קטעי קריאה מתוך אמירות המשיח של אחרית הימים 'אלוהים עצמו, הייחודי ג'סמכותו של אלוהים ב'' (חלק 2)

אלוהים עצמו, הייחודי ג' סמכותו של אלוהים ב' חלק 2

דבריו של אלוהים בסרט זה הם מתוך הספר 'הדבר מופיע בבשר'. תוכנו של סרט זה:

שש נקודות המפנה בחיי אדם

לידה: נקודת המפנה הראשונה

1. חיים חדשים נולדים מתוכניותיו של הבורא

2. מדוע בני אדם שונים נולדים בנסיבות שונות

גדילה: נקודת המפנה השנייה

1. הנסיבות שבהם האדם גדל נקבעות על ידי הבורא

2. הנסיבות השונות שבהן בני אדם גדלים, מובילות לתפקידים השונים

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?