אלוהים עצמו, הייחודי ב' טבעו הצודק של אלוהים חלק 4

דקלומי דבר אלוהים 'אלוהים עצמו, הייחודי ב' טבעו הצודק של אלוהים חלק 4'

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

חרטת האמת בלבם של אנשי נינוה מזכה אותם ברחמי אלוהים ומשנה את גורלם

רחמי אלוהים וסובלנותו אינם נדירים – חרטת אמת מצד האדם נדירה היא

טבעו הצודק של הבורא הוא חי וממשי

רגשותיו הכנים של הבורא כלפי האנושות

הבורא מביע את רגשותיו האמיתיים כלפי האנושות

Facebook