אמירותיו של המשיח של אחרית הימים אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים (א') חלק 1

אלוהים עצמו, הייחודי א' סמכותו של אלוהים (א') חלק 1

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

ביום הראשון, נולדים היום והלילה של האנושות ועומדים על כנם תודות לסמכות אלוהים.

ביום השני, סמכותו של אלוהים מסדרת את המים ויוצרת את הרקיע, ומופיע המרחב להישרדות האנושית הבסיסית ביותר.

ביום השלישי, דברי אלוהים מולידים את האדמה והימים וסמכות אלוהים גורמת לעולם לשקוק חיים

Facebook

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?