכל לקדם בברכה
של אלוהים הופעתו?

פסוקים רלוונטיים מכתבי הקודש

דברי אלוהים רלבנטיים

לעיון נוסף>

סרטים רלוונטיים

קטע מתוך הסרט 'המתנה' – כיצד עלינו לפקוח עין ולהמתין לביאתו השנייה של האל?

קטע מתוך הסרט 'המתנה' – כיצד עלינו לפקוח עין ולהמתין לביאתו השנייה של האל?

How Can We Welcome the Lord's Return?

How Can We Welcome the Lord's Return?

Those Who Accept the New Work Are Blessed

Those Who Accept the New Work Are Blessed

How to Search for God's Footprints

How to Search for God's Footprints

הבשורה - שאלות ותשובות

ב

אילו תפיסות דתיות
הכי חשוב לברר כדי לקדם בברכה את הופעתו של אלוהים?

01 האם בטוח שלאחר שאלוהים ישוב הוא יופיע במסגרת העולם הדתי?
האם הישארות בכנסייה כלשהי משמעה שניתן לקדם בברכה את אלוהים?

פסוקים רלוונטיים מכתבי הקודש

דברי אלוהים רלבנטיים

"במשך כמה אלפי שנים, האדם השתוקק לחזות בבואו של המושיע. האדם השתוקק לראות את ישוע המושיע על ענן לבן כשהוא יורד באופן אישי אל קרבם של בני האדם שערגו ונכספו אליו במשך אלפי שנים. האדם השתוקק למושיע שישוב ויתאחד עם בני האדם, כלומר לישוע המושיע שישוב אל בני האדם שהוא נפרד מהם למשך אלפי שנים. ... האדם לא יודע זאת: על אף שישוע המושיע הקדוש מלא חיבה ואהבה לאדם, איך הוא יוכל לעבוד ב"מקדשים" המאוכלסים בזוהמה וברוחות טמאות? על אף שהאדם ממתין לבואו, איך ייתכן שהוא מתגלה לבני האדם שאוכלים את בשר הרשעים, ששותים את דם הרשעים, ושלובשים את בגדי הרשעים, שמאמינים בו אך לא מכירים אותו, ואשר סוחטים אותו ללא-הרף?"

סרטים רלוונטיים

What Do God's Work and Appearance Bring to the Religious Community?

What Do God's Work and Appearance Bring to the Religious Community?

Can One Be Saved by Believing in the Lord Within Religion?

Can One Be Saved by Believing in the Lord Within Religion?

Break Free From the Bondage of the Religious Pharisees and Return to God

Break Free From the Bondage of the Religious Pharisees and Return to God

הבשורה - שאלות ותשובות

02 האם נוכל ללכת בעקבות אלוהים ולקדם את שובו בברכה אם ניצמד לכתבי הקודש?

פסוקים רלוונטיים מכתבי הקודש

דברי אלוהים רלבנטיים

סרטים רלוונטיים

Is Faith in the Bible Equivalent to Faith in the Lord?

Is Faith in the Bible Equivalent to Faith in the Lord?

Are All of God's Work and Words in the Bible?

Are All of God's Work and Words in the Bible?

(3) - Go Beyond the Bible: Attend the Feast of the Kingdom of Heaven With the Lord

(3) - Go Beyond the Bible: Attend the Feast of the Kingdom of Heaven With the Lord

הבשורה - שאלות ותשובות

03 האם נוכל לקדם בברכה את אלוהים אם נישמר באופן עיוור מפני משיחי שקר ונסרב לחפש ולחקור את הופעתו ועבודתו של אלוהים?

פסוקים רלוונטיים מכתבי הקודש

דברי אלוהים רלבנטיים

סרטים רלוונטיים

קטע מן הסרט 'המתנה' – הבתולה החכמה יודעת להבחין בין המשיח האמיתי ומשיחי שקר

קטע מן הסרט 'המתנה' – הבתולה החכמה יודעת להבחין בין המשיח האמיתי ומשיחי שקר

How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 1

How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 1

How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 2

How to Differentiate Between the True Christ and False Christs 2

הבשורה - שאלות ותשובות

ג

כיצד אנו יכולים לקבוע שדברי האל הכול יכול הם קולו של אלוהים, שאלוהים הופיע לעבוד?

פסוקים רלוונטיים מכתבי הקודש

דברי אלוהים רלבנטיים

"הוא החל עידן חדש, תקופה חדשה, והביא שמיים וארץ חדשים, עבודה חדשה. והוא הביא לנו תקווה, ושם סוף לחיי הערפול שניהלנו ואפשר לנו לחזות בנתיב הישועה במלואו. הוא כבש את כל הווייתנו, וזכה בלבנו. מרגע זה והלאה, דעתנו מודעת ורוחנו כאילו קמה לתחייה: האדם הפשוט וחסר החשיבות הזה, שחי בקרבנו ומזה זמן רב נדחה על ידינו – האין זה ישוע אדוננו, הנמצא תמיד במחשבותינו, ושאליו אנחנו כמהים יומם וליל? זה הוא! זה באמת הוא! הוא האל שלנו! הוא האמת, הדרך והחיים!" לעיון נוסף>

סרטים רלוונטיים

קטע מן הסרט 'המתנה' – איך נוכל להבחין בקולו של האל? (1)

קטע מן הסרט 'המתנה' – איך נוכל להבחין בקולו של האל? (1)

How Can We Distinguish the Voice of God? (2)

How Can We Distinguish the Voice of God? (2)

The Lord Is Knocking at the Door: Can You Recognize His Voice? (1)

The Lord Is Knocking at the Door: Can You Recognize His Voice? (1)

The Lord Is Knocking at the Door: Can You Recognize His Voice? (2)

The Lord Is Knocking at the Door: Can You Recognize His Voice? (2)

קטע מתוך הסרט 'איזה קול יפה' – כיצד נוכל לדעת בביטחון שישוע אדוננו כבר חזר?

קטע מתוך הסרט 'איזה קול יפה' – כיצד נוכל לדעת בביטחון שישוע אדוננו כבר חזר?

הבשורה - שאלות ותשובות

עוד תוכן נהדר

עוד תוכן נהדר

God Reveals the Mystery of Kingdom of Heaven (Hebrew Dubbed)

God Reveals the Mystery of Kingdom of Heaven (Hebrew Dubbed)

Musical Drama "Every Nation Worships Almighty God" (English Dubbed)

Musical Drama "Every Nation Worships Almighty God" (English Dubbed)

Christ's Kingdom Is Realized Among Men

Christ's Kingdom Is Realized Among Men

שיר קודש 'הוא האמת, הדרך והחיים'

שיר קודש 'הוא האמת, הדרך והחיים'

מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם'

מזמור דברי אלוהים | 'אלוהים תמיד מספק בשקט לכולם'

עוד תוכן נהדר

האם אתם רוצים לדעת מהו הנתיב לקדם את פני הופעת אדוננו?