שיר משיחי 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'

שיר משיחי 'ייסורי האל ומשפטו הם האור לישועת האדם'

כדי להיטהר בימי חייך, כדי להשתנות בטבעך,

כדי לחיות חיים בעלי משמעות, כדי למלא את חובתך כברייה,

עליך לקבל את ייסורי האל ואת משפטו,

חוקי המשמעת של אלוהים חייבים להמשיך להלום בך,

על מנת שתוכל לשחרר את עצמך מתמרוניו של השטן,

הכוח שמותיר אותך תחת השפעתו,

ותוכל לחיות, ותוכל לחיות,

ותוכל לחיות באורו של אלוהים אף יותר.

ייסורי האל הם אורו, וכך גם משפטו, אור הישועה.

החסד הגדול ביותר עבורך,

ההגנה החזקה ביותר שעוטפת אותך מכל עבר.

ייסורי האל הם אורו, וכך גם משפטו, אור הישועה

החסד הגדול ביותר עבורך,

ההגנה החזקה ביותר שעוטפת אותך מכל עבר.

עליך לקבל את ייסורי האל ואת משפטו,

חוקי המשמעת של אלוהים חייבים להמשיך להלום בך,

על מנת שתוכל לשחרר, לשחרר את עצמך מתמרוניו של השטן,

הכוח שמותיר, שמותיר אותך תחת השפעתו,

ותוכל לחיות, ותוכל לחיות,

ותוכל לחיות באורו של אלוהים אף יותר.

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?