מזמור דברי אלוהים דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם

מזמור דברי אלוהים

דברי האל הם האמת שאינה משתנה לעולם

I

דבריו של האל אמת קבועה לנצח.

האל הוא מחיה האדם, מדריכו היחיד.

את ערכם ומובנם של דבריו המהות היא הקובעת,

ולא האם האדם מכיר בהם.

גם אם איש בעולם לא יציית להם,

עזרתם וערכם לאדם היא אינסופית.

II

דבריו של האל אמת קבועה לנצח.

האל הוא מחייה האדם, מדריכו היחיד.

לכל המנסים להפריך, למרוד ולזלזל בדברי האל,

תשובתו היחידה להם היא זאת:

רק זמן ועובדות לו יעידו,

שדברו הוא אמת, חיים ודרך;

יראו שכל מה שאמר נכון

ועל האדם לאחוז ולציית לו.

III

דבריו של האל אמת קבועה לנצח.

האל הוא מחייה האדם, מדריכו היחיד.

לכל ההולכים אחריו יגלה האל עובדה זאת:

מי שאין ביכולתם לקבל דבריו או להוציאם לפועל במעשיהם,

ומי שאין ביכולתם לגלות שליחות ולמצוא ישועה בדברי האל,

אלה אנשים שדבר האל הרשיע.

הם הפסידו את ישועת האל.

מהם עונשו לעולם לא ירחק.

דבריו של האל אמת קבועה לנצח.

האל הוא מחייה האדם, מדריכו היחיד.

דבריו של האל אמת קבועה לנצח.

האל הוא מחייה האדם, מדריכו היחיד.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

Facebook

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?