אלוהים עצמו, הייחודי ב' טבעו הצודק של אלוהים חלק 3

אלוהים עצמו, הייחודי ב' טבעו הצודק של אלוהים חלק 3

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

ב' האנושות זוכה ברחמי אלוהים ובסובלנותו על ידי חרטה כנה

תמצית סיפור נינוה

אזהרתו של יהוה אלוהים מגיעה לאנשי נינוה

ההבדל החד בין תגובתן של נינוה וסדום לאזהרתו של יהוה אלוהים

חרטת מלך נינוה זוכה לשבחי אלוהים

אלוהים רואה את החרטה הכנה בעומק לבם של אנשי נינוה

אם אמונתכם באלוהים אמיתית, תזכו לעתים קרובות לדאגתו

Facebook

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?