אמירותיו של המשיח של אחרית הימים 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת'

מומלץ:

דרך החיים - 'אמירותיו של אלוהים לתבל כולה האמירה השלוש עשרה'

https://youtu.be/FWrdWK5pClA

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?