"God Himself, the Unique I: God's Authority (I)" (Part Five)

"God Himself, the Unique I: God's Authority (I)" (Part Five)

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

השטן לא העז מעולם להפר את סמכות הבורא, ומשום כך כול הדברים חיים בתוך סדר

רק אלוהים, שיש לו הזהות של הבורא, הוא בעל הסמכות הייחודית

זהותו של הבורא הינה ייחודית, ואל לכם להתחייב לרעיון הפוליתאיזם

על אף שהאנושות הושחתה, היא חיה עדיין תחת ריבונותו וסמכותו של הבורא

Facebook

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?