שאלה: אתם מעידים שהמשיח כבר בא באחרית הימים, שהוא מבטא את האמת ועושה את עבודת שיפוטם וטיהורם של בני האדם, אז איך בדיוק הוא שופט את בני האדם, מטהר ומושיע אותם?

תשובה: בימים אלה, כל מי שמבקש ולומד את הדרך הנכונה רוצה לדעת כיצד האל הכול יכול, המשיח שהגיע, עושה עבודת שיפוט באחרית הימים. ביחס להיבט זה של האמת, האל הכול יכול אמר דברים רבים. הבה נביט בכמה קטעים מדבריו:

באחרית הימים, המשיח משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את השיטות האלה של ההתגלות, הטיפול והגיזום לא ניתן להחליף במילים רגילות, אלא רק באמת, שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה כזו נחשבטת למשפט – רק באמצעות משפט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי להישמע לאלוהים ולהכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים, ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים.

מתוך 'המשיח עושה את עבודת המשפט באמצעות האמת'

העבודה שאלוהים עושה בעידן הזה היא בעיקר אמירת הדברים הדרושים לחיי בני האדם, חשיפת המהות של אופי האדם ושל טבעו המושחת, חיסול התפיסות הדתיות, החשיבה הפיאודלית והחשיבה המיושנת וכן חיסול הידע והתרבות של האדם. כל הדברים הללו חייבים להיחשף ולהיטהר באמצעות דבריו של אלוהים. באחרית הימים אלוהים משתמש במילים ולא באותות ומופתים כדי להביא את בני האדם לידי שלמות. הוא משתמש בדבריו כדי לחשוף את בני האדם, לשפוט אותם, לייסר אותם ולהפוך אותם למושלמים, וכך, דרך דברי האל, בני האדם נוכחים בחוכמתו וחביבותו של אלוהים, לומדים להבין את טבע האל, וחוזים במעשיו של אלוהים.

מתוך 'הכרת עבודתו של אלוהים כיום'

יש לאלוהים דרכים רבות להפוך את האדם למושלם. אלוהים משתמש במגוון סביבות כדי לטפל בטבעו המושחת של האדם, והוא משתמש במבחר דברים כדי לחשוף את האדם במערומיו. מבחינה אחת, הוא מטפל באדם; ומבחינה אחרת, הוא חושף את האדם במערומיו; ומבחינה אחרת הוא מגלה את האדם, חופר פנימה ומגלה את ה"תעלומות" במעמקי לבו של האדם, ומראה לאדם את אופיו, בכך שהוא מגלה רבים ממצביו. אלוהים הופך את האדם למושלם בשיטות רבות – באמצעות חשיפה, טיפול, זיכוך וייסורים – כדי שהאדם ידע שאלוהים מעשי.

מתוך 'רק בני האדם שמתמקדים בנוהג יכולים להפוך למושלמים'

מתוך דברי האל הכול יכול אנו רואים שכשהאל הכול יכול, המשיח שהגיע, עושה את העבודה שמטרתה לשפוט את האנושות המושחתת, הוא משתמש בהיבטים רבים של האמת ובטבע הצודק שהוא הביע כדי לערוך משפט, לחשוף ולהוקיע את אופיו השטני של האדם, לטהר ולשנות את טבעו השטני של האדם ולהושיע את בני האדם מהשפעת השטן. למול השיפוט והייסורים המלכותיים ורבי-החימה של אלוהים, אנו חשים כאילו אנו עומדים פנים אל פנים מול אלוהים; אנו רואים את האופי המהותי ואת העובדות המוכיחות את השחתתנו בידי השטן. אנחנו מבינים באמת את מהותו הקדושה של אלוהים ואת טבעו הצודק של אלוהים, שאין לפגוע בו. לב ירא אלוהים נוצר בקרבנו ואנו מפתחים הבנה אמיתית של אלוהים ושל אמיתות רבות בעת ובעונה אחת, כך שטבע חיינו עובר שינוי, ואנו חיים בסופו של דבר בצלמו של אדם אמיתי – אדם ישר שנשמע לאלוהים. כל הדברים שאמר אלוהים מגלים לאנושות היבטים רבים של האמת: טבעו הצודק של אלוהים, רכושו והווייתו של אלוהים, תעלומת תוכנית הניהול שלו, המטרה והכוונה שמאחורי הושעת האנושות בידי אלוהים, , שורש החטא וממשותה של השחיתות האנושית, יעדה ואחריתה של האנושות, ועוד. האמיתות האלה הן הדברים שמעניקים לנו חיים, וגם את דרך חיי הנצח. כשאנו קוראים את דבר האל הכול יכול, אנו חשים את דברו של אלוהים כחרב פיפיות, כשמלכותיותו וחרון-אפו של אלוהים בוקעים מכל מילה ומכל שורה. הדברים מצביעים במדויק על התפיסות השוכנות במעמקי לבבותינו ביחס לאלוהים, על מטרותינו הבזויות ועל כוונותינו העקלקלות כמאמינים באלוהים, ואפילו על הרעלנים השטניים החבויים באופיינו ללא ידיעתנו - כך שאנו יכולים לראות שאנו הושחתנו לחלוטין בידי השטן. אנו חיים על פי רעלניו של השטן, על פי הפילוסופיה שלו, הלוגיקה והחוקים שלו מכל הבחינות. לבבותינו מלאים באכזריות, בחמדנות, ביהירות, במרמה ובתכונות שטניות אחרות. אנחנו חיים היבטים רבים של טבע שטני, והופכים לצאצאי השטן, בניו של התנין הגדול האדום כאש, המתמרדים באלוהים ומתנגדים לו. לאחר קריאת דברי השיפוט והחשיפה של אלוהים, נופל עלינו מורא האל, ואנו חשים שהוא משקיף אל תוככי לבבותינו. דבריו של אלוהים פוגעים בטבענו השטני מכל הבחינות, כאילו עמדנו פנים אל פנים מול אלוהים. הדברים משמשים לנו תזכורת, מזהירים אותנו, מוכיחים אותנו, מטפלים בנו ומטילים עלינו משמעת. לעתים דבריו העזים של אלוהים מלאים בכעס, ובהם אנו נוכחים באמת בשחיתותנו, דבר שגורם לנו לבושה ולתחושת עליבות. אנו חשים באופן עמוק שדבריו של אלוהים הם אכן האמת. הם מלאים בעוצמה ובסמכות; זהו גילוי של טבעו של אלוהים ושל הוויית חייו. לא ניתן לטמא את מהותו הקדושה של אלוהים ואין לפגוע בטבעו הצודק. איננו יכולים להימנע מהשתטחות בפני אלוהים, כדי להכות על חטאינו בפניו. אנו שונאים את אופיינו השטני. אנו מלאי חרטה ומוכנים לקבל שיפוט וייסורים מידי אלוהים. אנו משוכנעים ונחושים לחלוטין בלבנו לפתוח בחיים חדשים, כדי להשביע את רצון האל. זו התוצאה של השיפוט בדבר האל, שחל על נבחרי האל. לאחר שחוו שיפוט וייסורים כאלה, המאמינים באלוהים באמת, האוהבים את האמת, יכולים לזכות בה ואלוהים יכול להביאם לידי שלמות. אלוהים יסלק מן הדרך את מי שסולד מן האמת ואינו חווה באמת את השיפוט והייסורים של אלוהים.

