אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים (א') חלק 4

אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים (א') חלק 4

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

סמכות הבורא אינה מוגבלת על ידי הזמן, המרחב או הגיאוגרפיה, ולא ניתן לאמוד את ממדי סמכותו של הבורא

עובדת שליטתו וריבונותו של אלוהים על כל הדברים והיצורים החיים מעידה על קיומה האמיתי של סמכות אלוהים

סמכות הבורא אינה ניתנת לשינוי ואינה ניתנת להפרה

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?