אמירותיו של המשיח של אחרית הימים 'אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב'' (חלק 3)

אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב' חלק 3

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

עצמאות: נקודת המפנה השלישית

1. לאחר שנעשה עצמאי, האדם מתחיל לחוות את ריבונותו של הבורא

2. עזיבת ההורים והתחלת מילויו הרציני של תפקיד האדם בתיאטרון החיים

נישואין: נקודת המפנה הרביעית

1. לאיש אין ברירה באשר לנישואין

2. נישואין נולדים מגורלם של שני בני זוג

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?