מזמור דברי אלוהים אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם

מזמור דברי אלוהים

אלוהים אכן הופיע בקרב בני האדם

אלוהים מביא את קץ האנושות לעולם בני האדם.

לאחר מכן, יחשוף מלוא טבעו בפני כולם,

כדי שכל האנשים שמכירים את אלוהים ושלא מכירים

יביטו באלוהים בהנאה ויראו שהוא אכן הופיע בקרב בני האדם,

על פני האדמה שבה צומחים כל הדברים.

זוהי תוכניתו של אלוהים.

זהו ה"וידוי" היחיד שלו מאז בריאת את האנושות.

אלוהים מבקש התבוננות בלב שלם בכל אחד מצעדיו,

משום שעונשו שוב מתקרב לעבר האנושות.

הוא מתקרב לאנושות שמתנגדת לאלוהים.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

Facebook

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?