אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב' חלק 1

אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב' חלק 1

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

הבנת סמכותו של אלוהים מנקודות מבט המאקרו והמיקרו

גורל האנושות וגורל היקום אינם נפרדים מריבונותו של אלוהים

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?