מזמור דברי אלוהים אלוהים יורד עם משפט

מזמור דברי אלוהים

אלוהים יורד עם משפט

I

בעודו יורד אל אומת הדרקון הגדול האדום כאש,

אלוהים פונה אל העולם וזה מתחיל לרעוד.

האם יש מקום שבו משפט האל לא חל?

או שלא חווה את הפורענות שהוא משלח?

הוא מפזר זרעי אסון בכל מקום שאליו הוא מגיע,

אך כך הוא מעניק ישועה ומגלה את אהבתו.

אלוהים רוצה לגרום ליותר אנשים להכירו, לראותו ולכבדו.

הם לא ראו אותו במשך זמן כה רב, אך עתה הוא כל כך ממשי.

II

בעודו יורד אל אומת הדרקון הגדול האדום כאש,

אלוהים פונה אל העולם וזה מתחיל לרעוד.

האם יש מקום שבו משפט האל לא חל?

או שלא חווה את הפורענות שהוא משלח?

הוא מפזר זרעי אסון בכל מקום שאליו הוא מגיע,

אך כך הוא מעניק ישועה ומגלה את אהבתו.

אלוהים רוצה לגרום ליותר אנשים להכירו, לראותו ולכבדו.

הם לא ראו אותו במשך זמן כה רב, אך עתה הוא כל כך ממשי.

מתוך 'הדבר מופיע בבשר'

Facebook

המשיח הגיע! איך אנו יכולים לקדם את פניו?