דברי המשיח באחרית הימים 'אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים א'' (חלק 5)

מומלץ:

דברי המשיח באחרית הימים 'אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים א'' (חלק 5)

https://youtu.be/YpoXf-RDFDM

דברי חיים 'עבודתו של אלוהים, טבעו של אלוהים ואלוהים עצמו ב'' (חלק 7)

https://youtu.be/O9pn6RJqc3Q

קטעי קריאה מתוך אמירות המשיח של אחרית הימים 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'סמכותו של אלוהים ב'' (חלק 2)

https://youtu.be/lW9xac0HP3Y

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?