כשאלוהים שופט וחושף אנשים בדברו, הוא גם מכין מגוון של נסיבות ואירועים כדי לטפל באנשים ולגזום אותם, לבחון אנשים ולחשוף אותם. לאחר שהתנסינו הלכה למעשה בשיפוט, בייסורים ובמשמעת, אנו מבינים שטבענו השטני הוא עקשני מדי. ככל שאנחנו משקיעים מאמצים, סובלים ומשלמים מחיר למען אלוהים, אנחנו עדיין מסוגלים להתמרד באלוהים ולהתנגד לו בבלי דעת. תחת השיפוט הצודק, המלכותי ומלא החימה של אלוהים, אנחנו רואים בבירור את מראנו השטני המתועב שמתנגד לאלוהים. אנחנו רואים שאנו בני הגיהינום ושאיננו כשירים לחיות בנוכחותו של אלוהים. ליבנו מתייסר בכאב. אנו רועדים מפחד ומתחרטים בפני אלוהים. אנו נוטשים את עצמנו ומקללים את עצמנו. כשאנו מביעים חרטה כנה בפני אלוהים, אלוהים מעניק לנו חמלה וסובלנות. הוא מאיר את עינינו, מנחם אותנו ותומך בנו, כדי שנבין את הכוונות הטובות שמאחורי הישועה שאלוהים מביא לנו, וכך אנו לומדים להכיר את יופיו של אלוהים. אנו נכונים לחיות לפי האמת שבדברי האל כדי לנחם את אלוהים ולהשביע את רצונו. בזכות השיפוט והייסורים שאלוהים מביא עלינו, אנחנו מבינים בבירור מיהם האנשים שאלוהים מחבב, שאלוהים מושיע, שאלוהים מביא לידי שלמות, שאלוהים מברך – ומיהם האנשים שאלוהים מתעב, שאלוהים מסלק מן הדרך, מעניש ומקלל. כך אנו מבינים את טבעו הצודק של אלוהים. לאחר שחווינו את השיפוט והייסורים מידי אלוהים, אנחנו מבינים באמת שהאמת שאלוהים מבטא בפני האנושות המושחתת היא שיפוט, ייסורים, בחינה מעמיקה וטיהור. על אלוהים להציג את טבעו הצודק, המלכותי ומלא החימה, טבע שאין לפגוע בו, בפני אופייה השטני של האנושות, המתנגד לאלוהים. רק כך יכול להיווצר בקרבנו לב הירא את אלוהים, המבקש את האמת, האוהב את אלוהים, הנשמע לאלוהים ועובד אותו, ורק כך אנו יכולים לחיות בצלמו של אדם אמיתי, כדי לפאר את אלוהים ולהעיד עליו. אלו הן ההשפעות של השיפוט והייסורים האלוהיים. עכשיו על כולנו להבין שלמען האנושות שהושחתה כליל, אלוהים חייב להתגלם כבשר ודם כדי להביע את האמת הדרושה לשם עבודת השיפוט, וכך יטהר ויושיע את האנושות. אחרת לא ניתן להושיע את האנושות המושחתת.

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?