מוסיקת גוספל 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים'

מוסיקת גוספל 'אלה שמקבלים על עצמם את עבודת האל החדשה מבורכים'

כל שיכולים לשמוע

לחידושיה של רוח הקודש מבורכים.

מצבם בעבר אינו חשוב,

גם כיצד פעלה היא בהם פעם אינו חשוב.

אה... אה... כל שזכו בעבודת האל החדשה הם המבורכים ביותר.

ואלה אשר אינם יכולים ללכת בדרך החדשה יעלמו.


האלוהים חפץ במקבלי האור החדש,

באלה המקבלים על עצמם את העבודה החדשה ומאמצים אותה אל ליבם.

המסוגלים לתור אחר מלאכת רוח הקודש

ולהפנים את האמת החדשה, לשחרר תפיסה ישנה

ולשמוע לעבודת האל החדשה.

אה ... אה ... האנשים המקבלים על עצמם עבודה זו,

האל קבע את גורלם זה מכבר והם המבורכים ביותר.

אה ... אה ... הם שומעים את קולו של האל וחוזים בהופעתו,

לכן בכל השמים והארץ ולאורך הדורות,

מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.

מעולם לא היו אנשים מבורכים יותר מכם.


מתוך 'עקבו אחר השה ושירו שירים חדשים'

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?